POSTANOWIENIE

POSTANOWIENIEPREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 października 1999 r.
o nadaniu odznaczeń.
(M.P. z dnia 16 lutego 2000 r.)

Rej. 248/99
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:
na wniosek Ministra Gospodarki
za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
1. Chycka Alicja c. Stanisława, 2. Diederichs Ryszard s. Eugeniusza,
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
3. Drwięga Andrzej s. Adolfa, 4. Dziura Jan s. Józefa,
na wniosek Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
5. Pilak Marta c. Stefana, 6. Strysz Gizela c. Józefa, 7. Zawada Adam s. Kazimierza,
SREBRYM KRZYŻEM ZASŁUGI
8. Czerw-Głąb Kamila c. Romana, 9. Dobaczewska Jolanta c. Wincentego, 10. Gebauer Teresa c. Zygfryda, 11. Marzec Grażyna c. Marcelego, 12. Sośniak Zofia c. Czesława,
na wniosek Wojewody Dolnośląskiego
za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
13. Bednorz Włodzimierz s. Zbyszka, 14. Białas Aldona c. Franciszka, 15. Łopuch Ryszard s. Jakuba, 16. Morawiecki Stefan s. Edwarda, 17. Sochański Lesław s. Karola, 18. Zrobek Alicja c. Mieczysława,
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
19. Frąckowiak Ewa c. Henryka, 20. Jarosińska Urszula c. Jana, 21. Kaźmierczak Ryszard s. Zygmunta, 22. Pachołek Krystyna c. Józefa, 23. Prus Bolesław s. Jana, 24. Simon Bolesław s. Antoniego, 25. Wypuszcz Stefan s. Antoniego,
BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI
26. Bujko Teresa c. Bronisława, 27. Foriasz Marek s. Władysława, 28. Kasprzak-Wójtowicz Janina c. Mieczysława, 29. Kleszcz Jerzy s. Romana, 30. Kołodyńska Genowefa c. Jana, 31. Małyszko Andrzej s. Władysława, 32. Leparowski Ryszard s. Leona, 33. Lula Józef s. Władysława, 34. Łucka Elżbieta c. Jerzego, 35. Łukasiewicz Danuta c. Henryka, 36. Malawska-Starzyk Czesława c. Czesława, 37. Sasak Andrzej s. Aleksandra, 38. Wojnar Andrzej s. Bernarda, 39. Żynda Lech s. Franciszka,
na wniosek Wojewody Małopolskiego:
za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
40. Adamska Anna c. Romana, 41. Domagała Andrzej s. Tadeusza, 42. Kotarba-Kudła Marta c. Jana, 43. Mosur Ireneusz s. Władysława, 44. Wąs Władysław s. Ignacego,
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
45. Biela Marta c. Jakuba, 46. Misztal Wiesława c. Feliksa, 47. Pater Danuta c. Stanisława, 48. Szydlak-Sobala Irena c. Franciszka,
BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI
49. Bącal Tadeusz s. Władysława, 50. Burkat Stanisław s. Władysława, 51. Ciężczak Jan s. Józefa, 52. Dudek Zbigniew s. Franciszka, 53. Dźwigała Zbigniew s. Adama, 54. Filip Józef s. Mieczysława, 55. Gorzkowska Genowefa c. Władysława, 56. Karwacki Maciej s. Jerzego, 57. Kobiałka Stanisław s. Michała, 58. Korzeniowska Krystyna c. Jana, 59. Kowalski Mieczysław, 60. Łukiewicz-Jaklińska Kinga c. Czesława, 61. Majerczak Krystyna c. Michała, 62. Milaniak Janina c. Józefa, 63. Pawlik Lucjan s. Kazimierza, 64. Podmokły Maria c. Antoniego, 65. Rosiek Adam s. Michała, 66. Szywała Adam s. Mieczysława, 67. Tomasiak Wojciech s. Jana, 68. Tuchowski Stanisław s. Franciszka, 69. Wójcik Bogdan s. Jana,
za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz zasługi w działalności społecznej:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
70. Ryncarz Halina c. Bronisława, 71. Sosnowiec Adam s. Stanisława,
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
72. Starzyk Wanda c. Henryka,
BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI
73. Kufla Krystyna c. Stanisława, 74. Motak Józef s. Józefa,
na wniosek wojewody Mazowieckiego:
za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
75. Biernat Henryk s. Józefa, 76. Kwaterkiewicz Andrzej s. Władysława, 77. Makowiecki Grzegorz s. Antoniego,
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
78. Wilgat Jan s. Tadeusza,
za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi
79. Śmigielski Jerzy s. Henryka,
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
80. Buczyński Jan s. Stanisława,
za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
81. Zarębski Zbigniew s. Tadeusza,
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
82. Tuszyńska Jadwiga c. Stefana,
za zasługi na rzecz sportu i rekreacji
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
83. Patejko Tadeusz s. Edwarda, 84. Szczęsny Krzysztof s. Antoniego,
na wniosek Wojewody Opolskiego
za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
85. Drzewiecki Andrzej s. Teofila, 86. Gwóźdź Zbigniew s. Józefa,
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
87. Chrobak Edward s. Szczepana, 88. Gorek Henryk, 89. Jankowski Zbigniew s. Tomasza, 90. Klimek Edward s. Henryka, 91. Tokarz Adam s. Władysława,
BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI
92. Drożak Roman s. Franciszka, 93. Gawłowski Tadeusz s. Leonarda, 94. Korszla Lucjan s. Feliksa, 95. Rup Stanisław s. Antoniego, 96. Witkowski Tadeusz s. Bolesława, za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska lokalnego:
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
97. Mackiewicz Czesław s. Karola, 98. Mrowiec Zdzisław s. Andrzeja, 99. Witko Tadeusz s. Ludwika,
BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI
100. Doluk Janusz s. Kazimierza, 101. Kisielewski Bronisław s. Józefa, 102. Komendera Andrzej s. Czesława, 103. Nykiel Waldemar s. Józefa,
na wniosek Wojewody Śląskiego
za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz zasługi w działalności społecznej:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
pośmiertnie
104. Niesyt Irena c. Karola,
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
105. Konieczny Jan s. Jana, 106. Palacki Józef s. Franciszka,
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
107. Bronowska Ida c. Jana, 108. Chocholik Karol s. Karola, 109. Cieślar Jan s. Pawła, 110. Wieczorek Antoni s. Ludwika,
BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI
111. Bąba Anna c. Feliksa, 112. Heczko Mieczysław s. Karola, 113. Kalicińska Maria c. Czesława, 114. Siąkała Zygfryd s. Gustawa, 115. Talik Jan s. Szymona.

POSTANOWIENIE

POSTANOWIENIEMINISTRA GOSPODARKI
z dnia 6 grudnia 2000 r.
w sprawie wszczęcia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny azotanu potasowego.
(M.P. z dnia 22 grudnia 2000 r.)

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 157, poz. 1027), zwanej dalej “ustawą”, wszczyna się na wniosek firmy Adipol Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Azotowej 13, występującej na rzecz przemysłu krajowego, postępowanie ochronne w związku z wyrządzeniem szkody przemysłowi krajowemu przez nadmierny przywóz na polski obszar celny azotanu potasowego, oznaczonego w Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego kodem PCN 2834 21 00 0.Wnioskodawca jest jedynym producentem azotanu potasowego objętego postępowaniem ochronnym.Przywóz azotanu potasowego na polski obszar celny wykazywał tendencję wzrostową w całym okresie badanym, tj. w latach 1997-1999 oraz w pierwszym półroczu roku 2000, co pokazują dane zawarte w załączniku do niniejszego postanowienia. Wzrastał jego udział w stosunku do produkcji krajowej i sprzedaży krajowej polskiego producenta oraz udział w konsumpcji krajowej.Ceny, po jakich realizowano przywóz na polski obszar celny azotanu potasowego, były w okresie badanym średnio o około 15% niższe (po uwzględnieniu stawek celnych) od cen sprzedaży azotanu potasowego pochodzenia polskiego. Ceny importowanego azotanu potasowego miały ponadto stałą tendencję spadkową.Wzrostowi udziału importu azotanu potasowego w rynku krajowym towarzyszy spadek produkcji i sprzedaży krajowej polskiego producenta, a tym samym spadek jego udziału w konsumpcji krajowej. Skalę powyższego zjawiska również obrazują dane zawarte w załączniku do niniejszego postanowienia.Powyższe wskazuje, że przemysłowi krajowemu została wyrządzona poważna szkoda. Stwierdza się ponadto, iż dalsza realizacja importu azotanu potasowego w tak zwiększonych ilościach w stosunku do wielkości konsumpcji i produkcji krajowej oraz na takich warunkach, tj. przy tak niskich cenach, będzie miała dalszy negatywny wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową przemysłu krajowego objętego wnioskiem.Strony zainteresowane powinny zgłosić swój udział w postępowaniu ochronnym nie później niż w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego postanowienia i dostarczyć informacje oraz wyrazić opinie w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia postanowienia.Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Uzasadnienie
W dniu 20 lipca 2000 r. firma Adipol Sp. z o.o. złożyła, na podstawie ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny, wniosek o podjęcie przewidzianych w ww. ustawie działań ochronnych wobec przywozu na polski obszar celny azotanu potasowego (kod PCN 2834 21 00 0). Kod powyższy obejmuje wyłącznie towar, którego dotyczy niniejsze postępowanie ochronne.Minister Gospodarki zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy zwracał się do wnioskodawcy o uzupełnienie danych zawartych we wniosku, w celu zapewnienia zgodności ww. dokumentu z wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie wymogów, jakie powinien spełniać wniosek o wszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 17, poz. 82 i Nr 80, poz. 523). Wniosek zawierający kompletne dane wpłynął do Ministerstwa Gospodarki zgodnie z wyznaczonym terminem ostatecznym, tj. 6 listopada 1999 r.Po analizie zawartych we wniosku danych Minister Gospodarki stwierdza zasadność podjęcia wnioskowanego postępowania ochronnego z uwagi na istnienie poważnych przesłanek, iż rosnący przywóz azotanu potasowego na polski obszar celny powoduje szkodę dla przemysłu krajowego.Podstawowymi przesłankami, na jakie zwrócono uwagę, były:

1. Zwiększający się wolumen importu zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i w stosunku do produkcji i konsumpcji krajowejImport azotanu potasowego na polski obszar celny wykazywał zdecydowaną tendencję rosnącą w całym okresie badanym. W 1998 r. dynamika importu w odniesieniu do roku poprzedniego wynosiła 222%, w roku 1999 odpowiednio 144,5%, w pierwszej zaś połowie roku 2000 w odniesieniu do analogicznego okresu roku 1999 wskaźnik ten osiąga 270%. Ponieważ wielkość konsumpcji krajowej ulegała w okresie badanym niewielkim tylko wahaniom, następował stały wzrost udziału importu w rynku krajowym kosztem wypierania sprzedaży krajowej. Udział importu w konsumpcji krajowej wynosił w okresie badanym: 18% w 1997 r., 34% w 1998 r. i 61% w 1999 r.2. Ceny, po jakich odbywał się import azotanu potasowegoCeny realizowane w imporcie azotanu potasowego pochodzącego z Izraela, Danii, Chile i Norwegii (łącznie na kraje te przypada ponad 95% udziału w imporcie) były w okresie badanym średnio o 15% niższe niż ceny sprzedaży producenta krajowego. Rozmiar podcięcia cenowego był tu zbliżony zarówno w przypadku droższego azotanu technicznego, jak i tańszego azotanu nawozowego. Ponadto ceny w imporcie miały w okresie badanym stałą tendencję spadkową.3. Spadek produkcji krajowejRównolegle ze wzrostem importu następował w okresie badanym spadek produkcji i sprzedaży krajowej. Spadek produkcji krajowej w roku 1998 w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 27%, w roku zaś 1999 w stosunku do roku poprzedniego - 38%. W przypadku sprzedaży krajowej wskaźniki te wyniosły odpowiednio 14% i 53%.4. Pogarszająca się sytuacja ekonomiczno-finansowa wnioskodawcówSzczególnie zwraca tu uwagę stopień wykorzystania przez przemysł krajowy jego mocy produkcyjnych, który jeszcze w roku 1997 wynosił ok. 95%, w roku zaś 1999 już tylko 43%, co spowodowane jest w znacznej mierze spadkiem sprzedaży na rynku krajowym. Jednak na uwagę zasługuje tu także występujący w okresie badanym spadek zatrudnienia producenta krajowego (o 50%), wzrost jego zapasów (o ponad 300%) oraz stale pogarszająca się, ujemna stopa zysku netto.Wziąwszy pod uwagę powyższe fakty, jak również pozytywną opinię w odnośnej sprawie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Minister Gospodarki postanawia wszcząć postępowanie ochronne wobec nadmiernego przywozu na polski obszar celny azotanu potasowego.Z uwagi na fakt, iż głównymi eksporterami ww. towaru na polski obszar celny są Izrael, Dania, Chile i Norwegia, postępowanie będzie się toczyć na forum Światowej Organizacji Handlu, przy zachowaniu reguł zawartych w Porozumieniu w Sprawie Środków Ochronnych (SG WTO) wymagających m.in. wszczęcia postępowania wobec całego importu towaru niezależnie od kraju jego pochodzenia. Jednocześnie z uwagi na głównych eksporterów towaru objętego postępowaniem zastosowanie znajdują także wymogi związane z procedurą stosowania środków ochronnych zawarte w Układzie Europejskim oraz umowach o wolnym handlu zawartych przez Polskę z Państwami EFTA i Izraelem.
ZAŁĄCZNIK
DANE DOTYCZĄCE ROZMIARU IMPORTU AZOTANU POTASOWEGO NA POLSKI OBSZAR CELNY W OKRESIE OBJĘTYM BADANIEM (1997-VI 2000) ORAZ ZWIĄZANYCH Z NIM ZMIAN UDZIAŁÓW W RYNKU KRAJOWYM 

 199719981999I-VI 1999I-VI 2000
Import ogółem (w tonach)8221.8262.6381.0762.906
Produkcja krajowa (w tonach)7.6235.5763.4531.6371.912
Sprzedaż krajowa producentów krajowych(w tonach) 3.749 3.605 1.703 1.223 1.858
Sprzedaż eksportowa producentówkrajowych (w tonach) 3.808 1.899 1.187 707 671
Konsumpcja krajowa (w tonach)4.5715.4314.3412.2994.764
Udział importu w konsumpcji (w %)17,9833,6260,7746,8061,00
Udział sprzedaży krajowej w konsumpcji(w %) 82,02 66,38 39,23 53,20 39,00

KOMUNIKAT

KOMUNIKATPREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 11 sierpnia 2000 r.
w sprawie kwoty zasiłku porodowego.
(M.P. z dnia 25 sierpnia 2000 r.)

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256 oraz z 2000 r. Nr 53, poz. 633) ogłasza się, że od dnia 1 września 2000 r. kwota zasiłku porodowego wynosi 373,96 zł.

POSTANOWIENIE

POSTANOWIENIEPREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 lipca 2000 r.
o nadaniu odznaczeń.
(M.P. z dnia 6 października 2000 r.)

Rej. 151 /2000
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 i z 1999 r. Nr 101, poz. 1177), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostają:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz drugi
1. Foryś Stanisław s. Leona, 2. Skorek Henryk s. Józefa,
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
3. Antoszczyk Bożenna c. Tadeusza, 4. Bąk Barbara c. Stefana, 5. Jeczeń-Biskupska Urszula c. Stanisława, 6. Kiełbasa Zdzisław s. Wincentego, 7. Kozak Mieczysław s. Piotra, 8. Lewandowska Ewa c. Tadeusza, 9. Ordon Stanisław s. Tomasza, 10. Paśkiewicz Krystyna c. Stanisława, 11. Prokopowicz Jerzy s. Piotra, 12. Siniarski Eugeniusz s. Franciszka, 13. Starewicz Danuta c. Czesława, 14. Stefaniak Urszula c. Kazimierza, 15. Walczak Teresa c. Henryka,
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
16. Antoniewicz Jolanta c. Czesława, 17. Bartkowiak Helena c. Jana, 18. Bartłomowicz Waldemar s. Franciszka, 19. Bąk Elżbieta c. Władysława, 20. Bereś Ewa c. Jana, 21. Biskupska Ewa c. Jana, 22. Błachowicz Elżbieta c. Zdzisława, 23. Błaszczyk Ewa c. Stanisława, 24. Bugajczyk Anna c. Józefa, 25. Charuba Małgorzata c. Jana, 26. Chmielarska Ewa c. Stanisława, 27. Chmura Czesława c. Stanisława, 28. Choinkowska Elżbieta c. Bolesława, 29. Chrobot Janusz s. Józefa, 30. Ciurzyńska Stanisława c. Bronisława, 31. Curzytek Jan s. Tomasza, 32. Czacherski Roman s. Telesfora, 33. Czarnota Jadwiga c. Stanisława, 34. de Sternberg-Stojałowski Artur s. Józefa, 35. Dobrzyńska Beata c. Bogusława, 36. Dominiak Anna c. Eugeniusza, 37. Dzikowska Krystyna c. Jana, 38. Eksterowicz Barbara c. Czesława, 39. Frachowicz Jerzy s. Stefana, 40. Fryst Małgorzata c. Wiesława, 41. Gajak Ewa c. Władysława, 42. Gajewski Sławomir s. Józefa, 43. Gołębiowska Elżbieta c. Jana, 44. Górska Jolanta c. Edwarda, 45. Grzendzycka-Krężałek Walentyna c. Stefana, 46. Hogendorf Jadwiga c. Tadeusza, 47. Hypiak Zbigniew s. Piotra, 48. Janowska-Sikorska Daniela c. Władysława, 49. Jeziorska Halina c. Adama, 50. Jędrzejczyk Iwona c. Józefa, 51. Kaczmarek Grażyna c. Józefa, 52. Kapica Jadwiga c. Bolesława, 53. Kaszyńska Matylda c. Jana, 54. Kieraś Jolanta c. Jana, 55. Kłosowicz Barbara c. Wojciecha, 56. Kmiecik Piotr s. Józefa, 57. Kołodziejska Jolanta c. Eugeniusza, 58. Korzeniowska Teresa c. Władysława, 59. Korzeniowski Mieczysław s. Leona, 60. Krzempek Joanna c. Lucjana, 61. Krzyżanowski Piotr s. Andrzeja, 62. Kubiak Wanda c. Henryka, 63. Kurzydlak Zenon s. Mariana, 64. Kwiecińska Jadwiga c. Bronisława, 65. Laczek Anna c. Tomasza, 66. Lempart Marzanna c. Mirosława, 67. Lewandowska Beata c. Jerzego, 68. Łopatka Elegia c. Adolfa, 69. Łuczkowska Bożenna c. Jana, 70. Marczewska Krystyna c. Alfreda, 71. Margraf Aurelia c. Franciszka, 72. Michalska Irena c. Jana, 73. Mierzejewska-Piotrowska Hanna c. Tadeusza, 74. Mikołajczyk Elżbieta c. Jerzego, 75. Mularz Zygmunt s. Józefa, 76. Muszyńska Wanda c. Hieronima, 77. Nepelski Andrzej s. Jana, 78. Niedbała Zbigniew s. Eugeniusza, 79. Olszewska Elżbieta c. Edwarda, 80. Pawłowska Małgorzata c. Henryka, 81. Pietrzkowski Stanisław s. Zygmunta, 82. Polański Stanisław s. Michała, 83. Porębska Janina c. Bazylego, 84. Pyrgiel Marzenna c. Bronisława, 85. Rapacka-Skiba Ewa c. Czesława, 86. Ratuszniak Aleksandra c. Piotra, 87. Rek Urszula c. Aleksandra, 88. Resiuła Genowefa c. Józefa, 89. Rogowska Kazimiera c. Jana, 90. Rominiak Teresa c. Józefa, 91. Róg Mieczysława c. Aleksandra, 92. Rykała Halina c. Józefa, 93. Sajkiewicz-Szymoniak Maria c. Mikołaja, 94. Seliga Eugeniusz s. Franciszka, 95. Siedlarska Zofia c. Jana, 96. Sitkowski Zbigniew s. Stanisława, 97. Skubisz Maria c. Leona, 98. Słoniak Janusz s. Łukasza, 99. Sobczyńska Grażyna c. Czesława, 100. Szczęsna Małgorzata c. Jana, 101. Szumilas Wiesława c. Józefa, 102. Świąder Jan s. Franciszka, 103. Tymoczko Aleksander s. Władysława, 104. Ulanowska-Waszczykowska Krystyna c. Feliksa, 105. Urban-Szymańska Natalia c. Józefa, 106. Wać Kazimierz s. Stefana, 107. Wandachowicz Zdzisław s. Stanisława, 108. Wandasiewicz Jacek s. Jana, 109. Wizowska Helena c. Jana, 110. Wnuk Krystyna c. Zygmunta, 111. Wojciechowska Zofia c. Leona, 112. Wolfram Wanda c. Edmunda, 113. Żurawska Krystyna c. Stanisława,
BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI
114. Ambrozik Jolanta c. Romana, 115. Andrzejewska Celina c. Eugeniusza, 116. Baranowski Michał s. Aleksandra, 117. Bartczak Jadwiga c. Tadeusza, 118. Batory-Zdrzalik Mariola c. Tadeusza, 119. Bąk Grażyna c. Kazimierza, 120. Biała Franciszka c. Józefa, 121. Białas Wiesława c. Władysława, 122. Bilska Małgorzata c. Jerzego, 123. Bobula Jadwiga c. Juliana, 124. Bobula Zbigniew s. Juliana, 125. Bolewska Mirosława c. Henryka, 126. Bugajski Janusz s. Michała, 127. Chabałowski Janusz s. Zbigniewa, 128. Cherbetko Małgorzata c. Władysława, 129. Chudek Barbara c. Stefana, 130. Czajka Andrzej s. Marcina, 131. Czerwonka Daniela c. Stanisława, 132. Dąbek Krystyna c. Mariana, 133. Dec Helena c. Bronisława, 134. Dębiec Ewa c. Bolesława, 135. Dudzińska-Berka Teresa c. Władysława, 136. Filipecki Grzegorz s. Michała, 137. Filipowicz Krzysztof s. Czesława, 138. Frydrysiak Krystyna c. Jana, 139. Gajewska Barbara c. Kazimierza, 140. Gielzak Danuta c. Mieczysława, 141. Góra Anna c. Tadeusza, 142. Grabowska Janina c. Jana, 143. Grodecka Beata c. Krzysztofa, 144. Grodzicka Ewa c. Ryszarda, 145. Grzegorczyk Jakub s. Antoniego, 146. Grzybek Mirosława c. Jana, 147. Herbik-Demkowska Elżbieta c. Feliksa, 148. Jakubowski Zbigniew s. Bronisława, 149. Jaracz Grażyna c. Jerzego, 150. Jasic Iwona c. Zbigniewa, 151. Jaskółka Lidia c. Eugeniusza, 152. Jawor Anna c. Zdzisława, 153. Kaczyński Andrzej s. Bolesława, 154. Kiper Teresa c. Józefa, 155. Kita Franciszka c. Władysława, 156. Klara Halina c. Czesława, 157. Klimczyk Jolanta c. Czesława, 158. Kołodziej Grażyna c. Henryka, 159. Komorowska Anna c. Józefa, 160. Komorowski Janusz s. Stanisława, 161. Kondras Barbara c. Tadeusza, 162. Kopeć Zofia c. Karola, 163. Kordyś Feliks s. Jana, 164. Kowalska Anna c. Bronisława, 165. Kowalska Ewa c. Adama, 166. Kozanecki Tomasz s. Zenona, 167. Kozdęba Andrzej s. Jana, 168. Krajnik-Scelina Elżbieta c. Stanisława, 169. Krasoń Dorota c. Henryka, 170. Krasoń Teodora c. Józefa, 171. Kruczała Lech s. Romana, 172. Kuczma Elżbieta c. Zenona, 173. Kulesza Tomasz s. Jerzego, 174. Kulig Ryszard s. Władysława, 175. Kuligowska Agnieszka c. Ryszarda, 176. Kuligowski Cezary s. Mieczysława, 177. Kuszerska Jadwiga c. Stanisława, 178. Lipiec-Salamucha Ewa c. Józefa, 179. Lis Maria c. Jana, 180. Lonczak Zofia c. Stanisława, 181. Łobaza Maria c. Józefa, 182. Łyczko Bożena c. Bolesława, 183. Magnowska Grażyna c. Stanisława, 184. Malinowska Urszula c. Stanisława, 185. Maziarz Jan s. Józefa, 186. Mazur Teresa c. Jana, 187. Mazurek Barbara c. Tadeusza, 188. Michalska Mariola c. Wiktora, 189. Mierzejewska-Majcherek Janina c. Stefana, 190. Misztel Ewa c. Alfreda, 191. Miś Krystyna c. Józefa, 192. Mrozowski Władysław s. Franciszka, 193. Muszyńska Stanisława c. Władysława, 194. Niedzielska Zofia c. Władysława, 195. Olszewska Teresa c. Jana, 196. Orzechowska Anna c. Tadeusza, 197. Orzeł-Łysiak Maria c. Stanisława, 198. Otulak Józef s. Władysława, 199. Panicz Małgorzata c. Wiesława, 200. Pawlak Halina c. Antoniego, 201. Pengryn Józef s. Ludwika, 202. Piątkowska Aurelia c. Bogdana, 203. Pigłowska Renata c. Stanisława, 204. Podeszwa Maria c. Romana, 205. Pol Marianna c. Adama, 206. Pomorska Halina c. Kazimierza, 207. Przybyłek Maria c. Kazimierza, 208. Pszona Zenon s. Antoniego, 209. Pycińska Aleksandra c. Ludwika, 210. Rykowska Zofia c. Stanisława, 211. Rut Barbara c. Władysława, 212. Skałuba Janusz s. Tadeusza, 213. Skiba Zbigniew s. Włodzimierza, 214. Skóra Bogusława c. Lucjana, 215. Smela Teresa c. Tadeusza, 216. Smutek Bożena c. Kazimierza, 217. Smyk Krystyna c. Stefana, 218. Sondej Bronisława c. Józefa, 219. Spodzieja Grzegorz s. Władysława, 220. Stefański Janusz s. Edmunda, 221. Strojewski Mieczysław s. Jana, 222. Szafran Ryszard s. Jana, 223. Szarek Elżbieta c. Zdzisława, 224. Szerszeń Elżbieta c. Ludwika, 225. Szular Maria c. Antoniego, 226. Szczepańska Urszula c. Mariana, 227. Szczesiak Elżbieta c. Zenona, 228. Szymańska Bożena c. Józefa, 229. Ślęczka Danuta c. Alojzego, 230. Tomaka Krzysztof s. Kazimierza, 231. Tudrój-Darska Jolanta c. Szczepana, 232. Turek Urszula c. Tadeusza, 233. Urbańska Alicja c. Józefa, 234. Urgalska Ewa c. Stefana, 235. Wiktorowicz Elżbieta c. Mariana, 236. Włodarczyk Iwona c. Zbigniewa, 237. Wojnowska Anna c. Marcina, 238. Wolska Halina c. Mariana, 239. Wozowicz Antoni s. Franciszka, 240. Woźniak Maria c. Kazimierza, 241. Wójtowicz Małgorzata c. Józefa, 242. Wrońska Krystyna c. Jana, 243. Wróblewska Grażyna c. Tadeusza, 244. Zawadzka Grażyna c. Mieczysława, 245. Zawierucha Grzegorz s. Stanisława, 246. Zdeb Genowefa c. Stanisława, 247. Zięba Renata c. Stanisława, 248. Zima Andrzej s. Edwarda, 249. Żylak Kazimierz s. Jana.

POSTANOWIENIE

POSTANOWIENIEPREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 października 2000 r.
o nadaniu odznaczeń.
(M.P. z dnia 30 listopada 2000 r.)

Rej. 59/2000 MPM
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) na wniosek Wojewody Śląskiego
MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim:
1. Abrachamczyk Leon, 2. Abrachamczyk Anastazja, 3. Ambroży Kazimierz, 4. Ambroży Agnieszka, 5. Bacia Władysław, 6. Bacia Maria, 7. Banaś Tadeusz, 8. Banaś Honorata, 9. Barciaga Eugeniusz, 10. Barciaga Marta, 11. Bauer Edward, 12. Bauer Danuta, 13. Bednarczyk Józef, 14. Bednarczyk Władysława, 15. Biegański Władysław, 16. Biegańska Stefania, 17. Bielas Edward, 18. Bielas Zyta, 19. Bluma Zdzisław, 20. Bluma Ludmiła, 21. Błaszczok Stefan, 22. Błaszczok Hildegarda, 23. Błaszczyk Zenon, 24. Błaszczyk Olga, 25. Bochenek Wiktor, 26. Bochenek Amalia, 27. Bogdol Paweł, 28. Bogdol Joanna, 29. Bok Edmund, 30. Bok Irena, 31. Borecki Józef, 32. Borecka Lucyna, 33. Braszczok Ernest, 34. Braszczok Janina, 35. Bretner Kazimierz, 36. Bretner Henryka, 37. Brożek Paweł, 38. Brożek Stefania, 39. Brudny Alfred, 40. Brudny Regina, 41. Bryła Bolesław, 42. Bryła Apolonia, 43. Brzoska Franciszek, 44. Brzoska Gertruda, 45. Buła Juliusz, 46. Buła Waleria, 47. Burian Eugeniusz, 48. Burian Jadwiga, 49. Cebula Eugeniusz, 50. Cebula Antonina, 51. Chłodek Paweł, 52. Chłodek Wanda, 53. Chrapek Jan, 54. Chrapek Teresa, 55. Chrobasik Jan, 56. Chrobasik Helena, 57. Chwołka Eryk, 58. Chwołka Gertruda, 59. Cierpka Alfons, 60. Cierpka Bożena, 61. Ciszewski Bernard, 62. Ciszewska Elżbieta, 63. Cybulski Franciszek, 64. Cybulska Jadwiga, 65. Cyl Alojzy, 66. Cyl Helena, 67. Cywiński Stefan, 68. Cywińska Zofia, 69. Czagan Franciszek, 70. Czagan Irena, 71. Czapla Jan, 72. Czapla Janina, 73. Czempik Antoni, 74. Czempik Bronisława, 75. Czmajduch Józef, 76. Czmajduch Anna, 77. Czogała Franciszek, 78. Czogała Helena, 79. Czyszek Stanisław, 80. Czyszek Halina, 81. Ćwierk Tadeusz, 82. Ćwierk Maria, 83. Dąbrowski Tadeusz, 84. Dąbrowska Genowefa, 85. Dębicki Bronisław, 86. Dębicka Stefania, 87. Dikta Szczepan, 88. Dikta Maria, 89. Domagała Władysław, 90. Domagała Lucja, 91. Domogała Jerzy, 92. Domogała Jadwiga, 93. Donek Józef, 94. Donek Alina, 95. Drabek Stanisław, 96. Drabek Teresa, 97. Dragon Paweł, 98. Dragon Krystyna, 99. Duda Jan, 100. Duda Janina, 101. Dudała Tadeusz, 102. Dudała Wanda, 103. Felczyński Wacław, 104. Felczyńska Joanna, 105. Fikier Stanisław, 106. Fikier Stefania, 107. Fila Wojciech, 108. Fila Anna, 109. Filipczak Władysław, 110. Filipczak Romualda, 111. Filipiak Jan, 112. Filipiak Krystyna, 113. Florkiewicz Antoni, 114. Florkiewicz Maria, 115. Fojt Antoni, 116. Fojt Marta, 117. Gabinek Władysław, 118. Gabinek Franciszka, 119. Gacka Eugeniusz, 120. Gacka Helena, 121. Gajdzik Józef, 122. Gajdzik Helena, 123. Gala Henryk, 124. Gala Krystyna, 125. Gawron Stanisław, 126. Gawron Janina, 127. Gącik Mieczysław, 128. Gącik Janina, 129. Gizdoł Jan, 130. Gizdoł Helena, 131. Gola Wacław, 132. Gola Apolonia, 133. Gomołka Alfons, 134. Gomołka Agnieszka, 135. Gorzelik Augustyn, 136. Gorzelik Teresa, 137. Góra Jan, 138. Góra Irena, 139. Góralczyk Stanisław, 140. Góralczyk Kazimiera, 141. Górecki Jan, 142. Górecka Wiktoria, 143. Górka Józef, 144. Górka Mieczysława, 145. Grabowski Stefan, 146. Grabowska Helena, 147. Grabowski Witold, 148. Grabowska Janina, 149. Gradzik Edward, 150. Gradzik Mirosława, 151. Grubka Franciszek, 152. Grubka Maria, 153. Gruth Józef, 154. Gruth Maria, 155. Grysko Joachim, 156. Grysko Genowefa, 157. Grzyb Mieczysław, 158. Grzyb Helena, 159. Grzybowski Ryszard, 160. Grzybowska Magdalena, 161. Gumula Jan, 162. Gumula Janina, 163. Gurowiec Rudolf, 164. Gurowiec Hildegarda, 165. Guzy Julian, 166. Guzy Maria, 167. Gwózdek Jan, 168. Gwózdek Maria, 169. Haehnel Jan, 170. Haehnel Wanda, 171. Hajduk Emil, 172. Hajduk Helena, 173. Hanyszkiewicz Jan, 174. Hanyszkiewicz Stanisława, 175. Hulboj Stanisław, 176. Hulboj Helena, 177. Huma Stanisław, 178. Huma Barbara, 179. Isakiewicz Zenon, 180. Isakiewicz Helena, 181. Iwanek Bolesław, 182. Iwanek Halina, 183. Jaguś Leon, 184. Jaguś Małgorzata, 185. Jamróz Kazimierz, 186. Jamróz Henryka, 187. Janiak Franciszek, 188. Janiak Wanda, 189. Janus Tadeusz, 190. Janus Helena, 191. Jaszczyk Zdzisław, 192. Jaszczyk Danuta, 193. Jędralski Paweł, 194. Jędralska Irena, 195. Jędrzejczyk Stefan, 196. Jędrzejczyk Rozalia, 197. Jochem Adolf, 198. Jochem Emilia, 199. Jodłowiec Zygmunt, 200. Jodłowiec Marta, 201. Jurek Marian, 202. Jurek Henryka, 203. Juszczyk Dionizy, 204. Juszczyk Antonina, 205. Kacprzykowski Władysław, 206. Kacprzykowska Aleksandra, 207. Kaczmarczyk Eugeniusz, 208. Kaczmarczyk Maria, 209. Kalus Jerzy, 210. Kalus Irena, 211. Kamiński Edward, 212. Kamińska Elżbieta, 213. Kapkowski Zdzisław, 214. Kapkowska Zofia, 215. Kasza Ireneusz, 216. Kasza Leokadia, 217. Kępski Marian, 218. Kępska Genowefa, 219. Kiecka Konrad, 220. Kiecka Stefania, 221. Kisiel Lucjan, 222. Kisiel Janina, 223. Kiszka Alfred, 224. Kiszka Stefania, 225. Klinik Karol, 226. Klinik Antonina, 227. Kmiotek Józef, 228. Kmiotek Helena, 229. Koch Stefan, 230. Koch Zofia, 231. Kokot Stanisław, 232. Kokot Leokadia, 233. Kolarczyk Józef, 234. Kolarczyk Helena, 235. Kolorus Bogusław, 236. Kolorus Wiesława, 237. Komornicki Jerzy, 238. Komornicka Krystyna, 239. Konarski Ryszard, 240. Konarska Klara, 241. Koper Bogusław, 242. Koper Danuta, 243. Kopczyński Stanisław, 244. Kopczyńska Janina, 245. Kopiński Stanisław, 246. Kopińska Marianna, 247. Kornas Alojzy, 248. Kornas Florentyna, 249. Kosma Henryk, 250. Kosma Ruta, 251. Kosmała Jerzy, 252. Kosmała Magdalena, 253. Kowalczyk Henryk, 254. Kowalczyk Henryka, 255. Kowolik Ryszard, 256. Kowolik Róża, 257. Krawczyk Marian, 258. Krawczyk Maria, 259. Krzon Teodor, 260. Krzon Anna, 261. Książek Józef, 262. Książek Wiktoria, 263. Książek Stanisław, 264. Książek Michalina, 265. Kubiczek Edward, 266. Kubiczek Eugenia, 267. Kubulus Gerard, 268. Kubulus Anna, 269. Kucharski Tadeusz, 270. Kucharska Henryka, 271. Kuczera Franciszek, 272. Kuczera Marta, 273. Kudelko Roman, 274. Kudelko Róża, 275. Kulawik Józef, 276. Kulawik Irena, 277. Kurzak Kazimierz, 278. Kurzak Genowefa, 279. Kusidło Edward, 280. Kusidło Elfryda, 281. Kwiczala Władysław, 282. Kwiczala Aleksandra, 283. Kyć Alfred, 284. Kyć Kazimiera, 285. Leks Karol, 286. Leks Agnieszka, 287. Limańczyk Józef, 288. Limańczyk Małgorzata, 289. Limański Antoni, 290. Limańska Agnieszka, 291. Lisiak Stefan, 292. Lisiak Łucja, 293. Lubojański Tadeusz, 294. Lubojańska Łucja, 295. Ludwig Rudolf, 296. Ludwig Helena, 297. Lytek Gerard, 298. Lytek Helena, 299. Łach Julian, 300. Łach Marta, 301. Łuczkiewicz Tadeusz, 302. Łuczkiewicz Halina, 303. Maciejowski Antoni, 304. Maciejowska Berta, 305. Maciończyk Szymon, 306. Maciończyk Otylia, 307. Macura Alojzy, 308. Macura Maria, 309. Majewski Zygmunt, 310. Majewska Barbara, 311. Majka Feliks, 312. Majka Marianna, 313. Makowski Roman, 314. Makowska Janina, 315. Malarek Rafał, 316. Malarek Dorota, 317. Małysiak Paweł, 318. Małysiak Agnieszka, 319. Man Bolesław, 320. Man Elżbieta, 321. Maśląg Stefan, 322. Maśląg Elżbieta, 323. Matuszko Kazimierz, 324. Matuszko Czesława, 325. Matyczyński Józef, 326. Matyczyńska Zofia, 327. Mazanek Tadeusz, 328. Mazanek Lucja, 329. Mencel Gerhard, 330. Mencel Elżbieta, 331. Michalik Alojzy, 332. Michalik Agnieszka, 333. Michalik Karol, 334. Michalik Małgorzata, 335. Mietlicki Józef, 336. Mietlicka Helena, 337. Miketa Herman, 338. Miketa Łucja, 339. Młynek Alojzy, 340. Młynek Rozalia, 341. Modliński Henryk, 342. Modlińska Stefania, 343. Moskal Tadeusz, 344. Moskal Czesława, 345. Musioł Henryk, 346. Musioł Krystyna, 347. Nadgrodkiewicz Tadeusz, 348. Nadgrodkiewicz Julia, 349. Niesporek Alfred, 350. Niesporek Róża, 351. Niepsuj Stanisław, 352. Niepsuj Wanda, 353. Niewiadomski Józef, 354. Niewiadomska Róża, 355. Niewiadomy Piotr, 356. Niewiadoma Helena, 357. Nikrant Jan, 358. Nikrant Jadwiga, 359. Nolepa Paweł, 360. Nolepa Anna, 361. Nowak Edward, 362. Nowak Elżbieta, 363. Nowak Ireneusz, 364. Nowak Zofia, 365. Nowok Brunon, 366. Nowok Emilia, 367. Nyga Paweł, 368. Nyga Teresa, 369. Obrączka Stanisław, 370. Obrączka Zofia, 371. Oduliński Władysław, 372. Odulińska Stanisława, 373. Oleś Alfred, 374. Oleś Aniela, 375. Olszenka Eryk, 376. Olszenka Aniela, 377. Pacholarz Franciszek, 378. Pacholarz Władysława, 379. Pacia Bolesław, 380. Pacia Janina, 381. Paraluk Kazimierz, 382. Paraluk Michalina, 383. Patej Edward, 384. Patej Bronisława, 385. Pawełek Stanisław, 386. Pawełek Alfreda, 387. Pawlas Rajmund, 388. Pawlas Agnieszka, 389. Pawlik Jan, 390. Pawlik Helena, 391. Piątek Wiktor, 392. Piątek Anna, 393. Piechocki Edward, 394. Piechocka Irena, 395. Pieczka Karol, 396. Pieczka Helena, 397. Piela Maksymilian, 398. Piela Hermina, 399. Pielorz Wincenty, 400. Pielorz Maria, 401. Pierszewski Wilhelm, 402. Pierszewska Cecylia, 403. Pietrzik Jan, 404. Pietrzik Marta, 405. Piguła Wiktor, 406. Piguła Krystyna, 407. Pitas Henryk, 408. Pitas Janina, 409. Plewniok Teofil, 410. Plewniok Czesława, 411. Plichta Ludwik, 412. Plichta Elżbieta, 413. Plinta Karol, 414. Plinta Irena, 415. Podgórski Stefan, 416. Podgórska-Reiman Magdalena, 417. Pokorny Józef, 418. Pokorny Marta, 419. Pomietło Rudolf, 420. Pomietło Helena, 421. Porc Mieczysław, 422. Porc Franciszka, 423. Powała Józef, 424. Powała Anna, 425. Przeor Alojzy, 426. Przeor Julianna, 427. Przybyła Henryk, 428. Przybyła Krystyna, 429. Puśledzki Franciszek, 430. Puśledzka Krystyna, 431. Puta Witold, 432. Puta Marianna, 433. Pyclik Józef, 434. Pyclik Emilia, 435. Pypłacz Wiktor, 436. Pypłacz Irena, 437. Rak Sylwester, 438. Rak Hildegarda, 439. Rakoczy Antoni, 440. Rakoczy Wanda, 441. Rakoczy Czesław, 442. Rakoczy Irena, 443. Rakowski Jan, 444. Rakowska Marta, 445. Rasek Jan, 446. Rasek Anna, 447. Relidzyński Kazimierz, 448. Relidzyńska Józefa, 449. Rewerenda Zdzisław, 450. Rewerenda Janina, 451. Roj Paweł, 452. Roj Małgorzata, 453. Rurański Alojzy, 454. Rurańska Hildegarda, 455. Ruta Witold, 456. Ruta Janina, 457. Ryliński Tadeusz, 458. Rylińska Irena, 459. Rzychoń Rufin, 460. Rzychoń Zofia, 461. Saladra Jan, 462. Saladra Edwarda, 463. Sewera Eryk, 464. Sewera Krystyna, 465. Scholtz Tadeusz, 466. Scholtz Joanna, 467. Schombierski Ryszard, 468. Schombierska Jadwiga, 469. Schubert Alfred, 470. Schubert Urszula, 471. Siekiera Zdzisław, 472. Siekiera Alicja, 473. Skarboń Zygfryd, 474. Skarboń Marta, 475. Skrzypek Jerzy, 476. Skrzypek Krystyna, 477. Skupień Jan, 478. Skupień Róża, 479. Słotwiński Franciszek, 480. Słotwińska Krystyna, 481. Sobik Ludwik, 482. Sobik Salomea, 483. Socha Andrzej, 484. Socha Marianna, 485. Sodo Marian, 486. Sodo Stanisława, 487. Sojka Józef, 488. Sojka Barbara, 489. Sokołowski Tadeusz, 490. Sokołowska Alicja, 491. Sporysek Teodor, 492. Sporysek Julia, 493. Stasiuk Władysław, 494. Stasiuk Alfreda, 495. Staszek Antoni, 496. Staszek Anna, 497. Staszek Augustyn, 498. Staszek Waleria, 499. Staszowski Jan, 500. Staszowska Janina, 501. Stawowy Ludwik, 502. Stawowy Monika, 503. Stelmach Józef, 504. Stelmach Helena, 505. Steuer Jerzy, 506. Steuer Matylda, 507. Stolarski Kornel, 508. Stolarska Sabina, 509. Strężniok Bolesław, 510. Strężniok Eugenia, 511. Strzelczyk Jan, 512. Strzelczyk Łucja, 513. Stumpf Ryszard, 514. Stumpf Anna, 515. Szczepanek Alojzy, 516. Szczepanek Benigna, 517. Szewc Stanisław, 518. Szewc Róża, 519. Szewczyk Stefan, 520. Szewczyk Janina, 521. Szklarz Antoni, 522. Szklarz Leokadia, 523. Szmajda Edward, 524. Szmajda Krystyna, 525. Szopa Franciszek, 526. Szopa Helena, 527. Szostok Franciszek, 528. Szostok Aniela, 529. Szota Bronisław, 530. Szota Marianna, 531. Szprynger Stanisław, 532. Szprynger Anna, 533. Sztandera Tadeusz, 534. Sztandera Czesława, 535. Szwaja Faustyn, 536. Szwaja Irena, 537. Szymacha Kazimierz, 538. Szymacha Zofia, 539. Szymura Erwin, 540. Szymura Elżbieta, 541. Szymura Władysław, 542. Szymura Regina, 543. Szyniec Jan, 544. Szyniec Irena, 545. Śpiewok Bronisław, 546. Śpiewok Maria, 547. Święty Paweł, 548. Święty Jadwiga, 549. Tkacz Władysław, 550. Tkacz Marianna, 551. Tomaszewski Kazimierz, 552. Tomaszewska Halina, 553. Tomeczek Paweł, 554. Tomeczek Maria, 555. Trzewiczek Stanisław, 556. Trzewiczek Antonina, 557. Tułaj Jan, 558. Tułaj Stefania, 559. Tyrek Stanisław, 560. Tyrek Stefania, 561. Tyrka Lucjan, 562. Tyrka Janina, 563. Wadowski Edward, 564. Wadowska Helena, 565. Walotek Kazimierz, 566. Walotek Irena, 567. Waluda Wincenty, 568. Waluda Hildegarda, 569. Waluga Zenon, 570. Waluga Anna, 571. Warmuz Konstanty, 572. Warmuz Mirosława, 573. Warwas Zygmunt, 574. Warwas Zenobia, 575. Warzecha Jan, 576. Warzecha Łucja, 577. Wąchalski Wiesław, 578. Wąchalska Zofia, 579. Widok Teodor, 580. Widok Gertruda, 581. Włochowicz Stanisław, 582. Włochowicz Krystyna, 583. Włodarski Ryszard, 584. Włodarska Maria, 585. Włodarski Tadeusz, 586. Włodarska Regina, 587. Wołodkiewicz Henryk, 588. Wołodkiewicz Helena, 589. Wójcik Eugeniusz, 590. Wójcik Leokadia, 591. Wróbel Ignacy, 592. Wróbel Adelajda, 593. Wróblewski Bartłomiej, 594. Wróblewska Krystyna, 595. Wycisk Hubert, 596. Wycisk Stefania, 597. Zarębski Rajmund, 598. Zarębska Irena, 599. Zawada Kazimierz, 600. Zawada Stanisława, 601. Ząbek Józef, 602. Ząbek Maria, 603. Ziętek Tadeusz, 604. Ziętek Wanda, 605. Zub Jan, 606. Zub Julia, 607. Żymła Jan, 608. Żymła Łucja.

KOMUNIKAT

KOMUNIKATSĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE - V WYDZIAŁU LUSTRACYJNEGO
z dnia 28 grudnia 1999 r.
(M.P. z dnia 14 stycznia 2000 r.)

Sąd Apelacyjny w Warszawie - V Wydział Lustracyjny zawiadamia, iż prawomocnym orzeczeniem z dnia 15 września 1999 r., sygn. akt V AL. 6/99, stwierdzono, że Wanda Bobek z d. Nalepa, córka Andrzeja i Heleny, urodzona 13 czerwca 1929 r. w Niechobrzu, złożyła niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701), przez to, że zataiła fakt świadomej i tajnej współpracy z organami bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

UCHWAŁA

UCHWAŁARADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ
z dnia 11 kwietnia 2000 r.
uchylająca uchwałę w sprawie tempa kroczącej dewaluacji.
(M.P. z dnia 19 kwietnia 2000 r.)

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938 i z 1998 r. Nr 160, poz. 1063) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Rady Polityki Pieniężnej z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie tempa kroczącej dewaluacji (Monitor Polski Nr 11, poz. 161).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 12 kwietnia 2000 r.

KOMUNIKAT

KOMUNIKATPREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 11 maja 2000 r.
w sprawie kwoty bazowej w pierwszym kwartale 2000 r.
(M.P. z dnia 22 maja 2000 r.)

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118 i Nr 19, poz. 238) ogłasza się, iż kwota bazowa, o której mowa w art. 19 powołanej ustawy, w pierwszym kwartale 2000 r. wyniosła 1.540,20 zł.

UCHWAŁA Nr 31

UCHWAŁA Nr 31RADY MINISTRÓW
z dnia 20 kwietnia 2000 r.
w sprawie częściowego podziału rezerwy płacowej na zmiany organizacyjne i nowe zadania w państwowych jednostkach budżetowych.
(M.P. z dnia 21 kwietnia 2000 r.)

Na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 12, poz. 136) postanawia się, co następuje:

§ 1. Podział, określonej w załączniku nr 2 część 83 poz. 38 do ustawy budżetowej na rok 2000 z dnia 21 stycznia 2000 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 85), rezerwy płacowej na zmiany organizacyjne i nowe zadania, w części odnoszącej się do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1999 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 981), określa załącznik do uchwały.
§ 2. Minister Finansów dokona odpowiednich zmian w budżecie państwa na rok 2000 na wniosek właściwych dysponentów części budżetowych.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
Podział rezerwy płacowej na zmiany organizacyjne i nowe zadania, w części odnoszącej się do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1999 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 981) - w złotych 

   z tego
WyszczególnienieZatrudnienieOgółemwynagrodzenia łącznie z podwyżkamipochodne od wynagrodzeń
12345
Rezerwa ogółem2716.787.0735.641.3621.145.711
CZĘŚĆ 24 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO    
dział 89 - Różna działalność    
          członkowie korpusu służby           cywilnej18349.345290.37358.972
     
CZĘŚĆ 28 NAUKA    
dział 91 - Administracja państwowa    
          członkowie korpusu służby           cywilnej4143.169119.00124.168
     
CZĘŚĆ 32 ROLNICTWO    
dział 91 - Administracja państwowa    
          członkowie korpusu służby           cywilnej12429.920357.34672.574
     
CZĘŚĆ 41 ŚRODOWISKO    
dział 91 - Administracja państwowa    
          członkowie korpusu służby           cywilnej5179.670149.34030.330
     
CZĘŚĆ 42 SPRAWY WEWNĘTRZNE    
dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne    
          członkowie korpusu służby           cywilnej8146.429121.71124.718
     
CZĘŚĆ 45 SPRAWY ZAGRANICZNE    
dział 91 - Administracja państwowa    
          członkowie korpusu służby           cywilnej25923.671767.748155.923
     
CZĘŚĆ 49 URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH    
dział 91 - Administracja państwowa    
          członkowie korpusu służby           cywilnej10330.495274.70555.790
     
CZĘŚĆ 59 GŁÓWNY URZĄD CEŁ    
dział 91 - Administracja państwowa    
          jednostki podległe -           funkcjonariusze Służby Celnej1001.984.8751.649.812335.063
     
CZĘŚĆ 69 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD    
dział 91 - Administracja państwowa    
          członkowie korpusu służby           cywilnej15614.538510.799103.739
     
CZĘŚĆ 71 GŁÓWNY INSPEKTORAT KOLEJNICTWA    
dział 91 - Administracja państwowa    
          członkowie korpusu służby           cywilnej15519.845432.09187.754
     
CZĘŚĆ 85/02 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE    
dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne    
          członkowie korpusu służby           cywilnej236.85230.6316.221
     
CZĘŚĆ 85/04 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE    
dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne    
          członkowie korpusu służby           cywilnej239.33332.6936.640
     
CZĘŚĆ 85/06 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE    
dział 91 - Administracja państwowa    
          członkowie korpusu służby           cywilnej367.41956.03811.381
dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne    
          członkowie korpusu służby           cywilnej236.04129.9576.084
     
CZĘŚĆ 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE    
dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne    
          członkowie korpusu służby           cywilnej241.40234.4136.989
     
CZĘŚĆ 85/10 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE    
dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne    
          członkowie korpusu służby           cywilnej237.15030.8796.271
     
CZĘŚĆ 85/12 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE    
dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne    
          członkowie korpusu służby           cywilnej235.72229.6926.030
     
CZĘŚĆ 85/14 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE    
dział 91 - Administracja państwowa    
          członkowie korpusu służby           cywilnej233.59727.9265.671
     
CZĘŚĆ 85/16 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE    
dział 91 - Administracja państwowa    
          członkowie korpusu służby           cywilnej233.86428.1475.717
     
CZĘŚĆ 85/18 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE    
dział 91 - Administracja państwowa    
          członkowie korpusu służby           cywilnej237.30431.0076.297
     
CZĘŚĆ 85/20 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE    
dział 91 - Administracja państwowa    
          członkowie korpusu służby           cywilnej366.77055.49911.271
dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne    
          członkowie korpusu służby           cywilnej239.24032.6166.624
     
CZĘŚĆ 85/22 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE    
dział 91 - Administracja państwowa    
          członkowie korpusu służby           cywilnej366.87455.58511.289
dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne    
          członkowie korpusu służby           cywilnej236.85230.6316.221
     
CZĘŚĆ 85/24 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE    
dział 45 - Leśnictwo    
          pozostali pracownicy      */13247.217205.48541.732
dział 91 - Administracja państwowa    
          członkowie korpusu służby           cywilnej236.99630.7516.245
     
CZĘŚĆ 85/26 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE    
dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne    
          członkowie korpusu służby           cywilnej241.00134.0806.921
     
CZĘŚĆ 85/28 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE    
dział 91 - Administracja państwowa    
          członkowie korpusu służby           cywilnej244.78037.2217.559
dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne    
          członkowie korpusu służby           cywilnej237.81331.4306.383
     
CZĘŚĆ 85/32 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE    
dział 91 - Administracja państwowa    
          członkowie korpusu służby           cywilnej5112.18493.24618.938
dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne    
          członkowie korpusu służby           cywilnej236.70430.5086.196

 */   Dla działu 45 - Leśnictwo, wynagrodzenia łącznie z podwyżką oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za rok 1999 w wysokości 15.205 zł.

POSTANOWIENIE

POSTANOWIENIEPREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 grudnia 1999 r.
o nadaniu orderu.
(M.P. z dnia 8 lutego 2000 r.)

Rej. 302/99
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy z Polskim Kontyngentem Wojskowym w wielonarodowych siłach zbrojnych UNDOF w regionie Bliskiego Wschodu, odznaczony zostaje obywatel Kanady
KRZYŻEM OFICERSKIMORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
gen. mjr Hugh Cameron Ross.

POSTANOWIENIE

POSTANOWIENIEPREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 kwietnia 2000 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.
(M.P. z dnia 20 czerwca 2000 r.)

Rej. 87/2000
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 i z 1999 r. Nr 101, poz. 1177) odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu
KRZYŻEM KAWALERSKIMORDERU ODRODZENIA POLSKI
1. Bem Bernard s. Franciszka, 2. Nieroba Antoni s. Ryszarda, 3. Rogala Krystian s. Tadeusza,
za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
4. Rudnow Jan s. Józefa, 5. Wyrobek Jerzy s. Ryszarda.

POSTANOWIENIE

POSTANOWIENIEPREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 sierpnia 2000 r.
o nadaniu orderów.
(M.P. z dnia 24 października 2000 r.)

Rej. 201/2000
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi dla rozwoju nauki polskiej:
KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI
1. Wiewiórowski Maciej,
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
2. Golankiewicz Bożenna Katarzyna,
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
3. Adamiak Ryszard Walenty, 4. Barciszewski Jan, 5. Boryski Jerzy, 6. Gulewicz Krzysztof Antoni, 7. Kierzek Ryszard Józef, 8. Kraszewski Adam, 9. Krzyżosiak Włodzimierz, 10. Markiewicz Wojciech Tadeusz, 11. Naskręt-Barciszewska Mirosława, 12. Twardowski Tomasz, 13. Żarnowski Józef,
za wybitne osiągnięcia w pracy twórczej, za zasługi w działalności społecznej
KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
14. Wójcicki Józef,
za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej:
KRZYŻEM KOMANDORSKIMORDERU ODRODZENIA POLSKI
15. Krawczyk Zbigniew,
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
16. Adamczyk Jan, 17. Gawroński Józef, 18. Gessing Ryszard Stanisław, 19. Heim Andrzej Stanisław, 20. Kmiecik Romuald Andrzej, 21. Kowalczyk Czesław, 22. Nałęcka Danuta Walentyna, 23. Przybysz Tadeusz, 24. Ślężyński Jan Janusz, 25. Wąsek Andrzej Bogusław, 26. Wojnarowski Józef Bolesław, 27. Ziemilska Anna,
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
28. Baron Bernard Józef, 29. Bichta Henryk Michał, 30. Cieśliński Ryszard, 31. Dolipski Marian, 32. Gacek Zbigniew, 33. Hanak Bronisława Aniela, 34. Hrynkiewicz Edward Michał, 35. Jaczynowski Lech Andrzej, 36. Klimpel Andrzej Adam, 37. Knosala Ryszard, 38. Lutyński Aleksander Jerzy, 39. Łukaszczyk Jan, 40. Marciniak Jan Józef, 41. Marcyniuk Andrzej, 42. Mączka Dariusz Andrzej, 43. Milewski Roman Jerzy, 44. Nowotny Janusz, 45. Pałys Stanisław, 46. Petrowicz Bohdan Piotr, 47. Piechaczek Henryk Filip, 48. Pogoda Zdzisław Stanisław, 49. Rudnicka Wiesława Elżbieta, 50. Skowronek Marcin Franciszek, 51. Snoch Maksymilian Stanisław, 52. Świerniak Andrzej Piotr, 53. Świtoński Eugeniusz, 54. Wojciechowski Iwo Adam,
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwijania polsko-islandzkiej współpracy, za zasługi w pracy społecznej
55. Marczewska Krystyna Maria, 56. Ter-Oganian Leon, 57. Ziętowski Stefan,
za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, za zasługi w pracy dydaktycznej
58. Sosgórnik Alfred Jerzy,
za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu i turystyki
59. Sowa Kazimierz,
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
za wybitne zasługi w pracy dydaktycznej i trenerskiej, za działalność społeczną
60. Brańska Żywilla Władysława,
za wybitne zasługi i zaangażowanie w działalności na rzecz rozwoju archiwistyki
61. Drozd Józef,
za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki, za osiągnięcia w pracy naukowej i badawczej:
62. Kłosiewicz-Górecka Urszula, 63. Misiąg Franciszek, 64. Olejniczuk-Merta Anna,
za wybitne zasługi w działalności na rzecz ludzi potrzebujących pomocy
65. Ostrowski Henryk,
za wybitne zasługi dla rozwoju spółdzielczości mleczarskiej
66. Walczak Tadeusz.

UCHWAŁA

UCHWAŁARADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ
z dnia 29 marca 2000 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej.
(M.P. z dnia 4 kwietnia 2000 r.)

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938 i z 1998 r. Nr 160, poz. 1063) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Rady Polityki Pieniężnej z dnia 21 lutego 1998 r. w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej (Monitor Polski Nr 7, poz. 159 i Nr 29, poz. 409) § 9 otrzymuje brzmienie:”§ 9. 1.   Obrady Rady prowadzi się w trybie zastrzeżonym.2.   Przewodniczący Rady zarządza prowadzenie obrad nad poszczególnymi punktami porządku lub całością obrad w trybie poufnym, tajnym lub ściśle tajnym, jeżeli prowadzenie obrad w tym trybie wynika z przepisu ustawy.3.   Rada może zarządzić poufność obrad w przypadkach nie wymienionych w ust. 2.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

POSTANOWIENIE

POSTANOWIENIEPREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 czerwca 2000 r.
o nadaniu odznaczeń.
(M.P. z dnia 26 września 2000 r.)

Rej. 32/2000 MPM
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 i z 1999 r. Nr 101, poz. 1177) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,
MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
na wniosek Wojewody Lubuskiego:
1. Badowski Jan s. Józefa, 2. Badowska Janina c. Michała, 3. Bałut Stanisław s. Walentego, 4. Bałut Genowefa c. Stanisława, 5. Będzieszak Czesław s. Michała, 6. Będzieszak Aniela c. Józefa, 7. Bizoń Rudolf s. Konstantego, 8. Bizoń Jadwiga c. Wiktora, 9. Borczyk Stanisław s. Błażeja, 10. Borczyk Anna c. Jana, 11. Brojek Czesław s. Juliana, 12. Brojek Stefania c. Kazimierza, 13. Cegielski Tadeusz s. Jana, 14. Cegielska Anneliese c. Adolfa, 15. Ciak Feliks s. Antoniego, 16. Ciak Bolesława c. Antoniego, 17. Cichy Franciszek s. Alojzego, 18. Cicha Małgorzata c. Karola, 19. Filipek Bolesław s. Longina, 20. Filipek Józefa c. Franciszka, 21. Garagula Lucjan s. Mikołaja, 22. Garagula Stanisława c. Józefa, 23. Greczycho Kazimierz s. Stanisława, 24. Greczycho Zofia c. Konstantego, 25. Gregorczyk Stanisław s. Stanisława, 26. Gregorczyk Krystyna c. Tomasza, 27. Gruchacz Eustachy s. Tomasza, 28. Gruchacz Stanisława c. Józefa, 29. Gruszczyński Wacław s. Antoniego, 30. Gruszczyńska Helena c. Józefa, 31. Gruszewski Feliks s. Józefa, 32. Gruszewska Olga c. Teodora, 33. Jagoda Alfons s. Tomasza, 34. Jagoda Krystyna c. Michała, 35. Jędrzejczyk Edward s. Jana, 36. Jędrzejczyk Zofia c. Feliksa, 37. Kardzis Władysław s. Józefa, 38. Kardzis Anna c. Aleksandra, 39. Komarnicki Grzegorz s. Antoniego, 40. Komarnicka Natalia c. Michała, 41. Konieczyk Jan s. Jana, 42. Konieczyk Błażenja c. Władysława, 43. Koziński Stanisław s. Michała, 44. Kozińska Barbara c. Hieronima, 45. Kwaśnik Bolesław s. Franciszka, 46. Kwaśnik Jadwiga c. Ignacego, 47. Lewkowicz Stanisław s. Andrzeja, 48. Lewkowicz Stanisława c. Piotra, 49. Ligas Mikołaj s. Michała, 50. Ligas Helena c. Andrzeja, 51. Łoziński Antoni s. Andrzeja, 52. Łozińska Janina c. Jana, 53. Mackiewicz Władysław s. Makara, 54. Mackiewicz Katarzyna c. Jakuba, 55. Mierkiewicz Adam s. Michała, 56. Mierkiewicz Krystyna c. Józefa, 57. Młodziński Edmund s. Józefa, 58. Młodzińska Halina c. Ignacego, 59. Noceń Stanisław s. Wacława, 60. Noceń Janina c. Józefa, 61. Osadnik Zdzisław s. Władysława, 62. Osadnik Stanisława c. Jana, 63. Pawłowski Franciszek s. Antoniego, 64. Pawłowska Halina c. Bolesława, 65. Perz Marian s. Ignacego, 66. Perz Zdzisława c. Bernarda, 67. Piłka Edward s. Mikołaja, 68. Piłka Genowefa c. Pawła, 69. Retkowski Zenon s. Adama, 70. Retkowska Anna c. Tomasza, 71. Rogala Marian s. Juliana, 72. Rogala Marianna c. Antoniego, 73. Rutkiewicz Romuald s. Zygmunta, 74. Rutkiewicz Jadwiga c. Alberta, 75. Sasiak Władysław s. Wawrzyna, 76. Sasiak Aniela c. Jana, 77. Stańkowski Mieczysław s. Aleksandra, 78. Stańkowska Janina c. Michała, 79. Szumski Ryszard s. Benedykta, 80. Szumska Irena c. Józefa, 81. Tamulewicz Bronisław s. Macieja, 82. Tamulewicz Anastazja c. Władysława, 83. Walczak Bronisław s. Piotra, 84. Walczak Stanisława c. Antoniego, 85. Więzowski Bolesław s. Szczepana, 86. Więzowska Irena c. Jana, 87. Wilhelm Witold s. Józefa, 88. Wilhelm Krystyna c. Henryka, 89. Wiśniak Jerzy s. Jerzego, 90. Wiśniak Helena c. Michała, 91. Żydowicz Wincenty s. Konstantego, 92. Żydowicz Anna c. Michała, 93. Żyrmont Hieronim s. Antoniego, 94. Żyrmont Marta c. Stefana,
na wniosek Wojewody Łódzkiego:
95. Adamski Marian s. Rajmunda, 96. Adamska Eleonora c. Michała, 97. Andrych Zygmunt s. Tomasza, 98. Andrych Danuta c. Bronisława, 99. Antczak Tadeusz s. Michała, 100. Antczak Bronisława c. Antoniego, 101. Arwar Stanisław s. Juliana, 102. Arwar Helena c. Jana, 103. Bajor Józef s. Michała, 104. Bajor Helena c. Ignacego, 105. Banasiak Mieczysław s. Antoniego, 106. Banasiak Adela c. Wawrzyńca, 107. Bartos Stanisław s. Józefa, 108. Bartos Janina c. Józefa, 109. Baszczyński Mieczysław s. Leona, 110. Baszczyńska Janina c. Stanisława, 111. Beśka Eugeniusz s. Macieja, 112. Beśka Aleksandra c. Józefa, 113. Bieniek Piotr s. Adama, 114. Bieniek Marianna c. Michała, 115. Bieniek Stanisław s. Adama, 116. Bieniek Regina c. Antoniego, 117. Biszoft Józef, 118. Biszoft Genowefa, 119. Błażejewski Franciszek s. Jana, 120. Błażejewska Eugenia c. Cypriana, 121. Bołdowski Leon s. Józefa, 122. Bołdowska Kazimiera c. Wojciecha, 123. Boniecki Franciszek s. Józefa, 124. Boniecka Kazimiera c. Aleksego, 125. Bujak Edward s. Tomasza, 126. Bujak Emilia c. Antoniego, 127. Chmielewski Marian s. Józefa, 128. Chmielewska Helena c. Ludwika, 129. Chorążewicz Bolesław s. Józefa, 130. Chorążewicz Aleksandra c. Ignacego, 131. Chuchla Władysław s. Michała, 132. Chuchla Bożena c. Stefana, 133. Chudzik Stefan s. Michała, 134. Chudzik Marianna c. Józefa, 135. Cichocki Henryk s. Stefana, 136. Cichocka Jadwiga c. Zygmunta, 137. Cichomski Michał s. Franciszka, 138. Cichomska Stefania c. Stanisława, 139. Cichuta Stanisław s. Antoniego, 140. Cichuta Anna c. Stefana, 141. Cieśla Eligiusz s. Piotra, 142. Cieśla Janina c. Antoniego, 143. Ciołek Zygmunt s. Józefa, 144. Ciołek Zofia c. Józefa, 145. Cybula Władysław s. Franciszka, 146. Cybula Helena c. Wincentego, 147. Cyganek Antoni s. Andrzeja, 148. Cyganek Janina c. Pawła, 149. Cytarzyński Józef s. Piotra, 150. Cytarzyńska Józefa c. Władysława, 151. Czapliński Marian s. Michała, 152. Czaplińska Alina c. Stanisława, 153. Czarnecki Kazimierz s. Michała, 154. Czarnecka Kazimiera c. Walentego, 155. Czarnociński Jan s. Teofila, 156. Czarnocińska Krystyna c. Władysława, 157. Czwajda Zygmunt s. Leona, 158. Czwajda Adela c. Feliksa, 159. Derek Stefan s. Piotra, 160. Derek Anna c. Antoniego, 161. Domałążek Leon s. Andrzeja, 162. Domałążek Władysława c. Adama, 163. Dośpiał Kazimierz s. Józefa, 164. Dośpiał Helena c. Andrzeja, 165. Druch Bogdan s. Jana, 166. Druch Genowefa c. Adama, 167. Dudek Zdzisław s. Antoniego, 168. Dudek Irena c. Józefa, 169. Duraj Tadeusz s. Ignacego, 170. Duraj Halina c. Wincentego, 171. Dybalski Jan s. Stanisława, 172. Dybalska Marianna c. Wojciecha, 173. Dziuba Franciszek s. Aleksego, 174. Dziuba Zofia c. Jana, 175. Felisiak Czesław s. Józefa, 176. Felisiak Sabina c. Karola, 177. Fidyka Tomasz s. Tomasza, 178. Fidyka Gertruda c. Marcina, 179. Filipowski Jan s. Ignacego, 180. Filipowska Daniela c. Zygmunta, 181. Furmaniak Zygmunt s. Adama, 182. Furmaniak Genowefa c. Franciszka, 183. Gacka Tadeusz s. Jana, 184. Gacka Leokadia c. Walentego, 185. Gaduła Henryk s. Stanisława, 186. Gaduła Danuta c. Wojciecha, 187. Gaj Piotr s. Józefa, 188. Gaj Stanisława c. Andrzeja, 189. Gajda Roman s. Franciszka, 190. Gajda Regina c. Antoniego, 191. Galewski Stanisław s. Jana, 192. Galewska Emilia c. Antoniego, 193. Gałązka Kazimierz s. Jana, 194. Gałązka Barbara c. Zygmunta, 195. Garbiec Józef s. Wawrzyńca, 196. Garbiec Zofia c. Walentego, 197. Gawęda Józef s. Wojciecha, 198. Gawęda Teofila c. Tomasza, 199. Gliński Stefan s. Antoniego, 200. Glińska Leokadia c. Ignacego, 201. Głowacki Stefan s. Kazimierza, 202. Głowacka Aniela c. Stanisława, 203. Gnus Julian s. Jana, 204. Gnus Janina c. Jana, 205. Grabowski Zdzisław s. Bogdana, 206. Grabowska Krystyna c. Wacława, 207. Grochocki Julian s. Antoniego, 208. Grochocka Halina c. Henryka, 209. Gruszczyński Bronisław s. Józefa, 210. Gruszczyńska Julianna c. Stanisława, 211. Gruszczyński Zdzisław s. Henryka, 212. Gruszczyńska Stanisława c. Franciszka, 213. Grzelak Marian s. Stanisława, 214. Grzelak Bolesława c. Bolesława, 215. Grzelewski Zygmunt s. Józefa, 216. Grzelewska Wanda c. Józefa, 217. Gwizdka Stanisław s. Leopolda, 218. Gwizdka Cecylia c. Kazimierza, 219. Gwóźdź Julian s. Jana, 220. Gwóźdź Marianna c. Wincentego, 221. Hałaczkiewicz Tadeusz s. Piotra, 222. Hałaczkiewicz Stanisława c. Stanisława, 223. Heftowicz Bolesław s. Jana, 224. Heftowicz Serafina c. Stanisława, 225. Jabłoński Franciszek s. Franciszka, 226. Jabłońska Wacława c. Adama, 227. Janiak Konstanty s. Konstantego, 228. Janiak Jadwiga c. Józefa, 229. Janiak Wincenty s. Józefa, 230. Janiak Zofia c. Piotra, 231. Janicki Tadeusz s. Józefa, 232. Janicka Zofia c. Jana, 233. Jankowski Tadeusz s. Józefa, 234. Jankowska Marianna c. Adama, 235. Jarząbek Stefan s. Franciszka, 236. Jarząbek Genowefa c. Józefa, 237. Jaworski Jan s. Józefa, 238. Jaworska Aniela c. Teodora, 239. Jędrzejczyk Władysław s. Józefa, 240. Jędrzejczyk Marianna c. Rocha, 241. Jura Marian s. Sylwestra, 242. Jura Weronika c. Józefa, 243. Jurczyński Stefan s. Pawła, 244. Jurczyńska Weronika c. Władysława, 245. Jurkiewicz Zdzisław s. Mariana, 246. Jurkiewicz Cecylia c. Michała, 247. Just Franciszek s. Józefa, 248. Just Krystyna c. Józefa, 249. Kacprzak Andrzej s. Piotra, 250. Kacprzak Leokadia c. Ludwika, 251. Kacprzak Stefan s. Ignacego, 252. Kacprzak Stanisława c. Władysława, 253. Kajak Jan s. Andrzeja, 254. Kajak Aniela c. Andrzeja, 255. Karpiński Mieczysław s. Bolesława, 256. Karpińska Janina c. Józefa, 257. Kasikowski Leon s. Stanisława, 258. Kasikowska Anna c. Leona, 259. Klenk Leonard s. Antoniego, 260. Klenk Genowefa c. Michała, 261. Kluszczyński Stanisław s. Wincentego, 262. Kluszczyńska Zofia c. Jana, 263. Kolis Jan s. Wojciecha, 264. Kolis Leokadia c. Wincentego, 265. Kołłątaj Zygmunt s. Ludwika, 266. Kołłątaj Krystyna c. Kazimierza, 267. Koperski Wincenty s. Antoniego, 268. Koperska Joanna c. Romana, 269. Korbeń Józef s. Piotra, 270. Korbeń Helena c. Józefa, 271. Koski Tadeusz s. Władysława, 272. Koska Eugenia c. Benedykta, 273. Kowalczyk Stefan s. Józefa, 274. Kowalczyk Józefa c. Jana, 275. Kowalski Zenon s. Władysława, 276. Kowalska Maria c. Jakuba, 277. Królak Józef s. Walentego, 278. Królak Joanna c. Marcina, 279. Krzeszewski Bronisław, 280. Krzeszewska Helena, 281. Kucharczyk Wacław s. Piotra, 282. Kucharczyk Marianna c. Jana, 283. Kuciński Hieronim s. Wacława, 284. Kucińska Barbara c. Aleksandra, 285. Kupis Kazimierz s. Franciszka, 286. Kupis Mirosława c. Władysława, 287. Kutarba Leon s. Andrzeja, 288. Kutarba Marianna c. Rocha, 289. Kwiatkowski Edmund s. Bolesława, 290. Kwiatkowska Helena c. Romana, 291. Lasota Józef s. Józefa, 292. Lasota Leokadia c. Mikołaja, 293. Latkowski Adam s. Adama, 294. Latkowska Genowefa c. Józefa, 295. Lemieszewski Jan s. Leona, 296. Lemieszewska Wiera c. Michała, 297. Lewandowski Henryk s. Stanisława, 298. Lewandowska Janina c. Bolesława, 299. Lipiński Stanisław s. Józefa, 300. Lipińska Wacława c. Jana, 301. Lolo Jan s. Piotra, 302. Lolo Bronisława c. Franciszka, 303. Ławniczak Stanisław s. Antoniego, 304. Ławniczak Mieczysława c. Władysława, 305. Łuczycki Tadeusz s. Władysława, 306. Łuczycka Maria c. Kazimierza, 307. Łuszcz Józef s. Jana, 308. Łuszcz Kazimiera c. Wincentego, 309. Machaj Bolesław s. Józefa, 310. Machaj Marianna c. Stanisława, 311. Majda Zenon s. Józefa, 312. Majda Sabina c. Władysława, 313. Mak Józef s. Józefa, 314. Mak Eugenia c. Wojciecha, 315. Malec Wacław s. Stanisława, 316. Malec Marianna c. Stanisława, 317. Malesa Marian s. Adama, 318. Malesa Janina c. Jana, 319. Malewski Kazimierz s. Kazimierza, 320. Malewska Genowefa c. Franciszka, 321. Marciniak Wacław s. Konstantego, 322. Marciniak Zofia c. Stanisława, 323. Marek Antoni s. Józefa, 324. Marek Janina c. Macieja, 325. Maryniaczyk Franciszek s. Wawrzyńca, 326. Maryniaczyk Janina c. Walentego, 327. Matysek Józef s. Józefa, 328. Matysek Stanisława c. Stanisława, 329. Mazur Marian s. Wincentego, 330. Mazur Janina c. Jana, 331. Mazur Bronisław s. Franciszka, 332. Mazur Józefa c. Juliana, 333. Mielczarek Józef s. Piotra, 334. Mielczarek Helena c. Adama, 335. Migocki Henryk s. Teofila, 336. Migocka Zofia c. Jana, 337. Mikiciuk Teofil s. Stefana, 338. Mikiciuk Krystyna c. Władysława, 339. Milczarek Stanisław s. Kazimierza, 340. Milczarek Feliksa c. Feliksa, 341. Miśkiewicz Władysław s. Antoniego, 342. Miśkiewicz Zofia c. Stanisława, 343. Monka Mieczysław s. Antoniego, 344. Monka Marianna c. Stefana, 345. Najder Adam s. Antoniego, 346. Najder Janina c. Józefa, 347. Nowak Józef s. Andrzeja, 348. Nowak Marianna c. Franciszka, 349. Nowak Józef s. Józefa, 350. Nowak Natalia c. Józefa, 351. Nowak Stanisław s. Franciszka, 352. Nowak Genowefa c. Władysława, 353. Nowakowski Zdzisław s. Józefa, 354. Nowakowska Jadwiga c. Leona, 355. Olasik Stanisław s. Franciszka, 356. Olasik Zofia c. Tomasza, 357. Oleski Jan s. Piotra, 358. Oleska Janina c. Stanisława, 359. Owczarek Władysław s. Rafała, 360. Owczarek Weronika c. Piotra, 361. Owczarzak Mieczysław s. Stanisława, 362. Owczarzak Janina c. Antoniego, 363. Pach Zygmunt s. Kazimierza, 364. Pach Helena c. Józefa, 365. Pająk Józef s. Andrzeja, 366. Pająk Teresa c. Ludwika, 367. Pala Jerzy s. Stanisława, 368. Pala Marianna c. Tadeusza, 369. Pałasz Józef s. Władysława, 370. Pałasz Henryka c. Zygmunta, 371. Pawełczyk Stanisław s. Tomasza, 372. Pawełczyk Waleria c. Walentego, 373. Pawłowski Henryk s. Fryderyka, 374. Pawłowska Halina c. Zygmunta, 375. Perczak Jan s. Franciszka, 376. Perczak Marianna c. Mariana, 377. Piec Edward s. Teofila, 378. Piec Marianna c. Stanisława, 379. Piencek Wacław s. Andrzeja, 380. Piencek Władysława c. Jana, 381. Pintos Bronisław s. Władysława, 382. Pintos Eleonora c. Józefa, 383. Piotrowski Stanisław s. Bronisława, 384. Piotrowska Józefa c. Stanisława, 385. Piotrowski Zbigniew s. Wincentego, 386. Piotrowska Kazimiera c. Aleksego, 387. Pisarkiewicz Edward s. Wacława, 388. Pisarkiewicz Helena c. Władysława, 389. Piwiński Stefan s. Józefa, 390. Piwińska Natalia c. Wawrzyńca, 391. Płachta Tadeusz s. Rocha, 392. Płachta Zofia c. Władysława, 393. Płaza Władysław s. Romana, 394. Płaza Bolesława c. Macieja, 395. Polinceusz Józef s. Józefa, 396. Polinceusz Marianna c. Antoniego, 397. Popiel Wacław s. Jana, 398. Popiel Janina c. Władysława, 399. Pospiech Wacław s. Wincentego, 400. Pospiech Krystyna c. Stefana, 401. Powidłowski Henryk s. Andrzeja, 402. Powidłowska Krystyna c. Leona, 403. Pruszek Marian s. Józefa, 404. Pruszek Joanna c. Franciszka, 405. Puchalski Czesław s. Adama, 406. Puchalska Wiesława c. Ksawerego, 407. Rogalewicz Stanisław s. Franciszka, 408. Rogalewicz Katarzyna c. Jana, 409. Różycki Stanisław s. Michała, 410. Różycka Joanna c. Józefa, 411. Różycki Tadeusz s. Wacława, 412. Różycka Helena c. Juliusza, 413. Rulewicz Henryk s. Antoniego, 414. Rulewicz Marianna c. Andrzeja, 415. Rzeźniczak Stefan s. Jana, 416. Rzeźniczak Krystyna c. Władysława, 417. Smolarek Jan s. Andrzeja, 418. Smolarek Stanisława c. Stanisława, 419. Smoliński Ryszard s. Mariana, 420. Smolińska Helena c. Jana, 421. Smoliński Stefan s. Michała, 422. Smolińska Katarzyna c. Piotra, 423. Sobczyk Bogusław s. Stanisława, 424. Sobczyk Helena c. Jana, 425. Sobieraj Andrzej s. Walentego, 426. Sobieraj Zofia c. Ignacego, 427. Sobiński Kazimierz s. Kacpra, 428. Sobińska Władysława c. Andrzeja, 429. Stachera Władysław s. Jana, 430. Stachera Stanisława c. Józefa, 431. Stanik Stefan s. Piotra, 432. Stanik Stanisława c. Walentego, 433. Stanisławski Jan s. Edwarda, 434. Stanisławska Mirosława c. Konstantego, 435. Stępień Aleksander s. Aleksandra, 436. Stępień Alina c. Walentego, 437. Stępień Jan s. Andrzeja, 438. Stępień Helena c. Antoniego, 439. Stępnik Henryk s. Ignacego, 440. Stępnik Lucyna c. Edwarda, 441. Struk Emilian s. Stefana, 442. Struk Blandyna c. Wiktora, 443. Swarbuła Stanisław s. Władysława, 444. Swarbuła Anna c. Jana, 445. Szadkowski Leon s. Stanisława, 446. Szadkowska Jadwiga c. Jana, 447. Szatkowski Andrzej s. Adama, 448. Szatkowska Longina c. Antoniego, 449. Szkoda Michał s. Józefa, 450. Szkoda Leokadia c. Teodora, 451. Sztandera Jan s. Kazimierza 452. Sztandera Aleksandra c. Jana, 453. Szydłowski Leon s. Wincentego, 454. Szydłowska Zofia c. Antoniego, 455. Szymajda Jan s. Józefa, 456. Szymajda Janina c. Jakuba, 457. Szymczak Jan s. Józefa, 458. Szymczak Janina c. Józefa, 459. Świątek Jan s. Łukasza, 460. Świątek Kazimiera c. Franciszka, 461. Taborowski Marian s. Antoniego, 462. Taborowska Kazimiera c. Stanisława, 463. Tkaczyk Tadeusz s. Władysława, 464. Tkaczyk Otylia c. Andrzeja, 465. Tokarski Jerzy s. Zygmunta, 466. Tokarska Michalina c. Michała, 467. Tomaszewski Mieczysław s. Stanisława, 468. Tomaszewska Leokadia c. Stanisława, 469. Turek Władysław s. Ludwika, 470. Turek Zofia c. Stanisława, 471. Tyka Alojzy s. Andrzeja, 472. Tyka Wiktoria c. Michała, 473. Urbański Roman s. Józefa, 474. Urbańska Stanisława c. Franciszka, 475. Uszpolewicz Bronisław s. Michała, 476. Uszpolewicz Irena c. Stefana, 477. Utratny Czesław s. Andrzeja, 478. Utratna Zofia c. Jana, 479. Walczak Zygmunt s. Józefa, 480. Walczak Janina c. Wojciecha, 481. Walter Ryszard s. Brunona, 482. Walter Marianna c. Franciszka, 483. Warcicki Kazimierz s. Wojciecha, 484. Warcicka Stanisława c. Leona, 485. Warmus Emil s. Andrzeja, 486. Warmus Krystyna c. Józefa, 487. Wasiak Stanisław s. Franciszka, 488. Wasiak Stefania c. Szczepana, 489. Wąs Henryk s. Seweryna, 490. Wąs Maria c. Karola, 491. Wenerski Czesław s. Zygmunta, 492. Wenerska Genowefa c. Stanisława, 493. Weszczak Jan s. Antoniego, 494. Weszczak Marianna c. Józefa, 495. Wielec Jan s. Franciszka, 496. Wielec Jadwiga c. Bolesława, 497. Więckowski Józef s. Michała, 498. Więckowska Stanisława c. Michała, 499. Wlaziński Tadeusz s. Józefa, 500. Wlazińska Anna c. Michała, 501. Wodzyński Kazimierz s. Andrzeja, 502. Wodzyńska Krystyna c. Konstantego, 503. Woźniak Roman s. Michała, 504. Woźniak Marianna c. Rocha, 505. Wrona Marian s. Jana, 506. Wrona Marianna c. Stefana, 507. Wybraniec Jan s. Józefa, 508. Wybraniec Feliksa c. Józefa, 509. Zaborowski Stanisław s. Władysława, 510. Zaborowska Anna c. Wincentego, 511. Zagozda Zygmunt s. Józefa, 512. Zagozda Helena c. Stanisława, 513. Zając Władysław s. Franciszka, 514. Zając Władysława c. Ludwika, 515. Zarębski Longin s. Kazimierza, 516. Zarębska Krystyna c. Stanisława, 517. Zawieja Stefan s. Franciszka, 518. Zawieja Helena c. Michała, 519. Zduńczyk Stanisław s. Stefana, 520. Zduńczyk Zofia c. Józefa, 521. Zuber Zygmunt s. Stanisława, 522. Zuber Władysława c. Władysława, 523. Żerkowski Franciszek s. Bronisława, 524. Żerkowska Janina c. Franciszka, 525. Żurek Adam s. Władysława, 526. Żurek Krystyna c. Józefa.

KOMUNIKAT

KOMUNIKATPREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 11 maja 2000 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2000 r.
(M.P. z dnia 22 maja 2000 r.)

Na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774 i Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118 i Nr 19, poz. 238) ogłasza się, iż przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2000 r. wyniosło 1.868,65 zł.

POSTANOWIENIE

POSTANOWIENIEPREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lipca 2000 r.
o nadaniu odznaczeń.
(M.P. z dnia 29 września 2000 r.)

Rej. 36/2000 MPM
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 i z 1999 r. Nr 101, poz. 1177) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,
MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:
1. Abramek Stanisław s. Karola, 2. Abramek Wanda c. Aleksandra, 3. Baszak Józef s. Franciszka, 4. Baszak Jadwiga c. Antoniego, 5. Białota Jan s. Jakuba, 6. Białota Romana c. Władysława, 7. Biskup Franciszek s. Jana, 8. Biskup Eugenia c. Feliksa, 9. Blitek Bronisław s. Stanisława, 10. Blitek Władysława c. Józefa, 11. Bodnar Józef s. Pawła, 12. Bodnar Bronisława c. Jana, 13. Bugiera Józef s. Karola, 14. Bugiera Janina c. Michała, 15. Danicz Anatol s. Piotra, 16. Danicz Helena c. Wojciecha, 17. Dąbrowa Bronisław s. Franciszka, 18. Dąbrowa Adela c. Andrzeja, 19. Dolatowski Marian s. Władysława, 20. Dolatowska Halina c. Józefa, 21. Dziopa Julian s. Jana, 22. Dziopa Zofia c. Grzegorza, 23. Dziopa Stanisław s. Wincentego, 24. Dziopa Irena c. Jana, 25. Gagat Wojciech s. Jakuba, 26. Gagat Zofia c. Jakuba, 27. Gardzielewicz Stefan s. Piotra, 28. Gardzielewicz Julia c. Jana, 29. Gładysz Józef s. Antoniego, 30. Gładysz Filomena c. Jana, 31. Grzunka Franciszek s. Franciszka, 32. Grzunka Marianna c. Józefa, 33. Hyla Józef s. Franciszka, 34. Hyla Stanisława c. Jana, 35. Ignaczak Zdzisław s. Mariana, 36. Ignaczak Stanisława c. Antoniego, 37. Izdebski Mieczysław, 38. Izdebska Bronisława, 39. Jacukiewicz Stanisław s. Józefa, 40. Jacukiewicz Alfreda c. Bolesława, 41. Jagieła Władysław s. Józefa, 42. Jagieła Janina c. Franciszka, 43. Janczak Czesław s. Józefa, 44. Janczak Cecylia c. Jana, 45. Jaśko Józef s. Piotra, 46. Jaśko Helena c. Antoniego, 47. Jelinowski Wacław s. Władysława, 48. Jelinowska Władysława c. Walentego, 49. Karbowski Zygfryd, 50. Karbowska Danuta, 51. Karnas Andrzej s. Jana, 52. Karnas Marta c. Juliana, 53. Karwatka Franciszek s. Franciszka, 54. Karwatka Stanisława c. Józefa, 55. Kiszka Ludwik s. Stanisława, 56. Kiszka Stefania c. Piotra, 57. Kołodziejczyk Marian s. Franciszka, 58. Kołodziejczyk Józefa c. Wawrzyńca, 59. Kołodziejczyk Wacław s. Józefa, 60. Kołodziejczyk Katarzyna c. Marcina, 61. Kopeć Stanisław s. Wincentego, 62. Kopeć Helena c. Wincentego, 63. Kosianowski Ryszard s. Bronisława, 64. Kosianowska Józefa c. Władysława, 65. Kościjański Kazimierz, 66. Kościjańska Anna, 67. Kotowicz Jan s. Jana, 68. Kotowicz Teodora c. Teofila, 69. Kozubowicz Bernard, 70. Kozubowicz Julia, 71. Krupa Kazimierz s. Władysława, 72. Krupa Helena c. Karola, 73. Kruszyk Marian s. Stanisława, 74. Kruszyk Jadwiga c. Stanisława, 75. Kubiak Jan s. Józefa, 76. Kubiak Stefania c. Jana, 77. Kuchta Jan s. Jana, 78. Kuchta Wiktoria c. Stanisława, 79. Kuźnia Julian s. Marcina, 80. Kuźnia Genowefa c. Kazimierza, 81. Kużdżał Jan, 82. Kużdżał Kazimiera, 83. Kwapisz Adam s. Pawła, 84. Kwapisz Wanda c. Antoniego, 85. Kwiatkowski Jan s. Józefa, 86. Kwiatkowska Karolina c. Karola, 87. Kwiatkowski Stanisław s. Antoniego, 88. Kwiatkowska Eugenia c. Bronisława, 89. Lewandowski Antoni s. Józefa, 90. Lewandowska Maria c. Józefa, 91. Liberek Kazimierz s. Władysława, 92. Liberek Janina c. Wiktora, 93. Łata Michał s. Stanisława, 94. Łata Magdalena c. Franciszka, 95. Łękawski Władysław s. Jana, 96. Łękawska Maria c. Michała, 97. Maciaś Jan s. Piotra, 98. Maciaś Stanisława c. Wincentego, 99. Makowski Jan s. Jana, 100. Makowska Józefa c. Antoniego, 101. Malinka Władysław s. Bartłomieja, 102. Malinka Franciszka c. Franciszka, 103. Malinowski Jan s. Pawła, 104. Malinowska Maria c. Jana, 105. Malinowski Kazimierz s. Stanisława, 106. Malinowska Zofia c. Franciszka, 107. Mazurek Marian s. Stanisława, 108. Mazurek Janina c. Franciszka, 109. Miazga Władysław s. Stanisława, 110. Miazga Józefa c. Jana, 111. Miszczyszyn Aleksander s. Bazylego, 112. Miszczyszyn Marta c. Antoniego, 113. Miś Stanisław s. Kazimierza, 114. Miś Bogumiła c. Adama, 115. Mokry Michał s. Jakuba, 116. Mokra Helena c. Mieczysława, 117. Morawski Henryk s. Eugeniusza, 118. Morawska Helena c. Walentego, 119. Mrówczyński Janusz s. Hermana, 120. Mrówczyńska Irena c. Feliksa, 121. Mrzygłód Tadeusz s. Michała, 122. Mrzygłód Stanisława c. Michała, 123. Nowak Roman s. Józefa, 124. Nowak Aniela c. Wacława, 125. Oblak Eliasz s. Tadeusza, 126. Oblak Kazimiera c. Romana, 127. Oleksiewicz Józef s. Józefa, 128. Oleksiewicz Zofia c. Stanisława, 129. Orłowski Franciszek s. Józefa, 130. Orłowska Maria c. Józefa, 131. Osowski Piotr s. Marcina, 132. Osowska Anna c. Józefa, 133. Panaś Tadeusz s. Jana, 134. Kreyczi-Panaś Irena c. Mariana, 135. Panniak Władysław s. Szymona, 136. Panniak Franciszka c. Jakuba, 137. Pieprz Kazimierz s. Władysława, 138. Pieprz Stanisława c. Łukasza, 139. Plasewicz Piotr s. Piotra, 140. Plasewicz Stefania c. Jana, 141. Pluta Stanisław s. Stanisława, 142. Pluta Stefania c. Walentego, 143. Płachta Stefan s. Antoniego, 144. Płachta Anna c. Bazylego, 145. Płatek Zbigniew s. Wincentego, 146. Płatek Jadwiga c. Wojciecha, 147. Radziwon Witalis s. Józefa, 148. Radziwon Daniela c. Wincentego, 149. Rogowski Czesław s. Ignacego, 150. Rogowska Irena c. Leona, 151. Ryśnik Szymon s. Wincentego, 152. Ryśnik Mieczysława c. Gabriela, 153. Sadowski Józef s. Stanisława, 154. Sadowska Olga c. Bazylego, 155. Serafiński Mieczysław s. Jana, 156. Serafińska Barbara c. Rajmunda, 157. Sierpniak Jan s. Stefana, 158. Sierpniak Eufemia c. Józefa, 159. Słowiński Stanisław s. Antoniego, 160. Słowińska Józefa c. Stanisława, 161. Smolan Stanisław s. Dymitra, 162. Smolan Aniela c. Józefa, 163. Sobasik Edmund s. Franciszka, 164. Sobasik Józefa c. Konstantego, 165. Sobski Jan s. Adama, 166. Sobska Stanisława c. Romualda, 167. Sroka Bernard s. Aleksego, 168. Sroka Julianna c. Franciszka, 169. Stadnicki Henryk s. Wojciecha, 170. Stadnicka Gabriela c. Franciszka, 171. Stawarz Jan s. Wilhelma, 172. Stawarz Jadwiga c. Rocha, 173. Stawarz Walenty s. Grzegorza, 174. Stawarz Eugenia c. Wawrzyńca, 175. Suchodolski Ludwik s. Józefa, 176. Suchodolska Daniela c. Wojciecha, 177. Szymański Józef s. Józefa, 178. Szymańska Stanisława c. Jana, 179. Śliwa Marian s. Władysława, 180. Śliwa Czesława c. Pawła, 181. Tokaruk Michał s. Stefana, 182. Tokaruk Genowefa c. Józefa, 183. Tomczyk Józef s. Antoniego, 184. Tomczyk Marianna c. Sylwestra, 185. Tomulik Stanisław s. Józefa, 186. Tomulik Stefania c. Franciszka, 187. Tymków Jan s. Grzegorza, 188. Tymków Jadwiga c. Szymona, 189. Ulatowski Jerzy s. Józefa, 190. Ulatowska Irena c. Bolesława, 191. Uram Zbigniew s. Kazimierza, 192. Uram Józefa c. Józefa, 193. Walaszek Eugeniusz s. Michała, 194. Walaszek Michalina c. Stanisława, 195. Walczyk Roman s. Stanisława, 196. Walczyk Izabela c. Kazimierza, 197. Wawrzyniak Władysław s. Michała, 198. Wawrzyniak Zofia c. Stanisława, 199. Węglarz Jan s. Józefa, 200. Węglarz Stefania c. Józefa, 201. Węgrzyn Marian s. Jana, 202. Węgrzyn Krystyna c. Jana, 203. Widuto Bronisław s. Bronisława, 204. Widuto Weronika c. Jana, 205. Wiśniewski Władysław s. Józefa, 206. Wiśniewska Kazimiera c. Juliana, 207. Wojtowicz Stanisław s. Marcina, 208. Wojtowicz Aniela c. Augusta, 209. Wota Jerzy s. Józefa, 210. Wota Maria c. Macieja, 211. Woźniak Jan s. Antoniego, 212. Woźniak Karolina c. Jana, 213. Wroński Bolesław s. Marcina, 214. Wrońska Weronika c. Stanisława, 215. Wysocki Antoni, 216. Wysocka Stanisława, 217. Wysokowicz Ignacy s. Justyna, 218. Wysokowicz Janina c. Franciszka, 219. Zaprzelski Aleksander s. Wita, 220. Zaprzelska Janina c. Tadeusza, 221. Zieliński Michał s. Józefa, 222. Zielińska Anna c. Józefa, 223. Żuk Władysław s. Wawrzyńca, 224. Żuk Maria c. Romana, 225. Żukowski Józef s. Michała, 226. Żukowska Edwarda c. Jana,
na wniosek Wojewody Łódzkiego:
227. Jabrzyk Aleksander s. Stanisława, 228. Jabrzyk Władysława c. Józefa,
na wniosek Wojewody Podkarpackiego:
229. Baran Bronisław, 230. Baran Stanisława, 231. Barański Stanisław s. Jana, 232. Barańska Julia c. Jana, 233. Bekier Jan s. Józefa, 234. Bekier Maria c. Adama, 235. Berezowski Adam s. Mikołaja, 236. Berezowska Krystyna c. Antoniego, 237. Betlej Bronisław s. Pawła, 238. Betlej Bronisława c. Michała, 239. Bieńkowski Karol s. Walentego, 240. Bieńkowska Stefania c. Jana, 241. Bigas Tadeusz s. Piotra, 242. Bigas Maria c. Jana, 243. Błażejczak Eugeniusz s. Jana, 244. Błażejczak Natalia c. Wawrzyńca, 245. Bojko Stefan s. Pawła, 246. Bojko Stefania c. Włodzimierza, 247. Budkowski Mateusz s. Andrzeja, 248. Budkowska Leokadia c. Franciszka, 249. Cwynar Piotr s. Wojciecha, 250. Cwynar Czesława c. Stanisława, 251. Czajka Stefan s. Macieja, 252. Czajka Janina c. Michała, 253. Częczek Bolesław s. Ignacego, 254. Częczek Stefania c. Franciszka, 255. Drożdżal Józef s. Ignacego, 256. Drożdżal Katarzyna c. Wojciecha, 257. Dubiel Józef s. Michała, 258. Dubiel Zofia c. Andrzeja, 259. Dwornikiewicz Stefan s. Marcelego, 260. Dwornikiewicz Bronisława c. Mieczysława, 261. Florek Piotr s. Wojciecha, 262. Florek Stefania c. Franciszka, 263. Gajowiak Władysław s. Szymona, 264. Gajowiak Honorata c. Tomasza, 265. Gawron Tadeusz s. Wojciecha, 266. Gawron Władysława c. Walentego, 267. Gierlach Jan s. Antoniego, 268. Gierlach Bronisława c. Józefa, 269. Golba Eugeniusz s. Antoniego, 270. Golba Stanisława c. Walentego, 271. Gołąb Władysław s. Michała, 272. Gołąb Weronika c. Michała, 273. Grzywna Jan s. Józefa, 274. Grzywna Joanna c. Władysława, 275. Gula Wacław s. Wojciecha, 276. Gula Helena c. Walentego, 277. Gumieniak Józef s. Jana, 278. Gumieniak Teresa c. Józefa, 279. Gurgacz Władysław s. Wawrzyńca, 280. Gurgacz Janina c. Franciszka, 281. Hudela Stanisław s. Jana, 282. Hudela Zofia c. Franciszka, 283. Hudy Józef s. Bartłomieja, 284. Huda Władysława c. Józefa, 285. Jucha Antoni s. Michała, 286. Jucha Stefania c. Benedykta, 287. Kalina Stanisław s. Jana, 288. Kalina Maria c. Michała, 289. Kamiński Piotr s. Marcina, 290. Kamińska Maria c. Michała, 291. Kapica Ryszard s. Józefa, 292. Kapica Danuta c. Antoniego, 293. Klag Józef s. Michała, 294. Klag Anna c. Józefa, 295. Klich Władysław s. Franciszka, 296. Klich Helena c. Kaspra, 297. Kolarz Adam s. Antoniego, 298. Kolarz Bronisława c. Wojciecha, 299. Kołcz Józef s. Jakuba, 300. Kołcz Zofia c. Stanisława, 301. Kozłowski Ksawery s. Andrzeja, 302. Kozłowska Anna c. Wincentego, 303. Kozyra Stanisław s. Franciszka, 304. Kozyra Józefa c. Sebastiana, 305. Kruba Włodzimierz s. Jana, 306. Kruba Maria c. Pawła, 307. Krupa Stanisław s. Jana, 308. Krupa Wanda c. Jana, 309. Kuraś Stanisław s. Józefa, 310. Kuraś Janina c. Stanisława, 311. Kuśmierz Adam s. Jana, 312. Kuśmierz Marianna c. Michała, 313. Lenart Wojciech s. Franciszka, 314. Lenart Czesława c. Michała, 315. Lewandowski Bolesław s. Antoniego, 316. Lewandowska Matylda c. Juliana, 317. Łyko Andrzej, 318. Łyko Katarzyna, 319. Maczuga Michał s. Antoniego, 320. Maczuga Zofia c. Józefa, 321. Magdziak Roman, 322. Magdziak Helena, 323. Majowicz Józef s. Franciszka, 324. Majowicz Stanisława c. Franciszka, 325. Modrzejowski Jan s. Józefa, 326. Modrzejowska Albina c. Adama, 327. Moskal Kazimierz s. Jana, 328. Moskal Janina c. Andrzeja, 329. Oszust Leon s. Jana, 330. Oszust Leokadia c. Józefa, 331. Papa Józef s. Piotra, 332. Papa Stanisława c. Wawrzyńca, 333. Piech Jan s. Stanisława, 334. Piech Maria c. Szczepana, 335. Piechowski Kazimierz s. Franciszka, 336. Piechowska Maria c. Jakuba, 337. Pliszka Karol s. Jana, 338. Pliszka Bronisława c. Jana, 339. Polański Józef s. Ludwika, 340. Polańska Michalina c. Piotra, 341. Rybak Jan s. Macieja, 342. Rybak Zofia c. Jana, 343. Ryczkowski Bronisław s. Kazimierza, 344. Ryczkowska Maria c. Jana, 345. Rzeźnik Władysław s. Jana, 346. Rzeźnik Genowefa c. Jana, 347. Stalica Bronisław s. Jana, 348. Stalica Stefania c. Andrzeja, 349. Stryjecki Konrad s. Mikołaja, 350. Stryjecka Kazimiera c. Józefa, 351. Ślusarz Jan s. Józefa, 352. Ślusarz Maria c. Macieja, 353. Śnieżek Władysław s. Józefa, 354. Śnieżek Stanisława c. Józefa, 355. Tabisz Bolesław s. Stanisława, 356. Tabisz Czesława c. Aleksandra, 357. Tyniec Józef s. Antoniego, 358. Tyniec Stanisława c. Andrzeja, 359. Walczak Bolesław s. Józefa, 360. Walczak Genowefa c. Józefa, 361. Walczak Edward s. Józefa, 362. Walczak Karolina c. Jacentego, 363. Walczak Henryk s. Antoniego, 364. Walczak Michalina c. Stanisława, 365. Waśkiewicz Jan s. Józefa, 366. Waśkiewicz Helena c. Sebastiana, 367. Wiatr Władysław s. Michała, 368. Wiatr Genowefa c. Ludwika, 369. Woś Augustyn s. Jana, 370. Woś Józefa c. Jana, 371. Zastawny Jan s. Wojciecha, 372. Zastawna Janina c. Antoniego, 373. Ząbczyk Władysław s. Józefa, 374. Ząbczyk Weronika c. Wawrzyńca,
na wniosek Wojewody Pomorskiego:
375. Banasiuk Józef s. Jana, 376. Banasiuk Stefania c. Jana, 377. Baran Władysław s. Michała, 378. Baran Władysława c. Tomasza, 379. Bartkowski Marian s. Antoniego, 380. Bartkowska Ludwika c. Józefa, 381. Bęben Julian s. Jana, 382. Bęben Antonina c. Józefa, 383. Binkowski Piotr s. Józefa, 384. Binkowska Zofia c. Jana, 385. Bogdanowicz Walerian s. Napoleona, 386. Bogdanowicz Maria c. Wojciecha, 387. Bogusiewicz Arkadiusz s. Juliana, 388. Bogusiewicz Modesta c. Jana, 389. Bronk Władysław s. Anastazego, 390. Bronk Genowefa c. Stanisława, 391. Bruski Dominik s. Józefa, 392. Bruska Jadwiga c. Józefa, 393. Budner Stefan s. Józefa, 394. Budner Helena c. Aureliusza, 395. Czoska Brunon s. Józefa, 396. Czoska Elżbieta c. Piotra, 397. Czosnecki Czesław s. Stanisława, 398. Czosnecka Eugenia c. Władysława, 399. Dampc Józef s. Jana, 400. Dampc Łucja c. Józefa, 401. Dąbrowski Józef s. Jana, 402. Dąbrowska Wanda c. Józefa, 403. Dąbrowski Kazimierz s. Antoniego, 404. Dąbrowska Janina c. Leona, 405. Demski Gerard s. Aleksandra, 406. Demska Krystyna c. Jana, 407. Detlaf Alojzy s. Juliusza, 408. Detlaf Hygina c. Augustyna, 409. Dolny Jan, 410. Dolna Marta, 411. Drzewicki Władysław s. Jana, 412. Drzewicka Zofia c. Bronisława, 413. Fierek Stanisław s. Wincentego, 414. Fierek Zofia c. Aleksandra, 415. Filcek Alfons, 416. Filcek Helena, 417. Flak Jan s. Stanisława, 418. Flak Janina c. Jana, 419. Gambusch Jan s. Jana, 420. Gambusch Urszula c. Józefa, 421. Gąsiorek Mieczysław s. Stanisława, 422. Gąsiorek Wacława c. Bolesława, 423. Głowienka Józef s. Michała, 424. Głowienka Pelagia c. Pawła, 425. Gościniak Czesław s. Wojciecha, 426. Gościniak Urszula c. Franciszka, 427. Gólczyński Stanisław s. Apolinarego, 428. Gólczyńska Genowefa c. Tomasza, 429. Gromadzki Stanisław s. Antoniego, 430. Gromadzka Zofia c. Józefa, 431. Hirsz Franciszek s. Franciszka, 432. Hirsz Irena c. Augustyna, 433. Januszewski Józef s. Bolesława, 434. Januszewska Helena c. Michała, 435. Jendruszewski Alojzy s. Jana, 436. Jendruszewska Stefania c. Stefana, 437. Kamiński Mieczysław s. Ludwika, 438. Kamińska Waltraud c. Franciszka, 439. Kamiński Tadeusz s. Jana, 440. Kamińska Marianna c. Stefana, 441. Kapica Tadeusz s. Andrzeja, 442. Kapica Laurencja c. Lucjana, 443. Kluszczyński Henryk s. Kazimierza, 444. Kluszczyńska Maria c. Stanisława, 445. Komorowski Zygfryd s. Klemensa, 446. Komorowska Urszula c. Józefa, 447. Kopacz Ludwik s. Aleksandra, 448. Kopacz Janina c. Stanisława, 449. Kosidło Tadeusz s. Włodzimierza, 450. Kosidło Leokadia c. Jana, 451. Kościński Edmund s. Piotra, 452. Kościńska Edyta c. Czesława, 453. Kowalewski Augustyn s. Augustyna, 454. Kowalewska Helena c. Jana, 455. Kozenko Mikołaj s. Józefa, 456. Kozenko Zofia c. Leona, 457. Kreft Kazimierz s. Juliana, 458. Kreft Czesława c. Franciszka, 459. Krukowski Zygfryd s. Augustyna, 460. Krukowska Aniela c. Augustyna, 461. Kubacki Franciszek s. Juliana, 462. Kubacka Teresa c. Stanisława, 463. Kwiatek Antoni s. Jana, 464. Kwiatek Agnieszka c. Alojzego, 465. Kwinta Emil s. Andrzeja, 466. Kwinta Alicja c. Stanisława, 467. Lesner Władysław s. Jana, 468. Lesner Maria c. Antoniego, 469. Lewandowski Mieczysław s. Franciszka, 470. Lewandowska Zofia c. Mariana, 471. Lewicki Franciszek s. Bernarda, 472. Lewicka Agnieszka c. Franciszka, 473. Makurat Ludwik s. Franciszka, 474. Makurat Maria c. Jana, 475. Mielewczyk Bernard s. Władysława, 476. Mielewczyk Anna c. Józefa, 477. Mikołajczyk Benedykt s. Piotra, 478. Mikołajczyk Genowefa c. Wojciecha, 479. Myrcha Władysław s. Franciszka, 480. Myrcha Halina c. Mariana, 481. Nadrowski Leopold s. Jana, 482. Nadrowska Adela c. Stanisława, 483. Nowak Mieczysław s. Tomasza, 484. Nowak Halina c. Leona, 485. Obzejta Marian s. Władysława, 486. Obzejta Helena c. Wojciecha, 487. Olszewski Edward s. Augustyna, 488. Olszewska Emilia c. Anzelma, 489. Piotrowicz Mieczysław, 490. Piotrowicz Janina, 491. Pliszka Stefan s. Józefa, 492. Pliszka Helena c. Walentego, 493. Robak Teodor s. Józefa, 494. Robak Anna c. Pawła, 495. Rutka Mieczysław s. Stanisława, 496. Rutka Marianna c. Jana, 497. Rydygier Aleksander s. Jana, 498. Rydygier Zofia c. Franciszka, 499. Singer Aleksander s. Antoniego, 500. Singer Maria c. Teofila, 501. Skraburski Jan s. Józefa, 502. Skraburska Bronisława c. Adama, 503. Stawicki Józef s. Jana, 504. Stawicka Jadwiga c. Leona, 505. Stech Józef s. Jakuba, 506. Stech Czesława c. Wojciecha, 507. Stoltman Antoni s. Teofila, 508. Stoltman Kazimiera c. Franciszka, 509. Szulc Franciszek s. Franciszka, 510. Szulc Anna c. Aleksandra, 511. Szulc Michał s. Józefa, 512. Szulc Zofia c. Aleksandra, 513. Szwaba Jan s. Jana, 514. Szwaba Stanisława c. Józefa, 515. Szymichowski Wacław s. Leona, 516. Szymichowska Irena c. Józefa, 517. Taborek Henryk s. Jana, 518. Taborek Aniela c. Henryka, 519. Treder Korneliusz s. Józefa, 520. Treder Wanda c. Jana, 521. Ukleja Edward s. Bolesława, 522. Ukleja Janina c. Franciszka, 523. Ussarek Bolesław s. Piotra, 524. Ussarek Michalina c. Daniela, 525. Wendt Czesław s. Stanisława, 526. Wendt Ewa c. Jana, 527. Władyczak Mirosław s. Mikołaja, 528. Władyczak Eugenia c. Michała, 529. Wróblewski Władysław s. Wojciecha, 530. Wróblewska Irena c. Jana, 531. Zbrzyzny Stanisław s. Jana, 532. Zbrzyzna Władysława c. Tomasza, 533. Żugaj Marian s. Andrzeja, 534. Żugaj Jadwiga c. Mikołaja.

POSTANOWIENIE

POSTANOWIENIEPREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 sierpnia 2000 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.
(M.P. z dnia 24 października 2000 r.)

Rej. 191/2000
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych odznaczeni zostają:
obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Australijskiego:
za wybitne zasługi w działalności polonijnej i społecznej
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
1. Ciechanowicz Stanisław, 2. Kącki Tadeusz, 3. Sudułt Zbigniew Jerzy,
za zasługi w działalności polonijnej i społecznej
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
4. Sakowski Antoni, 5. Skałban Małgorzata Maria,
za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polski:
KRZYŻEM OFICERSKIMORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
6. Leśnicki Jan Stefan,
KRZYŻEM KAWALERSKIMORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
za wybitne zasługi w promowaniu współpracy polsko-australijskiej:
7. Bińkowski Gerwazy Adam, 8. Łuk-Kozika Jerzy Zbigniew,
za wybitne zasługi w propagowaniu polskiej kultury
9. Borucki Gwidon,
za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polonii australijskiej
10. Greinert Mieczysław Sylwester,
za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej:
11. Machutta Frank Izydor, 12. Piotrowski Jan,
za wybitne zasługi w działalności polonijnej i kombatanckiej:
13. Orłowski Stefan, 14. Szymkiewicz Stanisław, 15. Zając Michał Mieczysław,
za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-australijskiej współpracy gospodarczej, za promowanie polskiego przemysłu w Australii
16. Parajs Wiesław Stanisław,
za wybitne zasługi w działalności charytatywnej i społecznej
17. Pastrovic Zenona Marianna,
za wybitne zasługi w działalności polonijnej
18. Śmigulski Witold Marian,
obywatele Chińskiej Republiki Ludowej za wybitne zasługi dla kultury polskiej
KRZYŻEM KAWALERSKIMORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
19. Cheng Jizhong, 20. Lin Hongliang, 21. Yi Lijun, 22. Zhang Zhenghuei,
obywatele Republiki Czeskiej
za zasługi w działalności społecznej:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
23. Hławiczka Tadeusz,
SREBRNYM KRZYŹEM ZASŁUGI
24. Słowik Józef, 25. Śliwka Helena Krystyna,
obywatele Republiki Estonii
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
za zasługi w rozwijaniu polsko-estońskiej współpracy
26. Liimets Enn,
za zasługi w kultywowaniu polskich tradycji
27. Muna Tatiana,
obywatel Republiki Francuskiej
w uznaniu wybitnych zasług dla kultury polskiej
KRZYŻEM KOMANDORSKIMORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
28. Maheu Jean,
obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Państwa Izrael
za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej, publicystycznej i społecznej
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
29. Rosenberg Kurt,
obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Republice Federalnej Niemiec:
za wybitne zasługi w działalności polonijnej
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
30. Dziuba Helena Józefa, 31. Zimmermann Zygfryd Andrzej,
za zasługi w działalności polonijnej
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
32. Harder Regina,
obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki:
KRZYŻEM OFICERSKIMORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za propagowanie polskiej historii
33. Kwaśnicka Bronisława,
za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polski
34. Nagorny Walter J.,
KRZYŻEM KAWALERSKIMORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
za wybitne zasługi w pracy organizacyjnej i szkoleniowej
35. Kondratowicz Tadeusz Andrzej,
za wybitne zasługi w propagowaniu polskiej kultury i historii
36. ks. Wieliczko Krzysztof,
za wybitne zasługi w działalności polonijnej
37. Kurylo Andrew O.,
za zasługi w działalności polonijnej
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
38. Kraśniewska Urszula, 39. Ziółkowska Helena,
obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki:
za wybitne zasługi i zaangażowanie w działalności na rzecz obywateli polskich przymusowo zatrudnionych w okresie III Rzeszy:
KRZYŻEM OFICERSKIMORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
40. Hausfeld Michael, 41. Mendelsohn Martin,
KRZYŻEM KAWALERSKIMORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
za wybitne zasługi w działalności społecznej i charytatywnej
42. Ordon Zdzisław Jan,
za wybitne zasługi w działalności polonijnej:
43. Rybczyński Edward B., 44. Sysol Theodore M.,
za zasługi w działalności polonijnej
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
45. Danielczuk Peter,
obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Stanach Zjednoczonych Ameryki
46. Szalewska Sabina,
obywatele Królestwa Szwecji
za wybitne zasługi i zaangażowanie w organizowaniu i niesieniu pomocy polskim placówkom służby zdrowia, domom opieki społecznej
KRZYŻEM KAWALERSKIMORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
47. Pokrzywnicki Tadeusz, 48. Söderlund Margaret.

POSTANOWIENIE

POSTANOWIENIEPREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 kwietnia 2000 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń.
(M.P. z dnia 9 czerwca 2000 r.)

Rej. 80/2000
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 i z 1999 r. Nr 101, poz. 1177), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:
obywatele Związku Australijskiego:
za wybitne zasługi w działalności polonijnej i kombatanckiej:
KRZYŻEM OFICERSKIMORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Jezierski Tadeusz,
KRZYŻEM KAWALERSKIMORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2. Czerwiec Franciszek, 3. Sworzyński Tadeusz,
za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-australijskiej współpracy
KRZYŻEM KAWALERSKIMORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
4. Ozdowski Seweryn,
za wybitne zasługi w działalności polonijnej
KRZYŻEM KAWALERSKIMORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
5. Kortus Zygmunt,
za zasługi w działalności polonijnej i kombatanckiej:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
6. Andruszkiewicz Tadeusz, 7. Buś Zygmunt,
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
8. Gierud Edward,
za zasługi w działalności polonijnej i społecznej
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
9. Chomicz Stefan,
obywatel Republiki Austrii
za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej muzyki, za działalność społeczną i charytatywną
KRZYŻEM OFICERSKIMORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
10. Zienkowski Edward,
obywatel Królestwa Hiszpanii
za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-hiszpańskiej współpracy wojskowej
KRZYŻEM KOMANDORSKIMORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
11. gen. Valderas Canestro Santiago,
obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Konfederacji Szwajcarskiej
KRZYŻEM KAWALERSKIMORDERU ODRODZENIA POLSKI
za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za gromadzenie zbiorów dotyczących Polaków internowanych w Szwajcarii w czasie II wojny światowej
12. Rucki Jerzy,
za wybitne zasługi w działalności polonijnej i kombatanckiej
13. Węgier Henryk,
za zasługi w działalności na rzecz Muzeum Polskiego w Rapperswilu:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
14. Mojski Piotr, 15. Piotrowska Anna,
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
16. Sandoz-Otheneret Teresa,
obywatele Konfederacji Szwajcarskiej
za wybitne zasługi w działalności na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu:
KRZYŻEM KAWALERSKIMORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
17. Aschwanden Jürg,
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
18. Berti Max,
obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:
za wybitne zasługi w działalności polonijnej i społecznej
KRZYŻEM KAWALERSKIMORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
19. Janota-Bzowska Kazimiera, 20. Lubieniecki Jan,
za zasługi w działalności na rzecz zachowania języka polskiego, polskiej kultury i zwyczajów
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
21. Wyszyński Mirosław, 22. Zbirohowska-Kościa Hanna,
obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:
za wybitne zasługi w działalności wspierającej rozwój małych przedsiębiorstw w Polsce
KRZYŻEM OFICERSKIMORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
23. Copisarow Rosalind,
za wybitne zasługi w działalności na rzecz zachowania języka polskiego, polskiej kultury i zwyczajów:
KRZYŻEM KAWALERSKIMORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
24. Borzyskowska Irena, 25. Cejer Grzegorz, 26. Kmietowicz Izabela,
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
27. Wyszyńska Wanda.

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIEMINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 29 września 2000 r.
w sprawie ogłoszenia zmian w statucie przedsiębiorstwa państwowego “Polskie Koleje Państwowe”.
(M.P. z dnia 18 października 2000 r.)

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsiębiorstwie państwowym “Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 95, poz. 474, z 1996 r. Nr 147, poz. 687, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 591, Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1120) ogłasza się zmiany w statucie przedsiębiorstwa państwowego “Polskie Koleje Państwowe” stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 października 1996 r. w sprawie ogłoszenia statutu przedsiębiorstwa państwowego “Polskie Koleje Państwowe” (Monitor Polski Nr 77, poz. 709 oraz z 1998 r. Nr 9, poz. 180 i Nr 41, poz. 571), zatwierdzone przeze mnie w dniu dzisiejszym. Zmiany w statucie stanowią załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK
ZMIANY W STATUCIE PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO “POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE”
W statucie przedsiębiorstwa państwowego “Polskie Koleje Państwowe”, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 października 1996 r. w sprawie ogłoszenia statutu przedsiębiorstwa państwowego “Polskie Koleje Państwowe” (Monitor Polski Nr 77, poz. 709 oraz z 1998 r. Nr 9, poz. 180 i Nr 41, poz. 571), wprowadza się następujące zmiany:  1)   w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:”2.  PKP otrzymuje dotacje z budżetu państwa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”;   2)   w § 4 skreśla się wyrazy “, z uwzględnieniem przepisów rozdziału 4 ustawy o PKP”;  3)   § 5 otrzymuje brzmienie:”§ 5.  PKP prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z uwzględnieniem przepisów rozdziału 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 84, poz. 934 i z 2000 r. Nr 84, poz. 948).”;  4)   w § 6: a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:”2.  PKP w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami zapewnia sprawny i bezpieczny przewóz osób i rzeczy oraz ochronę mienia na obszarze kolejowym.”,b)  w ust. 3 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:”5)  tworzenia, przekształcenia i likwidacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym publicznych zakładów opieki zdrowotnej wykonujących zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”;   5)   w § 8 w ust. 2:a)  skreśla się pkt 4,b)  pkt 9 otrzymuje brzmienie:”9)  zatwierdzanie projektów likwidacji linii kolejowych lub ich części - po uzyskaniu opinii sejmiku województwa i rad powiatów, na obszarze których przebiega ta linia, w przypadku zaś odcinka linii kolejowej przebiegającego wyłącznie na terenie jednego powiatu - po uzyskaniu opinii rady tego powiatu,”c)  skreśla się pkt 13, 15 i 16;  6)   w § 8 w ust. 2 w pkt 8, w § 11 w ust. 1 w pkt 4 i w § 21 w ust. 2 wyraz “ECU” zastępuje się wyrazem “EURO”;  7)   § 12 otrzymuje brzmienie:”§ 12. 1.    Podział terytorialny sieci kolejowej PKP określa załącznik nr 1 do statutu.2.   Ze względów techniczno-eksploatacyjnych obszar działania jednostek organizacyjnych PKP określają odpowiednie zarządzenia i regulaminy wewnętrzne PKP.”;  8)   § 14 otrzymuje brzmienie:”§ 14.  W PKP działają wykonawcze jednostki organizacyjne PKP podległe bezpośrednio jednostkom organizacyjnym, o których mowa w § 13 pkt 2, tworzone, łączone i likwidowane na zasadach określonych w rozdziale 6 statutu, stosownie do przedmiotu działalności i potrzeb PKP.”;  9)   skreśla się § 15;  10)  w § 16 wyrazy “w § 13, 14 i 15,” zastępuje się wyrazami “w § 13 i 14,”;  11)  § 20 otrzymuje brzmienie:”§ 20.  Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 13 pkt 2, mogą tworzyć, łączyć i likwidować podległe im wykonawcze jednostki organizacyjne za zgodą Zarządu PKP.”;  12)  w § 27 skreśla się pkt 3;  13)  załącznik nr 1 do statutu otrzymuje brzmienie:
“Podział terytorialny sieci kolejowej PKP 

Nazwa jednostkiObszar działania
organizacyjnejwojewództwopowiat, gmina
123
1. Zakład   Infrastruktury   Kolejowej w   Białymstokupodlaskiepowiaty: augustowski, białostocki, bielski, grajewski, hajnowski, moniecki, sejneński, sokólski, suwalski, wysokomazowiecki, zambrowski miasta na prawach powiatu: Białystok, Łomża, Suwałkipowiat łomżyński: część gminy Śniadowopowiat siemiatycki: gminy: Nurzec-Stacja, Siemiatycze, Milejczyce, część gminy Mielnik
 warmińsko-mazurskiepowiat ełcki: część gminy Prostki
2. Zakład   Infrastruktury   Kolejowej w   Częstochowieśląskiepowiaty: myszkowski, zawierciański, będziński miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Częstochowapowiat częstochowski: gminy: Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Koniecpol, Kruszyna, Lelów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędzinypowiat tarnogórski: część gminy Ożarowice
 łódzkiepowiat radomszczański: część gminy Radomskopowiat pajęczański: gminy: Nowa Brzeźnica, Strzelce Wielkie, Pajęczno, Rząśnia
 małopolskiepowiat olkuski: miasto Sławków
3. Zakład   Infrastruktury   Kolejowej w   Gdańskupomorskiepowiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, gdański, nowodworski, pucki, słupski, tczewski, wejherowskimiasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopotpowiat starogardzki: gminy: Bobowo, Kaliska, Skórcz, Lubichowo, Skarszewy, Smętowo Graniczne, Zblewo, Starogard Gdański, część gminy Osieczna
 zachodniopomorskiepowiat szczecinecki: część gminy Biały Bórpowiat sławieński: część gminy Sławno
 warmińsko-mazurskiepowiat elbląski: część gminy Gronowo Elbląskiepowiat iławski: gmina Kisielice
 kujawsko-pomorskiepowiat grudziądzki: część gminy Rogóźno
4. Zakład   Infrastruktury   Kolejowej w   Gliwicachśląskiepowiaty: gliwicki, wodzisławski, rybnicki, mikołowskimiasta na prawach powiatu: Gliwice, Żory, Rybnik, Ruda Śląska, Jastrzębie-Zdrój,części miast na prawach powiatu: Bytom, Katowice, Zabrzepowiat cieszyński: gmina Zebrzydowicepowiat pszczyński: gminy: Suszec, Pawłowicepowiat raciborski: gminy: Krzanowice, Krzyżanowice, Nędza, części gmin: Pietrowice Wielkie, Kuźnia Raciborska
 opolskiepowiat głubczycki: część gminy Kietrz
5. Zakład   Infrastruktury   Kolejowej w   Gorzowie   Wielkopolskimlubuskiepowiaty: gorzowski, sulęciński, słubicki, świebodziński, krośnieński, zielonogórski, żarskimiasta na prawach powiatu: Gorzów Wielkopolski, Zielona Górapowiat międzyrzecki: gminy: Międzyrzecz, Bledzew, Skwierzyna, Pszczew, części gmin: Przytoczna, Trzcielpowiat strzelecko-drezdenecki: gminy: Stare Kurowo, Zwierzyn, część gminy Drezdenkopowiat nowosolski: gminy: Kolsko, Otyń, Nowa Sól, Kożuchów, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański, Siedlisko, część gminy Sławapowiat żagański: gminy: Brzeźnica, Małomice, Żagań, Niegosławice, Szprotawa, część gminy Iłowa
6. Zakład   Infrastruktury   Kolejowej w   Katowicachśląskiepowiaty: bielski, żywiecki, tyskimiasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała, Tychy, Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec,części miast na prawach powiatu: Katowice, Chorzówpowiat cieszyński: gminy: Goleszów, Skoczów, Chybie, Strumieńpowiat pszczyński: gminy: Pszczyna, Kobiór, Goczałkowice-Zdrój
 małopolskiepowiat oświęcimski: część gminy Kętypowiat olkuski: miasto Bukowno
7. Zakład   Infrastruktury   Kolejowej w   Kielcachświętokrzyskiecały obszar województwa
 mazowieckiepowiat grójecki: gmina Nowe Miasto n. Pilicąpowiat żyrardowski: gmina Radziejowice, część gminy Mszczonówpowiat grodziski: części gmin: Jaktorów, Grodzisk Mazowiecki
 łódzkiepowiat opoczyński: gminy: Żarnów, Paradyż, części gmin: Białaczów, Sławno, Opoczno, Poświętne, Drzewicapowiat tomaszowski: gmina Rzeczycapowiat rawski: gminy: Cielądz, Biała Rawskapowiat skierniewicki: gmina Kowiesy
 podkarpackiepowiat tarnobrzeski: gminy: Baranów Sandomierski, Gorzycemiasto na prawach powiatu Tarnobrzegpowiat mielecki: część gminy Padew Narodowa
 śląskiepowiat zawierciański: gmina Szczekociny
8. Zakład   Infrastruktury   Kolejowej w   Koszaliniezachodniopomorskiepowiaty: koszaliński, białogardzki, świdwiński, kołobrzeskimiasto na prawach powiatu Koszalinpowiat szczecinecki: gminy: Barwice, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Szczecinek, część gminy Biały Bórpowiat stargardzki: gminy: Łobez, Węgorzyno, część gminy Chociwelpowiat gryficki: gmina Trzebiatówpowiat wałecki: gminy: Wałcz, Tuczno, Mirosławiec,powiat sławieński: gminy: Darłowo, Malechowo, część gminy Sławnopowiat drawski: gminy: Czaplinek, Złocieniec, Drawsko Pomorskie, Ostrowice, Wierzchowo, część gminy Kalisz Pomorski
 wielkopolskiepowiat złotowski: gmina Okonek
9. Zakład   Infrastruktury   Kolejowej w   Krakowiemałopolskiepowiaty: dąbrowski, brzeski, bocheński, chrzanowski, wielicki, miechowskimiasta na prawach powiatu: Kraków, Tarnówpowiat olkuski: gminy: Olkusz, Bolesław, Klucze, Wolbrompowiat oświęcimski: gminy: Brzeszcze, Przeciszów, Zator, Chełmek, Oświęcimpowiat tarnowski: gminy: Żabno, Wierzchosławice, Wojnicz, część gminy Tarnówpowiat wadowicki: gminy: Spytkowice, Brzeźnicapowiat krakowski: gminy: Zabierzów, Krzeszowice, Słomniki, Kocmyrzów- Luborzyca, Zielonki, część gminy Skawina
 podkarpackiepowiat dębicki: część gminy Czarna
10. Zakład    Infrastruktury    Kolejowej w    Lublinielubelskiepowiaty: hrubieszowski, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, janowski, kraśnicki, lubelski, świdnicki, krasnostawski, rycki, chełmski, łęczyński, włodawski, lubartowski, puławski, parczewskipowiat łukowski: gmina Krzywda, części gmin: Stanin, Łukówpowiat radzyński: gminy: Ulan-Majorat, Radzyń Podlaski, Wohyń
 podkarpackiepowiat lubaczowski: gmina Narol, część gminy Horyniec
 mazowieckiepowiat garwoliński: gminy: Trojanów, Sobolew, Łaskarzew, część gminy Garwolin
11. Zakład    Infrastruktury    Kolejowej w    Łodziłódzkiepowiaty: piotrkowski, bełchatowski, łaski, zduńskowolski, pabianicki, łódzki wschodni, poddębicki, zgierskimiasta na prawach powiatu: Skierniewice, Łódź, Piotrków Trybunalskipowiat łęczycki: gminy: Łęczyca, Witonia, Świnice Warckiepowiat radomszczański: gminy: Dobryszyce, Gomunice, Kamieńsk, Gidle, część gminy Radomskopowiat łowicki: gminy: Domaniewice, Łyszkowice, części gmin: Nieborów, Łowiczpowiat opoczyński: części gmin: Białaczów, Sławno, Opoczno, Poświętne, Drzewicapowiat skierniewicki: gminy: Skierniewice, Maków, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Słupiapowiat tomaszowski: gminy: Ujazd, Lubochnia, Rokiciny, Tomaszów Mazowiecki, Będków, Inowłódzpowiat kutnowski: część gminy Kutnopowiat sieradzki: gminy: Wróblew, Sieradz, część gminy Błaszki
12. Zakład    Infrastruktury    Kolejowej w    Nowym Sączumałopolskiepowiaty: gorlicki, nowosądecki, limanowski, nowotarski, suski, tatrzańskimiasto na prawach powiatu Nowy Sączpowiat tarnowski: gminy: Pleśna, Tuchów, Gromnik, Ciężkowice, część gminy Tarnówpowiat wadowicki: gminy: Wadowice, Tomice, Andrychów, Mucharz, Stryszów, Kalwaria Zebrzydowskapowiat krakowski: część gminy Skawinapowiat oświęcimski: część gminy Kęty
13. Zakład    Infrastruktury    Kolejowej w    Olsztyniewarmińsko-mazurskiepowiaty: bartoszycki, braniewski, giżycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olecko-gołdapski, olsztyński, ostródzki, piski, szczycieńskimiasta na prawach powiatu: Olsztyn, Elblągpowiat elbląski: gminy: Elbląg, Młynary, Pasłęk, Tolkmicko, część gminy Gronowo Elbląskiepowiat iławski: gminy: Iława, Lubawa, Susz, Zalewopowiat ełcki: gminy: Ełk, Stare Juchy, część gminy Prostkipowiat działdowski: gminy: Iłowo-Osada, Działdowo, Płośnica, Rybno, część gminy Lidzbark
 mazowieckiepowiat mławski: gminy: Wiśniewo, Stupskpowiat ciechanowski: gminy: Regimin, Ciechanów, Sońskpowiat pułtuski: gmina Świercze
14. Zakład    Infrastruktury    Kolejowej w    Opoluopolskiepowiaty: kluczborski, namysłowski, nyski, opolski, prudnicki, kędzierzyńsko- kozielski, krapkowickimiasto na prawach powiatu Opolepowiat głubczycki: gminy: Głubczyce, Baborów, Branice, część gminy Kietrzpowiat oleski: gminy: Olesno, Zębowice, Dobrodzień, Radłów, Gorzów Śląski, Praszka, część gminy Rudnikipowiat brzeski: gminy: Lewin Brzeski, Olszanka, Brzeg, części gmin: Grodków, Lubszapowiat strzelecki: gminy: Leśnica, Strzelce Opolskie, Izbicko, Ujazd, Kolonowskie, część gminy Zawadzkie
 wielkopolskiepowiat kępiński: część gminy Łęka Opatowska
 dolnośląskiepowiat oławski: część gminy Oławapowiat ząbkowicki: części gmin: Ziębice, Kamieniec Ząbkowicki
 śląskiepowiat raciborski: części gmin: Pietrowice Wielkie, Kuźnia Raciborska
15. Zakład    Infrastruktury    Kolejowej w    Ostrowie    Wielkopolskimwielkopolskiepowiaty: kaliski, ostrzeszowski, ostrowski, krotoszyński, leszczyński, gostyński, jarociński, pleszewski, śremski, kościański, wolsztyński, grodziskipowiat wrzesiński: gmina Miłosławpowiat średzki: część gminy Nowe Miasto n. Wartąpowiat rawicki: gminy: Jutrosin, Miejska Górka, Bojanowo, część gminy Rawiczpowiat poznański: gmina Mosina, część gminy Stęszewpowiat kępiński: gminy: Perzów, Bralin, Baranów, Trzcinica, Rychtal, Kępno, część gminy Łęka Opatowska
 lubuskiepowiat nowosolski: gminy: Szlichtyngowa, Wschowa, część gminy Sława
 łódzkiepowiat wieruszowskipowiat sieradzki: część gminy Błaszkipowiat wieluński: część gminy Biała
 dolnośląskiepowiat górowskipowiat milicki: część gminy Cieszków
16. Zakład    Infrastruktury    Kolejowej w    Poznaniuwielkopolskiepowiaty: nowotomyski, obornicki, gnieźnieński, szamotulski, pilski, chodzieski, międzychodzki, złotowski, wągrowieckimiasta na prawach powiatu: Poznań, Koninpowiat słupecki: gminy: Strzałkowo, Słupcapowiat koniński: gminy: Kramsk, Golina, Kazimierz Biskupipowiat kolski: gminy: Koło, Osiek Mały, część gminy Grzegorzewpowiat średzki: gminy: Środa Wielkopolska, Krzykosy, część gminy Nowe Miasto n. Wartąpowiat poznański: gminy: Kórnik, Kostrzyn, Swarzędz, Pobiedziska, Buk, Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Suchy Las, Czerwonak, Murowana Goślina, część gminy Stęszewpowiat wrzesiński: gminy: Września, Neklapowiat czarnkowsko-trzcianecki: gminy: Czarnków, Trzcianka, Połajewo, Lubasz, Wieleń, Drawsko, część gminy Krzyż Wielkopolski
 kujawsko-pomorskiepowiat żniński: gmina Janowiec Wielkopolskipowiat nakielski: część gminy Kcyniapowiat mogileński: część gminy Mogilno
 lubuskiepowiat strzelecko-drezdenecki: część gminy Drezdenkopowiat międzyrzecki: części gmin: Przytoczna, Trzciel
 zachodniopomorskiepowiat wałecki: gmina Człopa
17. Zakład    Infrastruktury    Kolejowej w    Rzeszowiepodkarpackiepowiaty: bieszczadzki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, sanocki, krośnieński, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, strzyżowski, łańcucki, przemyski, przeworski, mielecki, leżajski, niżański, tarnobrzeski, stalowowolskipowiat lubaczowski: gminy: Lubaczów, Oleszyce, część gminy Horyniecpowiat dębicki: gmina Dębica, część gminy Czarnapowiat mielecki: gminy: Przecław, Mielec, Tuszów Narodowy, część gminy Padew Narodowa
18. Zakład    Infrastruktury    Kolejowej w    Siedlcachmazowieckiepowiaty: siedlecki, sokołowski, węgrowski, ostrowski, łosicki, wyszkowski, ostrołęcki, przasnyskipowiat miński: gminy: Dębe Wielkie, Mińsk Mazowiecki, Cegłów, Stanisławów, Siennica, Mrozy, część gminy Halinówpowiat żyrardowski: części gmin: Puszcza Mariańska, Mszczonówpowiat otwocki: gmina Karczew, części gmin: Kołbiel, Osieck, Celestynówpowiat grójecki: gmina Tarczynpowiat piaseczyński: gmina Góra Kalwariapowiat garwoliński: gminy: Parysów, Borowie, część gminy Garwolin powiat wołomiński: gmina Jadów, części gmin: Radzymin, Klembów, Tłuszcz, Poświętne
 lubelskiepowiat bialskipowiat łukowski: gminy: Stoczek Łukowski, Trzebieszów, części gmin: Stanin, Łukówpowiat radzyński: gmina Kąkolewnica Wschodnia
 podlaskiepowiat łomżyński: gmina Łomża, część gminy Śniadowopowiat siemiatycki: część gminy Mielnik
19. Zakład    Infrastruktury    Kolejowej w    Szczeciniezachodniopomorskiepowiaty: choszczeński, goleniowski, gryfiński, kamieński, pyrzycki, myśliborskimiasta na prawach powiatu: Szczecin, Świnoujściepowiat gryficki: gminy: Gryfice, Karnice, Płoty, Resko, Rewal, Brojcepowiat drawski: część gminy Kalisz Pomorskipowiat stargardzki: gminy: Dobrzany, Dolice, Kobylanka, Suchań, Stargard Szczeciński, Marianowo, część gminy Chociwel
 lubuskiepowiat strzelecko-drezdenecki: gmina Dobiegniew
 wielkopolskiepowiat czarnkowsko-trzcianecki: część gminy Krzyż Wielkopolski
20. Zakład    Infrastruktury    Kolejowej w    Tarnowskich    Górachśląskiepowiaty: kłobucki, lublinieckimiasto na prawach powiatu: Siemianowice Śląskie,części miast na prawach powiatu: Bytom,  Chorzów, Zabrzepowiat częstochowski: gmina Blachowniapowiat tarnogórski: część gminy Ożarowice
 opolskiepowiat oleski: część gminy Rudnikipowiat strzelecki: część gminy Zawadzkie
 łódzkiepowiat wieluński: gminy: Pątnów, Wieluń, część gminy Białapowiat pajęczański: gminy: Działoszyn, Kiełczygłów, Siemkowice
21. Zakład    Infrastruktury    Kolejowej w    Toruniukujawsko-pomorskiepowiaty: włocławski, radziejowski, inowrocławski, aleksandrowski, toruński, bydgoski, sępoleński, tucholski, świecki, chełmiński, wąbrzeski, brodnicki, golubsko-dobrzyński, rypińskimiasta na prawach powiatu: Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń, Włocławekpowiat nakielski: gminy: Szubin, Sadki, Mrocza, Nakło n. Notecią, część gminy Kcyniapowiat mogileński: gminy: Dąbrowa, Strzelno, Jeziora Wielkie, część gminy Mogilno
  powiat żniński: gminy: Barcin, Żninpowiat grudziądzki: gminy: Grudziądz, Gruta, Łasin, Radzyń Chełmiński, Świecie n. Osą, część gminy Rogóźnopowiat lipnowski: gminy: Kikół, Lipno, część gminy Skępe
 wielkopolskiepowiat koniński: gmina Wierzbinekpowiat kolski: gminy: Babiak, Dąbie, Olszówka, część gminy Grzegorzewpowiat wągrowiecki: gminy: Damasławek, Wapno,powiat słupecki: gmina Orchowo
 łódzkiepowiat łęczycki: gmina Świnice Warckie
 pomorskiepowiat starogardzki: część gminy Osieczna
 warmińsko-mazurskiepowiat działdowski: część gminy Lidzbark
22. Zakład    Infrastruktury    Kolejowej w    Wałbrzychudolnośląskiepowiaty: świdnicki, dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński, wałbrzyski, kamiennogórski, jeleniogórskimiasta na prawach powiatu: Wałbrzych, Jelenia Górapowiat złotoryjski: gmina Wojcieszówpowiat lubański: gmina Olszynapowiat wrocławski: gminy: Żórawina, Sobótka, Jordanów Śląski, część gminy Kobierzycepowiat średzki: część gminy Udaninpowiat lwówecki: gminy: Wleń, Lubomierz, Gryfów Śląski, część gminy Lwówek Śląskipowiat jaworski: miasto Jawor, gminy: Mściwojów, Paszowice, Bolków, część gminy Wądroże Wielkiepowiat ząbkowicki: gminy: Ciepłowody,Ząbkowice Śląskie, Złoty Stok, części gmin: Ziębice, Kamieniec Ząbkowicki
 opolskiepowiat brzeski: część gminy Grodków
23. Zakład    Infrastruktury    Kolejowej w    Warszawiemazowieckiepowiaty: warszawski, warszawski zachodni, nowodworski, legionowski, pruszkowski, białobrzeski, kozienicki, sierpecki, radomski, przysuski, gostyniński, płocki, płoński, sochaczewski, szydłowiecki powiat grójecki: gminy: Chynów, Warkapowiat grodziski: gmina Baranów, części gmin: Grodzisk Mazowiecki, Jaktorówpowiat piaseczyński: gminy: Piaseczno, Lesznowola, Prażmówpowiat wołomiński: gmina Wołomin, części gmin: Radzymin, Tłuszcz, Poświętne, Klembówpowiat miński: część gminy Halinówpowiat otwocki: części gmin: Osieck, Kołbiel, Celestynówpowiat garwoliński: gmina Pilawapowiat żyrardowski: gmina Wiskitki, część gminy Puszcza Mariańska
 łódzkiepowiat skierniewicki: gmina Bolimówpowiat łowicki: gmina Zduny, części gmin: Nieborów, Łowiczpowiat kutnowski: gminy: Bedlno, Żychlin, Krzyżanów, Strzelce, Krośniewice, Nowe Ostrowy, część gminy Kutno
 wielkopolskiepowiat kolski: gminy: Chodów, Kłodawa, część gminy Grzegorzew
 kujawsko-pomorskiepowiat lipnowski: część gminy Skępe
24. Zakład    Infrastruktury    Kolejowej we    Wrocławiudolnośląskiepowiaty: trzebnicki, wołowski, głogowski, polkowicki, legnicki, lubiński, bolesławiecki, zgorzelecki, lubańskimiasto na prawach powiatu Wrocławpowiat oleśnicki: gminy: Oleśnica, Bierutów, Dobroszyce, Syców, Twardogóra, Dziadowa Kłoda, Międzybórzpowiat złotoryjski: gminy: Złotoryja, Zagrodno, Pielgrzymka, Świerzawapowiat średzki: gminy: Środa Śląska, Miękinia, Malczyce, część gminy Udaninpowiat wrocławski: gminy: Kąty Wrocławskie, Święta Katarzyna, Czernica, Długołęka, Żórawina, część gminy Kobierzycepowiat oławski: gmina Jelcz-Laskowice, część gminy Oławapowiat lwówecki: część gminy Lwówek Śląskipowiat jaworski: gmina Męcinka, część gminy Wądroże Wielkiepowiat milicki: gminy: Krośnice, Milicz, część gminy Cieszków
 lubuskiepowiat żagański: część gminy Iłowa
 wielkopolskiepowiat rawicki: część gminy Rawicz
 opolskiepowiat brzeski: część gminy Lubsza
25. Zakład    Eksploatacji    Linii    Hutniczo-    Siarkowej w    Zamościulubelskiepowiaty: hrubieszowski, zamojski, biłgorajski
 podkarpackiepowiaty: niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, kolbuszowski, mielecki
 świętokrzyskiepowiaty: staszowski, buski, kielecki, pińczowski, jędrzejowski
 małopolskiepowiaty: miechowski, olkuski
26. Zakład    Szybkiej Kolei    Miejskiej w    Trójmieście z    siedzibą w    Gdynipomorskiepowiat wejherowski: gmina Rumiamiasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Sopot
27. Dyrekcja Kolei    Dojazdowychdolnośląskiepowiaty: milicki, trzebnicki
 kujawsko-pomorskiepowiaty: aleksandrowski, radziejowski, włocławski, żniński
 lubelskiepowiaty: hrubieszowski, opolski, puławski, tomaszowski
 łódzkiepowiaty: kutnowski, łęczycki, łódzki wschodni, piotrkowski, rawski, skierniewicki, zgierski
 małopolskiepowiaty: krakowski, miechowski, proszowicki
 mazowieckiepowiaty: ciechanowski, grójecki, makowski, mławski, nowodworski, piaseczyński, przasnyski, pułtuski, radomski, sochaczewski
 podkarpackiepowiaty: przeworski, rzeszowski
 śląskiepowiaty: gliwicki, raciborski, tarnogórski miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Gliwice, Katowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze
 świętokrzyskiepowiaty: buski, jędrzejowski, kielecki, opatowski, pińczowski, sandomierski, staszowski, starachowicki
 warmińsko-mazurskiepowiat ełcki
 wielkopolskiepowiaty: gnieźnieński, grodziski, jarociński, kaliski, kolski, koniński, kościański, krotoszyński, nowotomyski, pleszewski, słupecki, szamotulski, turecki, średzki miasto na prawach powiatu Kalisz
 zachodniopomorskiepowiaty: białogardzki, choszczeński, goleniowski, gryficki, kamieński, kołobrzeski, koszaliński, stargardzkimiasto na prawach powiatu Koszalin

 Jednostki organizacyjne wymienione w pkt 1-24 podlegają bezpośrednio Dyrekcji Infrastruktury Kolejowej w Warszawie.”;
  14)  załącznik nr 3 do statutu otrzymuje brzmienie:
“Wykaz jednostek organizacyjnych PKP podległych bezpośrednio Zarządowi PKP
  1)   Dyrekcja Infrastruktury Kolejowej w Warszawie   2)   Dyrekcja Przewozów Pasażerskich w Warszawie  3)   Dyrekcja Kolejowych Przewozów Towarowych CARGO w Katowicach  4)   Dyrekcja Elektroenergetyki Kolejowej w Warszawie  5)   Dyrekcja Teleinformatyki Kolejowej w Warszawie   6)   Dyrekcja Nieruchomości w Gdańsku  7)   Dyrekcja Gospodarki Mieszkaniowej w Warszawie   8)   Dyrekcja Zakupów i Sprzedaży “Ferpol” w Warszawie  9)   Dyrekcja Kolei Dojazdowych w Warszawie  10)  Dyrekcja Kolejowej Służby Zdrowia w Warszawie  11)  Kolejowa Agencja Aktywizacji Zawodowej w Warszawie  12)  Centrum Szkolenia i Doskonalenia Kadr Kolejnictwa w Warszawie  13)  Komenda Straży Ochrony Kolei w Poznaniu   14)  Państwowe Koleje Linowe w Zakopanem  15)  Zakład Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście w Gdyni  16)  Zakład Eksploatacji Linii Hutniczo-Siarkowej w Zamościu  17)  Biuro Kontroli Dochodów w Olsztynie   18)  Biuro Kontroli Dochodów w Krakowie.”;
  15)  w załączniku nr 4 do statutu skreśla się pkt 1 i 4-7.

POSTANOWIENIE

POSTANOWIENIEPREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 marca 2000 r.
o nadaniu odznaczeń.
(M.P. z dnia 22 maja 2000 r.)

Rej. 11/2000 MPM
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 i z 1999 r. Nr 101, poz. 1177) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,
MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
na wniosek Wojewody Mazowieckiego:
1. Adamski Mieczysław s. Kazimierza, 2. Adamska Halina c. Antoniego, 3. Ambroziak Franciszek s. Władysława, 4. Ambroziak Marianna c. Stanisława, 5. Baj Franciszek s. Stanisława, 6. Baj Regina c. Bronisława, 7. Bęczkowski Edward s. Jana, 8. Bęczkowska Jadwiga c. Stanisława, 9. Borkowski Bolesław s. Aleksandra, 10. Borkowska Janina c. Ludwika, 11. Bronisz Stanisław s. Stanisława, 12. Bronisz Henryka c. Ludwika, 13. Chałupka Piotr s. Piotra, 14. Chałupka Irena c. Walentego, 15. Chodowiec Bolesław s. Dominika, 16. Chodowiec Zofia c. Stanisława, 17. Cichoński Stanisław s. Jana, 18. Cichońska Halina c. Andrzeja, 19. Cybulski Tadeusz s. Józefa, 20. Cybulska Krystyna c. Jana, 21. Czarnocki Roman s. Macieja, 22. Czarnocka Helena c. Józefa, 23. Czarnooki Zenon s. Pawła, 24. Czarnooka Wanda c. Bolesława, 25. Czerwiński Henryk s. Józefa, 26. Czerwińska Stanisława c. Stanisława, 27. Domański Jan s. Stanisława, 28. Domańska Jadwiga c. Piotra, 29. Durka Piotr s. Jana, 30. Durka Cecylia c. Stanisława, 31. Fiejka Henryk s. Aleksandra, 32. Fiejka Zofia c. Ignacego, 33. Fiuk Stefan s. Władysława, 34. Fiuk Stanisława c. Feliksa, 35. Gałązka Władysław s. Stanisława, 36. Gałązka Jadwiga c. Stanisława, 37. Głodowski Henryk s. Jana, 38. Głodowska Marianna c. Jana, 39. Głowacki Jerzy s. Apolinarego, 40. Głowacka Halina c. Stanisława, 41. Górecki Marian s. Jana, 42. Górecka Genowefa c. Władysława, 43. Grad Mieczysław s. Jana, 44. Grad Stanisława c. Szczepana, 45. Grondziel Władysław s. Stanisława, 46. Grondziel Karolina c. Stanisława, 47. Gruszczyński Zdzisław, 48. Gruszczyńska Władysława, 49. Gurgul Jakub, 50. Gurgul Alfreda, 51. Hernik Jan s. Jana, 52. Hernik Krystyna c. Ludwika, 53. Ignacak Stanisław s. Antoniego, 54. Ignacak Stanisława c. Antoniego, 55. Izdebski Piotr s. Teofila, 56. Izdebska Władysława c. Władysława, 57. Janicki Stanisław s. Henryka, 58. Janicka Halina c. Wincentego, 59. Jankowski Stanisław s. Józefa, 60. Jankowska Feliksa c. Aleksandra, 61. Jastrzębski Stefan s. Józefa, 62. Jastrzębska Stanisława c. Jana, 63. Jaworek Henryk s. Józefa, 64. Jaworek Jadwiga c. Wojciecha, 65. Jaźwiecki Piotr s. Antoniego, 66. Jaźwiecka Barbara c. Wacława, 67. Jodłowski Edward s. Jana, 68. Jodłowska Joanna c. Piotra, 69. Karwowski Stefan s. Jana, 70. Karwowska Henryka c. Antoniego, 71. Kawęcki Jan s. Jana, 72. Kawęcka Kazimiera c. Piotra, 73. Kędzierski Antoni s. Adama, 74. Kędzierska Henryka c. Jana, 75. Kiepuszewski Wiesław s. Stanisława, 76. Kiepuszewska Alina c. Stanisława, 77. Kijko Eugeniusz s. Stanisława, 78. Kijko Wanda c. Józefa, 79. Kocak Zdzisław s. Jana, 80. Kocak Halina c. Michała, 81. Kołtun Stefan s. Zdzisława, 82. Kołtun Danuta c. Franciszka, 83. Kopaczyński Antoni s. Michała, 84. Kopaczyńska Alicja c. Józefa, 85. Kopka Józef s. Marcina, 86. Kopka Stanisława c. Wacława, 87. Kosek Franciszek s. Józefa, 88. Kosek Kazimiera c. Kazimierza, 89. Kosieradzki Marian s. Stanisława, 90. Kosieradzka Maria c. Antoniego, 91. Kotus Marian s. Jana, 92. Kotus Marianna c. Antoniego, 93. Kowalczyk Franciszek s. Władysława, 94. Kowalczyk Wacława c. Zygmunta, 95. Kowalski Mieczysław s. Franciszka, 96. Kowalska Alina c. Antoniego, 97. Kowalski Stefan s. Franciszka, 98. Kowalska Hanna c. Stanisława, 99. Kowalski Tadeusz s. Franciszka, 100. Kowalska Marianna c. Piotra, 101. Krupa Kazimierz s. Antoniego, 102. Krupa Leokadia c. Pawła, 103. Księżopolski Henryk s. Adolfa, 104. Księżopolska Jadwiga c. Jana, 105. Kucharski Zdzisław s. Józefa, 106. Kucharska Helena c. Michała, 107. Kumoszewski Tadeusz s. Franciszka, 108. Kumoszewska Marianna c. Jana, 109. Kutnicki Waldemar s. Bronisława, 110. Kutnicka Barbara c. Ignacego, 111. Kwiatkowski Franciszek s. Jana, 112. Kwiatkowska Stanisława c. Władysława, 113. Kwiatkowski Józef s. Józefa, 114. Kwiatkowska Krystyna c. Ludwika, 115. Lewandowski Dyonizy s. Władysława, 116. Lewandowska Helena c. Piotra, 117. Lewicki Romuald s. Jana, 118. Lewicka Regina c. Józefa, 119. Linowski Franciszek s. Tadeusza, 120. Linowska Aniela c. Arkadiusza, 121. Lipa Wiesław s. Józefa, 122. Lipa Helena c. Piotra, 123. Lipiński Jan s. Jana, 124. Lipińska Teresa c. Zygmunta, 125. Ludziński Marian s. Władysława, 126. Ludzińska Franciszka c. Józefa, 127. Łubkowski Edward s. Jakuba, 128. Łubkowska Teresa c. Mariana, 129. Ługowski Eugeniusz s. Leona, 130. Ługowska Stanisława c. Andrzeja, 131. Maksymiuk Włodzimierz s. Jerzego, 132. Maksymiuk Bolesława c. Franciszka, 133. Malitka Henryk s. Mikołaja, 134. Malitka Celina c. Piotra, 135. Marczak Stanisław s. Ludwika, 136. Marczak Irena c. Józefa, 137. Marczak Stanisław s. Andrzeja, 138. Marczak Teresa c. Stanisława, 139. Maszyński-Krzewiński Krzysztof s. Juliana, 140. Maszyńska-Krzewińska Lucyna c. Kazimierza, 141. Mazurek Zbigniew s. Jana, 142. Mazurek Aleksandra c. Jana, 143. Mąkosa Marian s. Jana, 144. Mąkosa Janina c. Szczepana, 145. Michalik Czesław s. Stanisława, 146. Michalik Henryka c. Stanisława, 147. Mielcarek Józef s. Franciszka, 148. Mielcarek Wanda c. Stanisława, 149. Militz Wojciech s. Alberta, 150. Militz Joanna c. Michała, 151. Mrozek Adam s. Michała, 152. Mrozek Krystyna c. Józefa, 153. Mucha Józef s. Józefa, 154. Mucha Cecylia c. Józefa, 155. Osiak Stanisław s. Piotra, 156. Osiak Stanisława c. Romana, 157. Pajączkowski Ryszard s. Franciszka, 158. Pajączkowska Zofia c. Franciszka, 159. Pająk Edward s. Juliana, 160. Pająk Sabina c. Józefa, 161. Pawelec Kazimierz s. Józefa, 162. Pawelec Stanisława c. Jana, 163. Pawlak Wacław s. Franciszka, 164. Pawlak Wacława c. Franciszka, 165. Piekarz Mieczysław s. Władysława, 166. Piekarz Jadwiga c. Marcina, 167. Piekuciński Jerzy s. Stanisława, 168. Piekucińska Jadwiga c. Jana, 169. Pietruczynik Romuald s. Stefana, 170. Pietruczynik Zofia c. Lucjana, 171. Płatek Walenty s. Stanisława, 172. Płatek Jadwiga c. Szczepana, 173. Podsiadlik Tadeusz s. Antoniego, 174. Podsiadlik Anna c. Wacława, 175. Przychodzień Kazimierz s. Ignacego, 176. Przychodzień Helena c. Wojciecha, 177. Przygoda Jan s. Jana, 178. Przygoda Stanisława c. Romana, 179. Raczyński Stanisław s. Wacława, 180. Raczyńska Genowefa c. Bronisława, 181. Radzikowski Józef s. Klemensa, 182. Radzikowska Tekla c. Józefa, 183. Rojewski Tadeusz s. Andrzeja, 184. Rojewska Henryka c. Władysława, 185. Rosiejka Walenty s. Antoniego, 186. Rosiejka Stefania c. Jana, 187. Rumak Henryk s. Piotra, 188. Rumak Janina c. Stanisława, 189. Rzewuski Baltazar s. Antoniego, 190. Rzewuska Janina c. Antoniego, 191. Seń Stefan s. Jana, 192. Seń Krystyna c. Aleksandra, 193. Sieczkowski Józef s. Aleksandra, 194. Sieczkowska Ewelina c. Jana, 195. Skaza Jan s. Władysława, 196. Skaza Janina c. Bronisława, 197. Smaga Mieczysław s. Józefa, 198. Smaga Marianna c. Stanisława, 199. Smoliński Antoni s. Stefana, 200. Smolińska Sabina c. Czesława, 201. Sokulski Henryk s. Juliana, 202. Sokulska Zofia c. Eugeniusza, 203. Stańczuk Aleksander s. Aleksandra, 204. Stańczuk Natalia c. Stanisława, 205. Stefaniak Edward s. Franciszka, 206. Stefaniak Władysława c. Antoniego, 207. Stopka Daniel s. Bolesława, 208. Stopka Jadwiga c. Stanisława, 209. Strzyga Stanisław s. Wiktora, 210. Strzyga Jadwiga c. Władysława, 211. Szczepański Józef s. Franciszka, 212. Szczepańska Zofia c. Jana, 213. Szpakowski Zbigniew s. Wiktora, 214. Szpakowska Jadwiga c. Władysława, 215. Tchórzewski Jan s. Franciszka, 216. Tchórzewska Stanisława c. Józefa, 217. Toczyński Franciszek s. Stefana, 218. Toczyńska Sabina c. Grzegorza, 219. Tolak Stefan s. Antoniego, 220. Tolak Janina c. Jakuba, 221. Torbus Zenon s. Marcina, 222. Torbus Regina c. Stanisława, 223. Walichnowski Tadeusz s. Jana, 224. Walichnowska Honorata c. Franciszka, 225. Wieczorek Władysław s. Józefa, 226. Wieczorek Władysława c. Władysława, 227. Wikło Tadeusz s. Michała, 228. Wikło Marianna c. Władysława, 229. Wilk Jan s. Antoniego, 230. Wilk Marianna c. Stanisława, 231. Winiarczyk Albin s. Jana, 232. Winiarczyk Helena c. Jana, 233. Witczak Jan s. Franciszka, 234. Witczak Alina c. Józefa, 235. Woźniak Leokadiusz s. Józefa, 236. Woźniak Celina c. Władysława, 237. Woźniak Zdzisław s. Piotra, 238. Woźniak Marianna c. Piotra, 239. Wyrzykowski Stanisław s. Antoniego, 240. Wyrzykowska Janina c. Andrzeja, 241. Wysocki Jerzy s. Teofila, 242. Wysocka Blandyna c. Dominika, 243. Wysocki Lech s. Jana, 244. Wysocka Zdzisława c. Stanisława, 245. Wysokiński Marian s. Józefa, 246. Wysokińska Aniela c. Józefa, 247. Zardzewiały Józef, 248. Zardzewiała Gabriela, 249. Zaremba Kazimierz s. Józefa, 250. Zaremba Barbara c. Stefana, 251. Żurawski Władysław s. Antoniego, 252. Żurawska Anna c. Józefa, 253. Żychoniuk Czesław s. Michała, 254. Żychoniuk Maria c. Franciszka,
na wniosek Wojewody Podkarpackiego:
255. Adamik Józef s. Andrzeja, 256. Adamik Eleonora c. Bronisława, 257. Bednarz Władysław s. Franciszka, 258. Bednarz Karolina c. Jana, 259. Bek Julian s. Michała, 260. Bek Krystyna c. Wincentego, 261. Berdel Paweł s. Piotra, 262. Berdel Aniela c. Mikołaja, 263. Bogaczyk Stanisław s. Jana, 264. Bogaczyk Józefa c. Jana, 265. Buczek Józef s. Jakuba, 266. Buczek Katarzyna c. Wojciecha, 267. Lisowski Jan s. Piotra, 268. Lisowska Stanisława c. Michała, 269. Ciuła Kazimierz s. Franciszka, 270. Ciuła Helena c. Grzegorza, 271. Czapligo Stanisław s. Stanisława, 272. Czapligo Anna c. Józefa, 273. Czekaj Aleksander s. Józefa, 274. Czekaj Stanisława c. Władysława, 275. Czyż Jan s. Franciszka, 276. Czyż Henryka c. Michała, 277. Dolecki Michał s. Wojciecha, 278. Dolecka Stanisława c. Jana, 279. Drabik Józef s. Jana, 280. Drabik Maria c. Andrzeja, 281. Dróbek Zbigniew s. Franciszka, 282. Dróbek Zdzisława c. Władysława, 283. Dróbka Edward s. Franciszka, 284. Dróbka Zofia c. Mateusza, 285. Farbaniec Jan s. Franciszka, 286. Farbaniec Maria c. Pawła, 287. Ferenc Adam s. Władysława, 288. Ferenc Olga c. Stanisława, 289. Filarowski Władysław s. Piotra, 290. Filarowska Stanisława c. Pawła, 291. Flisak Henryk s. Wojciecha, 292. Flisak Stanisława c. Wawrzyńca, 293. Gałka Mieczysław s. Adama, 294. Gałka Danuta c. Stanisława, 295. Gorczyca Józef s. Jana, 296. Gorczyca Zofia c. Jana, 297. Gorczyca Władysław s. Szymona, 298. Gorczyca Stefania c. Stanisława, 299. Guzik Jan s. Józefa, 300. Guzik Wanda c. Ignacego, 301. Haltof Jan s. Jana, 302. Haltof Anna c. Józefa, 303. Huta Kazimierz s. Andrzeja, 304. Huta Eugenia c. Wincentego, 305. Janczyk Eligiusz s. Karola, 306. Janczyk Genowefa c. Franciszka, 307. Karasiński Jan s. Stanisława, 308. Karasińska Maria c. Józefa, 309. Kijowski Jan s. Kazimierza, 310. Kijowska Maria c. Józefa, 311. Klamut Piotr s. Walentego, 312. Klamut Anna c. Michała, 313. Klamut Tadeusz s. Michała, 314. Klamut Maria c. Stanisława, 315. Kłodziński Miron s. Mikołaja, 316. Kłodzińska Stanisława c. Józefa, 317. Koc Andrzej s. Walentego, 318. Koc Janina c. Jana, 319. Kochan Stanisław s. Andrzeja, 320. Kochan Aleksandra c. Józefa, 321. Kołodziej Jakub s. Walentego, 322. Kołodziej Waleria c. Jana, 323. Konior Jan s. Jana, 324. Konior Aniela c. Jana, 325. Kopacz Kazimierz s. Jana, 326. Kopacz Maria c. Jana, 327. Kopczyk Wacław s. Jana, 328. Kopczyk Genowefa c. Franciszka, 329. Kossakowski Władysław s. Tomasza, 330. Kossakowska Elżbieta c. Jakuba, 331. Krauz Antoni s. Mikołaja, 332. Krauz Antonina c. Stanisława, 333. Krukar Jan s. Piotra, 334. Krukar Władysława c. Józefa, 335. Krupa Stanisław s. Szymona, 336. Krupa Janina c. Jana, 337. Krzyżanowski Franciszek s. Józefa, 338. Krzyżanowska Teresa c. Józefa, 339. Kubit Stanisław s. Wojciecha, 340. Kubit Janina c. Wojciecha, 341. Kubit Tadeusz s. Jana, 342. Kubit Karolina c. Józefa, 343. Kubit Władysław s. Jana, 344. Kubit Helena c. Józefa, 345. Kuczwar Paweł s. Michała, 346. Kuczwar Emilia c. Michała, 347. Lenart Mieczysław s. Stanisława, 348. Lenart Helena c. Adama, 349. Lubieniecki Stanisław s. Piotra, 350. Lubieniecka Wanda c. Michała, 351. Łuczyński Stanisław s. Mikołaja, 352. Łuczyńska Janina c. Karola, 353. Niemiec Stanisław s. Władysława, 354. Niemiec Bronisława c. Jana, 355. Nowak Kazimierz s. Franciszka, 356. Nowak Danuta c. Jana, 357. Obłój Stanisław s. Wojciecha, 358. Obłój Adela c. Pawła, 359. Opiela Franciszek s. Jana, 360. Opiela Stefania c. Jana, 361. Pelczarski Michał s. Antoniego, 362. Pelczarska Władysława c. Piotra, 363. Pietrzak Zygmunt s. Władysława, 364. Pietrzak Marianna c. Franciszka, 365. Piotrowski Henryk s. Mikołaja, 366. Piotrowska Michalina c. Franciszka, 367. Pisz Florian s. Feliksa, 368. Pisz Stanisława c. Stanisława, 369. Pitrus Bronisław s. Franciszka, 370. Pitrus Anna c. Władysława, 371. Pitrus Władysław s. Franciszka, 372. Pitrus Bronisława c. Michała, 373. Prorok Stanisław s. Teodora, 374. Prorok Maria c. Pawła, 375. Przybylski Józef s. Jana, 376. Przybylska Józefa c. Szymona, 377. Puzon Stanisław s. Piotra, 378. Puzon Józefa c. Józefa, 379. Radoniewicz Witold s. Józefa, 380. Radoniewicz Krystyna c. Stanisława, 381. Rajchel Jan s. Franciszka, 382. Rajchel Anna c. Franciszka, 383. Rajchel Kazimierz s. Wojciecha, 384. Rajchel Maria c. Wojciecha, 385. Reptak Jan s. Jakuba, 386. Reptak Maria c. Jana, 387. Rij Andrzej s. Antoniego, 388. Rij Stanisława c. Michała, 389. Rodzinka Bronisław s. Jana, 390. Rodzinka Eleonora c. Michała, 391. Rurak Józef s. Walentego, 392. Rurak Aniela c. Łukasza, 393. Rysz Stanisław s. Bronisława, 394. Rysz Krystyna c. Józefa, 395. Rysz Władysław s. Jana, 396. Rysz Helena c. Wojciecha, 397. Sieniawski Edward s. Józefa, 398. Sieniawska Stanisława c. Andrzeja, 399. Sieniawski Stanisław s. Tomasza, 400. Sieniawska Janina c. Stanisława, 401. Skałba Wojciech s. Jana, 402. Skałba Helena c. Jana, 403. Skwara Wojciech s. Antoniego, 404. Skwara Kornelia c. Franciszka, 405. Smoleń Andrzej s. Jana, 406. Smoleń Cecylia c. Jakuba, 407. Smoleń Józef s. Wojciecha, 408. Smoleń Wiktoria c. Jakuba, 409. Stec Stanisław s. Józefa, 410. Stec Izabela c. Feliksa, 411. Szubra Zdzisław s. Józefa, 412. Szubra Zuzanna c. Józefa, 413. Tomków Władysław s. Józefa, 414. Tomków Jadwiga c. Stanisława, 415. Trójniak Józef s. Jana, 416. Trójniak Wiktoria c. Józefa, 417. Wacławski Eugeniusz s. Michała, 418. Wacławska Zofia c. Pawła, 419. Wajs Bolesław s. Wojciecha, 420. Wajs Irena c. Piotra, 421. Watras Jan s. Andrzeja, 422. Watras Stanisława c. Michała, 423. Wdowiarz Stanisław s. Stanisława, 424. Wdowiarz Antonina c. Piotra, 425. Węglowski Zygmunt s. Józefa, 426. Węglowska Genowefa c. Józefa, 427. Wiernasz Wojciech s. Michała, 428. Wiernasz Anna c. Jana, 429. Wilk Kazimierz s. Józefa, 430. Wilk Stanisława c. Jana, 431. Winnicki Józef s. Antoniego, 432. Winnicka Maria c. Adama, 433. Wołczański Józef s. Wojciecha, 434. Wołczańska Zofia c. Wojciecha, 435. Wójcik Tadeusz s. Walentego, 436. Wójcik Władysława c. Jakuba, 437. Zaguła Bronisław s. Jana, 438. Zaguła Janina c. Jana, 439. Zaguła Wojciech s. Marcina, 440. Zaguła Helena c. Walentego, 441. Zajdel Adam s. Michała, 442. Zajdel Maria c. Andrzeja, 443. Zalisz Wilhelm s. Wilhelma, 444. Zalisz Anna c. Karola, 445. Żółkoś Adam s. Franciszka, 446. Żółkoś Stefania c. Jana,
na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:
447. Adamczyk Józef s. Tomasza, 448. Adamczyk Marianna c. Wojciecha, 449. Adamczyk Władysław s. Jana, 450. Adamczyk Stanisława c. Stanisława, 451. Bochyński Władysław s. Władysława, 452. Bochyńska Janina c. Mariana, 453. Bryła Stanisław s. Józefa, 454. Bryła Janina c. Władysława, 455. Ciach Jan s. Walentego, 456. Ciach Marianna c. Wawrzyńca, 457. Ćwieluch Zdzisław s. Bronisława, 458. Ćwieluch Antonina c. Jana, 459. Długosz Antoni s. Franciszka, 460. Długosz Julianna c. Ignacego, 461. Domoracki Józef s. Michała, 462. Domoracka Edwarda c. Jana, 463. Dorosiński Mieczysław s. Jana, 464. Dorosińska Helena c. Pawła, 465. Fortuna Jan s. Ignacego, 466. Fortuna Stanisława c. Romana, 467. Gaj Stefan s. Jana, 468. Gaj Leokadia c. Szczepana, 469. Gawron Antoni s. Karola, 470. Gawron Helena c. Jana, 471. Gierczakowski Józef s. Teofila, 472. Gierczakowska Zofia c. Stanisława, 473. Gonera Jan s. Konstantego, 474. Gonera Barbara c. Stanisława, 475. Grabowski Jan s. Juliana, 476. Grabowska Otolia c. Juliana, 477. Gryza Tadeusz s. Franciszka, 478. Gryza Zdzisława c. Antoniego, 479. Janakowski Bogdan s. Jana, 480. Janakowska Alina c. Jana, 481. Jędo Marian s. Michała, 482. Jędo Leokadia c. Antoniego, 483. Jońca Józef s. Jana, 484. Jońca Marianna c. Macieja, 485. Juda Józef s. Józefa, 486. Juda Pelagia c. Ludwika, 487. Kacprzyk Bolesław s. Bonifacego, 488. Kacprzyk Edwarda c. Adama, 489. Kaczmarczyk Marian s. Stanisława, 490. Kaczmarczyk Zofia c. Stanisława, 491. Kałucki Teofil s. Jakuba, 492. Kałucka Waleria c. Michała, 493. Kasperek Stanisław s. Jana, 494. Kasperek Rozalia c. Walentego, 495. Kędzierski Eugeniusz s. Stanisława, 496. Kędzierska Genowefa c. Adama, 497. Kostian Władysław s. Jana, 498. Kostian Katarzyna c. Józefa, 499. Kotwica Ryszard s. Antoniego, 500. Kotwica Janina c. Bolesława, 501. Kowalik Marian s. Jana, 502. Kowalik Natalia c. Teofila, 503. Krzyżanowski Mieczysław s. Antoniego, 504. Krzyżanowska Henryka c. Franciszka, 505. Kuźnia Roman s. Franciszka, 506. Kuźnia Helena c. Andrzeja, 507. Lasota Zygmunt s. Józefa, 508. Lasota Zofia c. Jana, 509. Leśniewski Józef s. Wacława, 510. Leśniewska Stanisława c. Michała, 511. Leżoń Antoni s. Franciszka, 512. Leżoń Michalina c. Tomasza, 513. Lipiński Zygmunt s. Józefa, 514. Lipińska Kazimiera c. Jana, 515. Lipniak Jan s. Władysława, 516. Lipniak Władysława c. Józefa, 517. Majcher Jan s. Piotra, 518. Majcher Weronika c. Józefa, 519. Majsak Marian s. Piotra, 520. Majsak Marianna c. Franciszka, 521. Nakonieczny Romuald s. Eugeniusza, 522. Nakonieczna Wiesława c. Mateusza, 523. Nowak Marian s. Wincentego, 524. Nowak Władysława c. Stanisława, 525. Nowak Mieczysław s. Franciszka, 526. Nowak Maria c. Michała, 527. Nowak Piotr s. Adama, 528. Nowak Genowefa c. Wawrzyńca, 529. Olszowy Tadeusz s. Piotra, 530. Olszowa Józefa c. Józefa, 531. Pabis Henryk s. Józefa, 532. Pabis Wiktoria c. Franciszka, 533. Prokop Stanisław s. Józefa, 534. Prokop Marianna c. Józefa, 535. Prucnal Władysław s. Ambrożego, 536. Prucnal Alicja c. Stanisława, 537. Pyszczek Władysław s. Józefa, 538. Pyszczek Zofia c. Wincentego, 539. Pyszka Józef s. Stanisława, 540. Pyszka Genowefa c. Jana, 541. Rękas Jan s. Rocha, 542. Rękas Stanisława c. Jana, 543. Romański Jan s. Michała, 544. Romańska Alicja c. Władysława, 545. Rusek Tadeusz s. Ignacego, 546. Rusek Zofia c. Stanisława, 547. Rutkowski Stanisław s. Józefa, 548. Rutkowska Leokadia c. Antoniego, 549. Rutyna Ryszard s. Leona, 550. Rutyna Marianna c. Jana, 551. Rzeszowski Tadeusz s. Jana, 552. Rzeszowska Helena c. Józefa, 553. Siudy Stefan s. Piotra, 554. Siudy Zofia c. Stanisława, 555. Sroka Władysław s. Józefa, 556. Sroka Stefania c. Kazimierza, 557. Staszczak Zygmunt s. Wawrzyńca, 558. Staszczak Antonina c. Piotra, 559. Stawiarz Julian s. Andrzeja, 560. Stawiarz Regina c. Andrzeja, 561. Stelmach Wacław s. Walentego, 562. Stelmach Władysława c. Wawrzyńca, 563. Stochmal Stanisław, 564. Stochmal Helena, 565. Toś Władysław s. Wincentego, 566. Toś Łucja c. Jana, 567. Turczyn Adam s. Jana, 568. Turczyn Stanisława c. Józefa, 569. Ujma Jan s. Antoniego, 570. Ujma Irena c. Michała, 571. Wasil Roman s. Stanisława, 572. Wasil Alfreda c. Jana, 573. Wiatrowski Franciszek s. Michała, 574. Wiatrowska Marianna c. Władysława, 575. Wieczorek Jan s. Jana, 576. Wieczorek Irena c. Wojciecha, 577. Wojciechowski Witold s. Karola, 578. Wojciechowska Krystyna c. Stanisława, 579. Zalewski Mieczysław s. Władysława, 580. Zalewska Janina c. Józefa, 581. Zaręba Władysław s. Wawrzyńca, 582. Zaręba Honorata c. Michała, 583. Zwolski Feliks s. Antoniego, 584. Zwolska Stanisława c. Stefana, 585. Żak Wacław s. Walentego, 586. Żak Józefa c. Antoniego.

POSTANOWIENIE

POSTANOWIENIEPREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 grudnia 1999 r.
o nadaniu odznaczeń.
(M.P. z dnia 19 kwietnia 2000 r.)

Rej. 74/99 MPM
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,
MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

1. Andrysiak Marian s. Antoniego, 2. Andrysiak Cecylia c. Władysława, 3. Baczyński Mieczysław s. Michała, 4. Baczyńska Helena c. Władysława, 5. Bakoń Feliks s. Jana, 6. Bakoń Leokadia c. Aleksandra, 7. Banach Stanisław s. Tomasza, 8. Banach Teresa c. Pawła, 9. Banaś Józef s. Adama, 10. Banaś Olga c. Stanisława, 11. Bartniczak Zygmunt s. Jana, 12. Bartniczak Stanisława c. Stefana, 13. Bartoś Edward s. Bronisława, 14. Bartoś Wanda c. Władysława, 15. Bereznowski Bolesław s. Józefa, 16. Bereznowska Stanisława c. Ignacego, 17. Biernat Dominik s. Franciszka, 18. Biernat Gabriela c. Stanisława, 19. Bilski Henryk s. Michała, 20. Bilska Kazimiera c. Józefa, 21. Biskup Stanisław s. Franciszka, 22. Biskup Elżbieta c. Bronisława, 23. Bizon Kazimierz s. Józefa, 24. Bizon Zofia c. Antoniego, 25. Błochowiak Michał s. Jana, 26. Błochowiak Jadwiga c. Antoniego, 27. Bobowski Stanisław s. Antoniego, 28. Bobowska Aniela c. Andrzeja, 29. Bobrzycki Stanisław s. Walentego, 30. Bobrzycka Wanda c. Stanisława, 31. Boduch Piotr s. Stanisława, 32. Boduch Felicja c. Józefa, 33. Bolinski Henryk s. Walentego, 34. Bolinska Alfreda c. Stanisława, 35. Borlik Jerzy s. Andrzeja, 36. Borlik Regina c. Józefa, 37. Budzyński Izydor s. Cezarego, 38. Budzyńska Klara c. Ignacego, 39. Celmer Józef s. Franciszka, 40. Celmer Zofia c. Jana, 41. Cerajewski Feliks s. Leona, 42. Cerajewska Marta c. Teodora, 43. Chmiel Piotr s. Jana, 44. Chmiel Helena c. Józefa, 45. Chojnacki Jan s. Stanisława, 46. Chojnacka Jadwiga c. Adama, 47. Cichocki Franciszek s. Stanisława, 48. Cichocka Genowefa c. Piotra, 49. Ciećko Stanisław s. Jana, 50. Ciećko Irena c. Wojciecha, 51. Cieluch Adam s. Antoniego, 52. Cieluch Marianna c. Walentego, 53. Ciepłuch Paweł s. Pawła, 54. Ciepłuch Teresa c. Franciszka, 55. Czerwiński Franciszek s. Wacława, 56. Czerwińska Teresa c. Szczepana, 57. Czerwiński Henryk s. Józefa, 58. Czerwińska Daniela c. Juliana, 59. Dmuchowski Jan s. Jana, 60. Dmuchowska Helena c. Franciszka, 61. Dober Bronisław s. Jana, 62. Dober Apolonia c. Teodora, 63. Dobrzeniecki Zenon s. Leona, 64. Dobrzeniecka Czesława c. Stanisława, 65. Domek Henryk s. Bartłomieja, 66. Domek Zofia c. Bronisława, 67. Drozdowski Alfons s. Jakuba, 68. Drozdowska Helena c. Roberta, 69. Dutkowski Jan, 70. Dutkowska Irena, 71. Dzienny Kazimierz s. Jana, 72. Dzienna Marta c. Michała, 73. Dziudziel Zbigniew s. Stanisława, 74. Dziudziel Sabina c. Antoniego, 75. Elszyn Tadeusz s. Adama, 76. Elszyn Marianna c. Józefa, 77. Figiel Leon s. Andrzeja, 78. Figiel Stanisława c. Tadeusza, 79. Filipek Tadeusz s. Michała, 80. Filipek Monika c. Jakuba, 81. Filiżanowski Tadeusz s. Władysława, 82. Filiżanowska Henryka c. Stanisława, 83. Flis Ignacy s. Andrzeja, 84. Flis Władysława c. Jana, 85. Fojut Kazimierz s. Władysława, 86. Fojut Franciszka c. Bolesława, 87. Gaj Tadeusz s. Ignacego, 88. Gaj Marianna c. Aleksandra, 89. Gajewski Feliks s. Michała, 90. Gajewska Tekla c. Stanisława, 91. Gatkowski Kazimierz s. Wacława, 92. Gatkowska Kazimiera c. Józefa, 93. Gębal Stanisław s. Leona, 94. Gębal Teodozja c. Aleksandra, 95. Gębicki Edmund s. Czesława, 96. Gębicka Kazimiera c. Stanisława, 97. Gębicki Zdzisław s. Czesława, 98. Gębicka Helena c. Stanisława, 99. Glazik Alfons s. Jana, 100. Glazik Kazimiera c. Pawła, 101. Gmiński Edward s. Józefa, 102. Gmińska Franciszka c. Józefa, 103. Golarz Fryderyk s. Wincentego, 104. Golarz Maria c. Antoniego, 105. Górczyński Arkadiusz s. Stanisława, 106. Górczyńska Elżbieta c. Stanisława, 107. Grabowski Bolesław s. Stanisława, 108. Grabowska Alina c. Andrzeja, 109. Grabowski Zdzisław s. Jana, 110. Grabowska Zofia c. Marcina, 111. Grajkowski Zenon s. Wacława, 112. Grajkowska Krystyna c. Walentego, 113. Gręzicki Adam s. Franciszka, 114. Gręzicka Teresa c. Wojciecha, 115. Groblewski Cyryl s. Ludwika, 116. Groblewska Joanna c. Szczepana, 117. Grubich Klemens s. Ignacego, 118. Grubich Gertruda c. Jana,119. Grzeszczak Ignacy s. Franciszka,120. Grzeszczak Prakseda c. Antoniego, 121. Gzella Franciszek s. Alojzego, 122. Gzella Genowefa c. Jana, 123. Honskamp Jan s. Konrada, 124. Honskamp Stefania c. Ignacego, 125. Jacalski Kazimierz s. Franciszka, 126. Jacalska Lucyna c. Franciszka, 127. Jagodziński Adam s. Władysława, 128. Jagodzińska Cecylia c. Michała, 129. Jakszewski Marian s. Jana, 130. Jakszewska Janina c. Franciszka, 131. Janer Erwin s. Augusta, 132. Janer Wanda c. Franciszka, 133. Janiak Łucjan s. Andrzeja, 134. Janiak Apolonia c. Michała, 135. Jankowski Henryk s. Jana, 136. Jankowska Marta c. Teofila, 137. Jankowski Kazimierz s. Jacentego, 138. Jankowska Elżbieta c. Erazma, 139. Jaracz Bolesław s. Józefa, 140. Jaracz Klara c. Józefa, 141. Jaroszewski Marceli s. Feliksa, 142. Jaroszewska Czesława c. Floriana, 143. Jasiński Józef s. Józefa, 144. Jasińska Genowefa c. Macieja, 145. Jaskólski Kazimierz s. Władysława, 146. Jaskólska Teresa c. Aleksandra, 147. Jąkalski Wacław s. Franciszka, 148. Jąkalska Irena c. Józefa, 149. Jóźwiak Jan s. Stanisława, 150. Jóźwiak Stanisława c. Jana, 151. Kaczmarek Florian s. Józefa, 152. Kaczmarek Jadwiga c. Wincentego, 153. Kamieniecki Edmund s. Michała, 154. Kamieniecka Aleksandra c. Władysława, 155. Kamiński Mieczysław s. Józefa, 156. Kamińska Janina c. Pawła, 157. Kamiński Mikołaj s. Wojciecha, 158. Kamińska Eleonora c. Leona, 159. Kanarek Stefan s. Józefa, 160. Kanarek Waleria c. Tadeusza, 161. Kaźmierczak Władysław, 162. Kaźmierczak Irena, 163. Kijak Eugeniusz s. Franciszka, 164. Kijak Regina c. Wincentego, 165. Kinasiewicz Jan s. Szczepana, 166. Kinasiewicz Zofia c. Antoniego, 167. Klimacki Józef s. Jakuba, 168. Klimacka Halina c. Alojzego, 169. Kocikowski Julian s. Piotra, 170. Kocikowska Jadwiga c. Adama, 171. Kołomański Stanisław s. Jana, 172. Kołomańska Leokadia c. Stanisława, 173. Kontowicz Kazimierz s. Stanisława, 174. Kontowicz Maria c. Tomasza, 175. Kopczyński Józef s. Jana, 176. Kopczyńska Irena c. Władysława, 177. Kopyciński Jerzy s. Wincentego, 178. Kopycińska Cecylia c. Franciszka, 179. Kośmider Szczepan s. Walentego, 180. Kośmider Józefa c. Wacława, 181. Kotas Stefan s. Kazimierza, 182. Kotas Irena c. Jakuba, 183. Kowal Tadeusz s. Franciszka, 184. Kowal Rozalia c. Jana, 185. Kowalik Józef s. Jana, 186. Kowalik Jadwiga c. Ignacego, 187. Kowalski Kazimierz s. Józefa, 188. Kowalska Anna c. Józefa, 189. Kowalski Witold s. Brunona, 190. Kowalska Melania c. Franciszka, 191. Kozłowski Edmund, 192. Kozłowska Władysława, 193. Kraiński Teofil s. Józefa, 194. Kraińska Regina c. Stanisława, 195. Kraszkiewicz Bronisław s. Antoniego, 196. Kraszkiewicz Ludwika c. Juliana, 197. Krawczyk Tadeusz s. Jana, 198. Krawczyk Monika c. Konstantego, 199. Krzyżelewski Antoni s. Jana, 200. Krzyżelewska Irena c. Jana, 201. Kubiak Roman s. Franciszka, 202. Kubiak Gertruda c. Władysława, 203. Kujawa Mieczysław s. Stanisława, 204. Kujawa Zofia c. Józefa, 205. Kurzawa Stefan s. Marcina, 206. Kurzawa Janina c. Stanisława, 207. Kutta Leon s. Franciszka, 208. Kutta Bożena c. Albina, 209. Lamański Zdzisław s. Edmunda, 210. Lamańska Monika c. Stanisława, 211. Lewandowski Mieczysław s. Alojzego, 212. Lewandowska Irena c. Augustyna, 213. Lewandowski Tadeusz s. Konstantego, 214. Lewandowska Marianna c. Feliksa, 215. Lewandowski Zbigniew s. Władysława, 216. Lewandowska Ludomira c. Sergiusza, 217. Lizak Edward s. Władysława, 218. Lizak Emilia c. Mieczysława, 219. Loręc Józef s. Pawła, 220. Loręc Wacława c. Bolesława, 221. Lotycz Ferdynand s. Jana, 222. Lotycz Eleonora c. Jana, 223. Łopatkiewicz Józef s. Tomasza, 224. Łopatkiewicz Jadwiga c. Konstantego, 225. Majkut Józef s. Andrzeja, 226. Majkut Aniela c. Jana, 227. Malec Adam s. Franciszka, 228. Malec Helena c. Pawła, 229. Malicki Michał s. Stanisława, 230. Malicka Zofia c. Wacława, 231. Marcinkowski Stanisław s. Szczepana, 232. Marcinkowska Krystyna c. Jana, 233. Marula Czesław s. Józefa, 234. Marula Helena c. Kazimierza, 235. Mazurek Henryk s. Wincentego, 236. Mazurek Stanisława c. Józefa, 237. Michalski Florian s. Walentego, 238. Michalska Marianna c. Józefa, 239. Michalski Kazimierz s. Józefa, 240. Michalska Kazimiera c. Kazimierza, 241. Michałowski Mieczysław s. Bronisława, 242. Michałowska Gertruda c. Franciszka, 243. Mikołajewski Jan s. Józefa, 244. Mikołajewska Maria c. Andrzeja, 245. Minga Bronisław s. Leona, 246. Minga Władysława c. Izydora, 247. Morawiak Ludwik s. Ludwika, 248. Morawiak Jadwiga c. Jana, 249. Morawski Józef s. Franciszka, 250. Morawska Władysława c. Marcina, 251. Mordarski Jan s. Mieczysława, 252. Mordarska Halina c. Klemensa, 253. Moskal Kazimierz s. Ludwika, 254. Moskal Krystyna c. Wincentego, 255. Motławski Julian s. Stanisława, 256. Motławska Stanisława c. Wawrzyna, 257. Motławski Kazimierz s. Jana, 258. Motławska Jadwiga c. Kazimierza, 259. Mruczyk Marian, 260. Mruczyk Marianna, 261. Murawski Henryk s. Michała, 262. Murawska Jadwiga c. Wincentego, 263. Muszalik Zdzisław s. Michała, 264. Muszalik Janina c. Jana, 265. Myśliński Józef s. Jana, 266. Myślińska Marta c. Ludwika, 267. Najsztub Jan s. Władysława, 268. Najsztub Urszula c. Władysława, 269. Nawrocki Jerzy s. Franciszka, 270. Nawrocka Stanisława c. Kazimierza, 271. Niekraś Mieczysław s. Wacława, 272. Niekraś Teresa c. Władysława, 273. Nierebiński Stanisław s. Jana, 274. Nierebińska Zofia c. Franciszka, 275. Nikiel Bolesław s. Piotra, 276. Nikiel Anna c. Jana, 277. Nuszczyński Józef s. Kazimierza, 278. Nuszczyńska Marianna c. Franciszka, 279. Ochocki Tadeusz s. Józefa, 280. Ochocka Helena c. Stanisława, 281. Olechno Jan s. Antoniego, 282. Olechno Stanisława c. Wacława, 283. Olszewski Józef s. Jana, 284. Olszewska Alfreda c. Wojciecha, 285. Olszewski Kazimierz s. Józefa, 286. Olszewska Władysława c. Józefa, 287. Ostrowski Stanisław, 288. Ostrowska Helena, 289. Otocki Józef s. Pawła, 290. Otocka Janina c. Jana, 291. Pachura Mieczysław s. Jana, 292. Pachura Janina c. Jana, 293. Pachuta Ludwik s. Michała, 294. Pachuta Stefania c. Franciszka, 295. Paliwoda Alojzy s. Jakuba, 296. Paliwoda Gertruda c. Ludwika, 297. Pankowski Tadeusz s. Szczepana, 298. Pankowska Czesława c. Bronisława, 299. Paradowski Marian s. Ludwika, 300. Paradowska Łucja c. Ignacego, 301. Partyka Alfons s. Jana, 302. Partyka Stefania c. Eliasza, 303. Pawlak Adam s. Marcina, 304. Pawlak Bronisława c. Franciszka, 305. Pazderski Roman s. Wincentego, 306. Pazderska Janina c. Walentego, 307. Piątkowski Bronisław s. Władysława, 308. Piątkowska Zofia c. Władysława, 309. Piotrowski Kazimierz s. Stanisława, 310. Piotrowska Maria c. Jana, 311. Płachecki Józef s. Józefa, 312. Płachecka Zofia c. Wincentego, 313. Płatników Grzegorz s. Władysława, 314. Płatników Filomena c. Józefa, 315. Podosek Czesław s. Jana, 316. Podosek Irena c. Karola, 317. Polasik Kazimierz s. Kazimierza, 318. Polasik Joanna c. Bernarda, 319. Polewaczyk Władysław s. Paulina, 320. Polewaczyk Czesława c. Franciszka, 321. Potorski Stanisław s. Teofila, 322. Potorska Felicja c. Wacława, 323. Powała Edmund s. Jana, 324. Powała Genowefa c. Stanisława, 325. Powroźnik Stanisław s. Józefa, 326. Powroźnik Janina c. Franciszka, 327. Poznański Zygfryd s. Franciszka, 328. Poznańska Teresa c. Franciszka, 329. Przewłoka Władysław, 330. Przewłoka Genowefa, 331. Przybysz Czesław s. Stanisława, 332. Przybysz Melania c. Jana, 333. Pupkowski Józef s. Antoniego, 334. Pupkowska Anna c. Władysława, 335. Pytliński Tadeusz s. Aleksandra, 336. Pytlińska Lubomiła c. Konstantego, 337. Rabinek Kazimierz s. Józefa, 338. Rabinek Aleksandra c. Czesława, 339. Raczyński Czesław s. Wojciecha, 340. Raczyńska Janina c. Jana, 341. Rogala Szczepan s. Wincentego, 342. Rogala Halina c. Feliksa, 343. Rózga Ignacy s. Franciszka, 344. Rózga Genowefa c. Adama, 345. Różycki Zdzisław s. Bronisława, 346. Różycka Zofia c. Jana, 347. Rudnicki Zbigniew s. Ludwika, 348. Rudnicka Urszula c. Władysława, 349. Rumiński Klemens s. Bolesława, 350. Rumińska Zofia c. Władysława, 351. Rzepczyński Henryk s. Józefa, 352. Rzepczyńska Florentyna c. Antoniego, 353. Salamądry Stanisław s. Jana, 354. Salamądra Zofia c. Bolesława, 355. Sarnacki Czesław s. Antoniego, 356. Sarnacka Stefania c. Stanisława, 357. Senski Alfons s. Leona, 358. Senska Agata c. Floriana, 359. Seroczyński Józef s. Władysława, 360. Seroczyńska Elżbieta c. Władysława, 361. Silkowski Teofil s. Józefa, 362. Silkowska Zofia c. Józefa, 363. Skiera Leonard s. Józefa, 364. Skiera Agata c. Franciszka, 365. Skupin Józef s. Stanisława, 366. Skupin Faustyna c. Stefana, 367. Smerliński Jan s. Franciszka, 368. Smerlińska Janina c. Franciszka, 369. Smokowski Janusz s. Wincentego, 370. Smokowska Helena c. Kazimierza, 371. Smól Leon s. Józefa, 372. Smól Marianna c. Franciszka, 373. Sobczak Czesław s. Stefana, 374. Sobczak Zofia c. Władysława, 375. Sobczak Stefan s. Ignacego, 376. Sobczak Jadwiga c. Józefa, 377. Sontowski Jan s. Jana, 378. Sontowska Bronisława c. Władysława, 379. Starczewski Michał s. Dominika, 380. Starczewska Łucja c. Ludwika, 381. Staręga Jan s. Stanisława, 382. Staręga Marianna c. Stanisława, 383. Stasiak Henryk s. Ludwika, 384. Stasiak Ludwika c. Wojciecha, 385. Staszak Kazimierz s. Adama, 386. Staszak Karolina c. Józefa, 387. Strużyński Edward s. Piotra, 388. Strużyńska Genowefa c. Bolesława, 389. Suchomski Tadeusz s. Pawła, 390. Suchomska Helena c. Antoniego, 391. Sworowski Alojzy s. Antoniego, 392. Sworowska Benedykta c. Władysława, 393. Szajer Stanisław s. Wincentego, 394. Szajer Mesalina c. Tadeusza, 395. Szkudlarek Antoni s. Tomasza, 396. Szkudlarek Gabriela c. Jana, 397. Szotkiewicz Czesław, 398. Szotkiewicz Marianna, 399. Szularecki Józef s. Wawrzyńca, 400. Szularecka Teresa c. Stanisława, 401. Szumiel Julian s. Wincentego, 402. Szumiel Danuta c. Franciszka, 403. Szwagrowski Władysław s. Wawrzyna, 404. Szwagrowska Regina c. Wincentego, 405. Szyjkowski Bronisław s. Władysława, 406. Szyjkowska Jadwiga c. Adama, 407. Tarnopolski Edward s. Antoniego, 408. Tarnopolska Anastazja c. Jana, 409. Tomaszewski Stanisław s. Antoniego, 410. Tomaszewska Apolonia c. Stanisława, 411. Tomczyk Feliks s. Bartłomieja, 412. Tomczyk Stanisława c. Stanisława, 413. Topoliński Bernard s. Jana, 414. Topolińska Jadwiga c. Józefa, 415. Trzciński Stanisław s. Czesława, 416. Trzcińska Maria c. Franciszka, 417. Trzosek Stanisław s. Franciszka, 418. Trzosek Zofia c. Jana, 419. Urbański Wincenty s. Wojciecha, 420. Urbańska Walentyna c. Szczepana, 421. Urbański Zdzisław s. Bartłomieja, 422. Urbańska Marianna c. Józefa, 423. Wajer Czesław s. Dominika, 424. Wajer Teresa c. Władysława, 425. Walczak Edmund s. Marcina, 426. Walczak Jadwiga c. Wawrzyna, 427. Warachowski Władysław s. Bolesława, 428. Warachowska Regina c. Antoniego, 429. Wenderski Franciszek s. Bronisława, 430. Wenderska Anna c. Władysława, 431. Wesołowski Tadeusz s. Leona, 432. Wesołowska Marianna c. Andrzeja, 433. Wiącek Czesław s. Józefa, 434. Wiącek Helena c. Franciszka, 435. Wielgopolan Józef s. Jana, 436. Wielgopolan Helena c. Władysława, 437. Wierzchoń Józef s. Władysława, 438. Wierzchoń Cecylia c. Jana, 439. Wietrzycki Henryk s. Józefa, 440. Wietrzycka Cecylia c. Jana, 441. Wiśniewski Bolesław s. Jana, 442. Wiśniewska Janina c. Gracjana, 443. Witczak Józef s. Wincentego, 444. Witczak Janina c. Jana, 445. Witkowski Edmund s. Antoniego, 446. Witkowska Jadwiga c. Szczepana, 447. Witt Wacław s. Wacława, 448. Witt Otolia c. Jana, 449. Wojciechowski Franciszek, 450. Wojciechowska Marianna, 451. Wojciechowski Jan s. Jana, 452. Wojciechowska Łucja c. Jana, 453. Wojciechowski Wacław s. Józefa, 454. Wojciechowska Salomea c. Jana, 455. Wojtowicz Czesław s. Wawrzyńca, 456. Wojtowicz Leokadia c. Jakuba, 457. Woliński Kazimierz s. Kazimierza, 458. Wolińska Henryka c. Józefa, 459. Wołonciej Władysław s. Bronisława, 460. Wołonciej Malwina c. Józefa, 461. Wójcik Mieczysław s. Feliksa, 462. Wójcik Cecylia c. Bronisława, 463. Zaborny Jan s. Zygmunta, 464. Zaborna Melania c. Antoniego, 465. Zakrzewski Franciszek s. Józefa, 466. Zakrzewska Teresa c. Franciszka, 467. Zaleśkiewicz Euzebiusz s. Leona, 468. Zaleśkiewicz Krystyna c. Zygmunta, 469. Zarębski Władysław s. Wacława, 470. Zarębska Janina c. Stefana, 471. Zdunek Bolesław s. Stanisława, 472. Zdunek Wanda c. Michała, 473. Zieliński Feliks s. Alojzego, 474. Zielińska Regina c. Franciszka, 475. Zieliński Franciszek s. Piotra, 476. Zielińska Irena c. Jana, 477. Zieliński Henryk s. Władysława, 478. Zielińska Helena c. Jana, 479. Zimny Michał s. Tomasza, 480. Zimna Urszula c. Antoniego, 481. Ziółkowski Dominik s. Bernarda, 482. Ziółkowska Halina c. Kazimierza, 483. Zygaj Edward s. Jana, 484. Zygaj Maria c. Jana, 485. Żmijewski Ryszard s. Wincentego, 486. Żmijewska Anna c. Konrada, 487. Żurański Nikodem s. Ignacego, 488. Żurańska Czesława c. Franciszka.

POSTANOWIENIE

POSTANOWIENIEMARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 lutego 2000 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 29 - Olsztyn.
(M.P. z dnia 25 lutego 2000 r.)

Na podstawie art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443, Nr 88, poz. 554, Nr 98, poz. 604, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Tadeusza Józefa Matyjka wybranego z okręgowej listy wyborczej nr 6 - Sojuszu Lewicy Demokratycznej w okręgu wyborczym nr 29 - Olsztyn, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Andrzeja Umińskiego, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.

POSTANOWIENIE

POSTANOWIENIEMARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 stycznia 2000 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Edmunda Sroki.
(M.P. z dnia 16 lutego 2000 r.)

Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443, Nr 88, poz. 554, Nr 98, poz. 604, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 131 ust. 1 pkt 3 Ordynacji wyborczej, stwierdzam wygaśnięcie, z dniem 27 stycznia 2000 r., mandatu posła Edmunda Sroki, wybranego z okręgowej listy wyborczej nr 5 - Akcji Wyborczej Solidarność w okręgu wyborczym nr 16 - Katowice.

POSTANOWIENIE

POSTANOWIENIEPREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 czerwca 2000 r.
o nadaniu odznaczeń.
(M.P. z dnia 14 września 2000 r.)

Rej. 34/2000 MPM
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 i z 1999 r. Nr 101, poz. 1177) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,
MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
na wniosek Wojewody Małopolskiego:
1. Bachula Bogusław s. Józefa, 2. Bachula Anna c. Antoniego, 3. Baczyński Antoni s. Wincentego, 4. Baczyńska Józefa c. Jana, 5. Banaś Jan s. Michała, 6. Banaś Halina c. Andrzeja, 7. Bańdura Franciszek s. Michała, 8. Bańdura Zofia c. Jana, 9. Baran Mieczysław s. Kazimierza, 10. Baran Stanisława c. Kazimierza, 11. Bednarczyk Lucjan s. Andrzeja, 12. Bednarczyk Jadwiga c. Piotra, 13. Bialik Adolf s. Jana, 14. Bialik Michalina c. Pawła, 15. Bigaj Czesław s. Stefana, 16. Bigaj Irena c. Michała, 17. Bochenek Jan s. Józefa, 18. Bochenek Danuta c. Antoniego, 19. Bochenek Kazimierz s. Stanisława, 20. Bochenek Anna c. Mikołaja, 21. Bogacz Stefan s. Józefa, 22. Bogacz Stanisława c. Szymona, 23. Bogdański Stanisław s. Michała, 24. Bogdańska Janina c. Józefa, 25. Brzózka Władysław s. Kazimierza, 26. Brzózka Genowefa c. Andrzeja, 27. Bubak Jan s. Wawrzyńca, 28. Bubak Leokadia c. Teofila, 29. Budzicki Teofil s. Jana, 30. Budzicka Weronika c. Mieczysława, 31. Burek Wojciech s. Jana, 32. Burek Aniela c. Andrzeja, 33. Chmielowski Julian s. Antoniego, 34. Chmielowska Aleksandra c. Andrzeja, 35. Cholewa Władysław s. Władysława, 36. Cholewa Janina c. Franciszka, 37. Cichoń Anatol s. Romana, 38. Cichoń Helena c. Wincentego, 39. Cisło Ignacy s. Macieja, 40. Cisło Stefania c. Stanisława, 41. Czerwiński Mieczysław s. Jana, 42. Czerwińska Janina c. Stanisława, 43. Czosnyka Kazimierz s. Stanisława, 44. Czosnyka Zofia c. Szczepana, 45. Czyszczoń Kazimierz s. Stanisława, 46. Czyszczoń Anna c. Antoniego, 47. Dąbrowski Franciszek s. Wincentego, 48. Dąbrowska Adela c. Jana, 49. Drożdżak Stanisław s. Rudolfa, 50. Drożdżak Barbara c. Ludwika, 51. Dukat Edward s. Jana, 52. Dukat Antonina c. Wojciecha, 53. Duleński Józef s. Franciszka, 54. Duleńska Maria c. Jana, 55. Dyląg Tadeusz s. Franciszka, 56. Dyląg Teofila c. Piotra, 57. Działowski Kazimierz s. Andrzeja, 58. Działowska Maria c. Walentego, 59. Dziwak Stefan s. Franciszka, 60. Dziwak Sabina c. Franciszka, 61. Farnik Witold s. Rudolfa, 62. Farnik Zenona c. Ignacego, 63. Gądek Jan s. Wojciecha, 64. Gądek Waleria c. Józefa, 65. Glazer Franciszek s. Piotra, 66. Glazer Maria c. Franciszka, 67. Gryglik Edward s. Tomasza, 68. Gryglik Emilia c. Jakuba, 69. Gucik Władysław s. Jana, 70. Gucik Anna c. Franciszka, 71. Hajda Stanisław s. Stanisława, 72. Hajda Władysława c. Władysława, 73. Hudziak Marian s. Jana, 74. Hudziak Maria c. Franciszka, 75. Janarek Antoni s. Franciszka, 76. Janarek Helena c. Karola, 77. Janeczek Władysław s. Piotra, 78. Janeczek Alfreda c. Stanisława, 79. Jaśkowiec Józef s. Franciszka, 80. Jaśkowiec Natalia c. Jana, 81. Jaworek Henryk s. Andrzeja, 82. Jaworek Stanisława c. Stanisława, 83. Kaczka Stanisław s. Wincentego, 84. Kaczka Leokadia c. Jana, 85. Kaczmarczyk Marian s. Jana, 86. Kaczmarczyk Maria c. Franciszka, 87. Kawula Ignacy s. Franciszka, 88. Kawula Maria c. Jana, 89. Kliszewski Marian s. Kazimierza, 90. Kliszewska Józefa c. Józefa, 91. Kobylarczyk Stanisław s. Andrzeja, 92. Kobylarczyk Kazimiera c. Tomasza, 93. Kociara Tadeusz s. Józefa, 94. Kociara Janina c. Jakuba, 95. Kolbusz Władysław, 96. Kolbusz Rozalia, 97. Kopeć Czesław s. Jana, 98. Kopeć Józefa c. Jana, 99. Kopieć Jan s. Michała, 100. Kopieć Stefania c. Bronisława, 101. Kościelniak Piotr s. Józefa, 102. Kościelniak Maria c. Stanisława, 103. Krzyworzeka Czesław s. Leona, 104. Krzyworzeka Emilia c. Andrzeja, 105. Krzyworzeka Marian s. Wojciecha, 106. Krzyworzeka Apolonia c. Piotra, 107. Krzyżak Józef s. Władysława, 108. Krzyżak Zofia c. Piotra, 109. Kubasiak Jan s. Juliana, 110. Kubasiak Maria c. Władysława, 111. Kuc Henryk s. Pawła, 112. Kuc Stanisława c. Romana, 113. Kuchta Tadeusz s. Grzegorza, 114. Kuchta Pelagia c. Kazimierza, 115. Legut Stanisław s. Stanisława, 116. Legut Janina c. Jana, 117. Lekstan Kazimierz s. Franciszka, 118. Lekstan Janina c. Romana, 119. Lelito Stefan s. Jana, 120. Lelito Genowefa c. Franciszka, 121. Lorens Stanisław s. Andrzeja, 122. Lorens Helena c. Wojciecha, 123. Marmol Franciszek s. Józefa, 124. Marmol Maria c. Wojciecha, 125. Misiaszek Józef s. Franciszka, 126. Misiaszek Władysława c. Wojciecha, 127. Nalepa Stanisław s. Mikołaja, 128. Nalepa Józefa c. Jana, 129. Nawrocki Ryszard s. Antoniego, 130. Nawrocka Elżbieta c. Eugeniusza, 131. Niedojadło Józef s. Mikołaja, 132. Niedojadło Anna c. Józefa, 133. Nowak Marian s. Antoniego, 134. Nowak Sabina c. Stanisława, 135. Okruta Stanisław s. Wojciecha, 136. Okruta Barbara c. Jakuba, 137. Olech Antoni s. Józefa, 138. Olech Zofia c. Bolesława, 139. Oleksiewicz Marian s. Andrzeja, 140. Oleksiewicz Stanisława c. Józefa, 141. Ostrowski Stanisław s. Franciszka, 142. Ostrowska Krystyna c. Antoniego, 143. Pazdański Józef s. Andrzeja, 144. Pazdańska Marianna c. Wojciecha, 145. Piwowarczyk Franciszek s. Piotra, 146. Piwowarczyk Olimpia c. Wacława, 147. Pustuła Franciszek s. Jana, 148. Pustuła Anna c. Błażeja, 149. Pyjor Władysław s. Jana, 150. Pyjor Rozalia c. Jakuba, 151. Rachwał Stanisław s. Andrzeja, 152. Rachwał Janina c. Jana, 153. Rokita Jan s. Józefa, 154. Rokita Michalina c. Józefa, 155. Ryba Władysław s. Pawła, 156. Ryba Józefa c. Feliksa, 157. Samitowski Marian s. Franciszka, 158. Samitowska Wanda c. Wacława, 159. Sieńko Marian s. Stanisława, 160. Sieńko Janina c. Marcina, 161. Skowyra Stefan s. Tomasza, 162. Skowyra Emilia c. Stanisława, 163. Skrzypek Józef s. Józefa, 164. Skrzypek Helena c. Władysława, 165. Sobota Władysław s. Jakuba, 166. Sobota Aniela c. Jana, 167. Socha Bronisław s. Tomasza, 168. Socha Zofia c. Piotra, 169. Sorys Władysław s. Stefana, 170. Sorys Franciszka c. Franciszka, 171. Sraga Stanisław, 172. Sraga Irena, 173. Stachura Czesław s. Jana, 174. Stachura Maria c. Franciszka, 175. Starzec Leopold s. Antoniego, 176. Starzec Kazimiera c. Józefa, 177. Strzyż Stanisław s. Jana, 178. Strzyż Stefania c. Józefa, 179. Szklarz Antoni s. Stanisława, 180. Szklarz Maria c. Jana, 181. Śmiech Franciszek s. Jana, 182. Śmiech Emilia c. Franciszka, 183. Tomasik Marian s. Michała, 184. Tomasik Czesława c. Józefa, 185. Trjański Stefan s. Jakuba, 186. Trjańska Władysława c. Piotra, 187. Wątor Ferdynand s. Stefana, 188. Wątor Zofia c. Stanisława, 189. Wójcik Franciszek s. Jana, 190. Wójcik Władysława c. Adama, 191. Wytrwał Wojciech s. Jana, 192. Wytrwał Bronisława c. Teofila, 193. Zieliński Stanisław s. Franciszka, 194. Zielińska Zofia c. Józefa, 195. Zuziak Zygmunt s. Piotra, 196. Zuziak Maria c. Stanisława,
na wniosek Wojewody Mazowieckiego:
197. Abramczyk Jan s. Stanisława, 198. Abramczyk Halina c. Władysława, 199. Adamski Wacław s. Józefa, 200. Adamska Marianna c. Ignacego, 201. Baczewski Stanisław s. Władysława, 202. Baczewska Jadwiga c. Stanisława, 203. Baranowski Andrzej s. Sylwestra, 204. Baranowska Elżbieta c. Franciszka, 205. Bastek Aleksander s. Feliksa, 206. Bastek Zofia c. Franciszka, 207. Bastek Eugeniusz s. Konstantego, 208. Bastek Helena c. Zygmunta, 209. Belina Jan s. Bronisława, 210. Belina Anna c. Stanisława, 211. Beszterda Mieczysław s. Floriana, 212. Beszterda Barbara c. Jana, 213. Bieliński Józef s. Franciszka, 214. Bielińska Irena c. Władysława, 215. Bieńkowski Józef s. Piotra, 216. Bieńkowska Władysława c. Jana, 217. Bocheński Franciszek s. Walentego, 218. Bocheńska Janina c. Jana, 219. Bojarski Bronisław s. Stanisława, 220. Bojarska Stanisława c. Franciszka, 221. Brykman Eugeniusz s. Antoniego, 222. Brykman Irena c. Stefana, 223. Buczyński Tadeusz s. Adama, 224. Buczyńska Magdalena c. Ludwika, 225. Bytnar Zenon s. Andrzeja, 226. Bytnar Maria c. Bolesława, 227. Chałupka Tadeusz s. Jana, 228. Chałupka Genowefa c. Adama, 229. Cherubin Józef s. Stanisława, 230. Cherubin Stanisława c. Antoniego, 231. Chotkowski Modest s. Władysława, 232. Chotkowska Bronisława c. Teofila, 233. Czapkiewicz Zdzisław s. Feliksa, 234. Czapkiewicz Heliodora c. Andrzeja, 235. Dembkowski Henryk s. Stanisława, 236. Dembkowska Genowefa c. Lucjana, 237. Depta Henryk s. Antoniego, 238. Depta Henryka c. Aleksandra, 239. Dużyński Henryk s. Romana, 240. Dużyńska Michalina c. Michała, 241. Ejzemberg Eugeniusz s. Aleksandra, 242. Ejzemberg Anna c. Józefa, 243. Fąk Czesław s. Józefa, 244. Fąk Helena c. Stanisława, 245. Fidalski Andrzej s. Wojciecha, 246. Fidalska Wanda c. Franciszka, 247. Filipczuk Jan s. Bolesława, 248. Filipczuk Janina c. Franciszka, 249. Filipczuk Józef s. Ludwika, 250. Filipczuk Leokadia c. Wacława, 251. Gebert Tadeusz s. Juliana, 252. Gebert Genowefa c. Wacława, 253. Gładek Edward s. Stefana, 254. Gładek Jadwiga c. Franciszka, 255. Głogowski Józef s. Antoniego, 256. Głogowska Stanisława c. Piotra, 257. Głowacki Mieczysław s. Antoniego, 258. Głowacka Irena c. Feliksa, 259. Gniewek Jerzy s. Jana, 260. Gniewek Jadwiga c. Bolesława, 261. Gołda Konstanty s. Antoniego, 262. Gołda Krystyna c. Franciszka, 263. Gostomski Henryk s. Zygmunta, 264. Gostomska Kazimiera c. Adama, 265. Górecki Stefan s. Jana, 266. Górecka Janina c. Stanisława, 267. Grodzicki Ryszard s. Franciszka, 268. Grodzicka Krystyna c. Władysława, 269. Grzyb Bolesław s. Grzegorza, 270. Grzyb Genowefa c. Stanisława, 271. Hieronimek Henryk s. Wincentego, 272. Hieronimek Genowefa c. Leona, 273. Jakubowski Henryk s. Antoniego, 274. Jakubowska Stanisława c. Władysława, 275. Jankowski Jerzy s. Stanisława, 276. Jankowska Kazimiera c. Adama, 277. Januszek Tadeusz s. Jana, 278. Januszek Leokadia c. Stanisława, 279. Januszewski Roman s. Jana, 280. Januszewska Zuzanna c. Jana, 281. Jarząbek Jan s. Edwarda, 282. Jarząbek Krystyna c. Jana, 283. Jastrzębski Marian s. Tomasza, 284. Jastrzębska Genowefa c. Józefa, 285. Jędrzejewski Bolesław s. Zygmunta, 286. Jędrzejewska Gabriela c. Stanisława, 287. Kacprzycki Zbigniew s. Bronisława, 288. Kacprzycka Regina c. Konstantego, 289. Kardaś Stanisław s. Józefa, 290. Kardaś Apolonia c. Józefa, 291. Karpiński Bolesław s. Jana, 292. Karpińska Stefania c. Antoniego, 293. Kawecki Stanisław s. Józefa, 294. Kawecka Kazimiera c. Stanisława, 295. Klimkiewicz Leon s. Walentego, 296. Klimkiewicz Irena c. Antoniego, 297. Kotowski Henryk s. Stanisława, 298. Kotowska Leokadia c. Władysława, 299. Koźniewski Władysław s. Stanisława, 300. Koźniewska Helena c. Lucjana, 301. Krakowiak Bronisław s. Bronisława, 302. Krakowiak Helena c. Leona, 303. Król Tadeusz s. Błażeja, 304. Król Marianna c. Stanisława, 305. Kruk Witold s. Franciszka, 306. Kruk Jadwiga c. Władysława, 307. Kuczyński Kazimierz s. Aleksandra, 308. Kuczyńska Halina c. Antoniego, 309. Kujas Jerzy s. Bolesława, 310. Kujas Stanisława c. Piotra, 311. Kulesza Stanisław s. Stanisława, 312. Kulesza Leokadia c. Stanisława, 313. Kulikowski Kazimierz s. Stanisława, 314. Kulikowska Alina c. Franciszka, 315. Kwiatkowski Tadeusz s. Stanisława, 316. Kwiatkowska Genowefa c. Stanisława, 317. Kwiatkowski Tadeusz s. Stanisława, 318. Kwiatkowska Genowefa c. Stanisława, 319. Kwiatkowski Zygmunt s. Ignacego, 320. Kwiatkowska Zofia c. Jana, 321. Lisowski Tadeusz s. Antoniego, 322. Lisowska Henryka c. Aleksego, 323. Ludnicki Stanisław s. Stanisława, 324. Ludnicka Zofia c. Franciszka, 325. Łoboda Marian s. Józefa, 326. Łoboda Eleonora c. Michała, 327. Marianowski Tadeusz s. Wincentego, 328. Marianowska Janina c. Henryka, 329. Matulka Adam s. Władysława, 330. Matulka Alicja c. Henryka, 331. Merda Jan s. Piotra, 332. Merda Halina c. Jana, 333. Metecki Roman s. Stanisława, 334. Metecka Józefa c. Antoniego, 335. Mianowski Roman s. Jana, 336. Mianowska Barbara c. Stanisława, 337. Mieszczyński Tadeusz s. Władysława, 338. Mieszczyńska Zenona c. Stefana, 339. Mikołajczuk Tadeusz s. Kazimierza, 340. Mikołajczuk Irena c. Jana, 341. Miszczuk Józef s. Stanisława, 342. Miszczuk Wanda c. Zygmunta, 343. Młynarz Stanisław s. Jakuba, 344. Młynarz Lucyna c. Pawła, 345. Mróz Antoni s. Franciszka, 346. Mróz Marianna c. Stanisława, 347. Musiał Stanisław s. Hipolita, 348. Musiał Danuta c. Piotra, 349. Niewiadomski Czesław s. Stanisława, 350. Niewiadomska Wanda c. Władysława, 351. Nowak Józef s. Błażeja, 352. Nowak Stefania c. Antoniego, 353. Nożewski Józef s. Józefa, 354. Nożewska Walentyna c. Bolesława, 355. Olbryś Aleksander s. Stanisława, 356. Olbryś Janina c. Adama, 357. Olszewski Henryk s. Jana, 358. Olszewska Stefania c. Adama, 359. Opalach Stanisław s. Bronisława, 360. Opalach Kazimiera c. Stanisława, 361. Orłowski Antoni s. Ludwika, 362. Orłowska Henryka c. Wojciecha, 363. Ostaszewski Lucjan s. Stanisława, 364. Ostaszewska Marianna c. Henryka, 365. Paradowski Włodzimierz s. Stefana, 366. Paradowska Halina c. Józefa, 367. Pawelec Józef s. Jana, 368. Pawelec Jadwiga c. Aleksandra, 369. Pawlak Bronisław s. Adama, 370. Pawlak Kazimiera c. Jana, 371. Pągowski Eugeniusz s. Józefa, 372. Pągowska Krystyna c. Grzegorza, 373. Pędzich Jan s. Jana, 374. Pędzich Stefania c. Ignacego, 375. Piechociński Jerzy s. Wincentego, 376. Piechocińska Krystyna c. Stanisława, 377. Piekarski Władysław s. Klemensa, 378. Piekarska Zofia c. Władysława, 379. Piłatowicz Wiesław s. Kazimierza, 380. Piłatowicz Krystyna c. Jana, 381. Piotrak Bronisław s. Piotra, 382. Piotrak Czesława c. Stanisława, 383. Podlaski Stefan s. Walentego, 384. Podlaska Leokadia c. Adama, 385. Popiołek Czesław s. Grzegorza, 386. Popiołek Apolonia c. Wincentego, 387. Prusaczyk Stanisław s. Aleksandra, 388. Prusaczyk Zofia c. Juliana, 389. Przybyszewski Józef s. Grzegorza, 390. Przybyszewska Irena c. Andrzeja, 391. Pudlak Jan s. Józefa, 392. Pudlak Irena c. Bronisława, 393. Rakowski Stefan s. Mateusza, 394. Rakowska Jadwiga c. Jana, 395. Rogalski Jerzy s. Franciszka, 396. Rogalska Wacława c. Czesława, 397. Rojek Czesław s. Jana, 398. Rojek Helena c. Jana, 399. Rojek Henryk s. Bonifacego, 400. Rojek Stanisława c. Jana, 401. Rokiciński Adam s. Jana, 402. Rokicińska Anna c. Jana, 403. Romanik Czesław s. Jana, 404. Romanik Anna c. Stanisława, 405. Rosiński Stanisław s. Piotra, 406. Rosińska Stanisława c. Józefa, 407. Runo Henryk s. Aleksandra, 408. Runo Leokadia c. Franciszka, 409. Sadkowski Bolesław s. Jakuba, 410. Sadkowska Władysława c. Józefa, 411. Sadowski Ryszard s. Władysława, 412. Sadowska Helena c. Józefa, 413. Sieńkowski Roman s. Władysława, 414. Sieńkowska Henryka c. Andrzeja, 415. Skarpetowski Zdzisław s. Bolesława, 416. Skarpetowska Krystyna c. Floriana, 417. Skowron Józef s. Franciszka, 418. Skowron Janina c. Feliksa, 419. Sobień Stanisław s. Franciszka, 420. Sobień Genowefa c. Władysława, 421. Sochacki Władysław s. Władysława, 422. Sochacka Marianna c. Michała, 423. Sokołowski Tadeusz s. Władysława, 424. Sokołowska Wanda c. Aleksandra, 425. Sówka Kazimierz s. Antoniego, 426. Sówka Jadwiga c. Stanisława, 427. Spychała Czesław s. Stanisława, 428. Spychała Danuta c. Leonarda, 429. Subzda Władysław s. Aleksandra, 430. Subzda Sabina c. Antoniego, 431. Suchcicki Henryk s. Ludwika, 432. Suchcicka Feliksa c. Franciszka, 433. Suchecki Stanisław s. Konstantego, 434. Suchecka Marianna c. Stanisława, 435. Sukiennik Józef s. Stefana, 436. Sukiennik Julianna c. Józefa, 437. Szewczyk Józef s. Stanisława, 438. Szewczyk Leokadia c. Franciszka, 439. Szymanis Leonard, 440. Szymanis Helena, 441. Szymczyk Antoni s. Feliksa, 442. Szymczyk Zofia c. Aleksandra, 443. Świderek Tadeusz s. Leona, 444. Świderek Marianna c. Franciszka, 445. Świerzyński Franciszek s. Antoniego, 446. Świerzyńska Janina c. Ignacego, 447. Tercjak Lucjan s. Aleksandra, 448. Tercjak Anna c. Józefa, 449. Tyl Czesław s. Franciszka, 450. Tyl Jadwiga c. Konstantego, 451. Ugniewski Józef s. Piotra, 452. Ugniewska Halina c. Walentego, 453. Ułasiuk Władysław s. Polikarpa, 454. Ułasiuk Janina c. Jana, 455. Utrata Bolesław s. Józefa, 456. Utrata Pelagia c. Stefana, 457. Wardakowski Stanisław s. Adama, 458. Wardakowska Stefania c. Franciszka, 459. Wardaszka Adam s. Jana, 460. Wardaszka Anna c. Franciszka, 461. Wdowiński Julian s. Antoniego, 462. Wdowińska Halina c. Józefa, 463. Wieczorek Stefan s. Piotra, 464. Wieczorek Apolonia c. Stanisława, 465. Wiedeńczyk Eugeniusz s. Władysława, 466. Wiedeńczyk Sabina c. Jana, 467. Wielgoszewski Zbigniew s. Stefana, 468. Wielgoszewska Zofia c. Leopolda, 469. Więcek Eugeniusz s. Wawrzyńca, 470. Więcek Zofia c. Stanisława, 471. Wiktorek Stanisław s. Józefa, 472. Wiktorek Bolesława c. Władysława, 473. Wojciechowski Władysław s. Stanisława, 474. Wojciechowska Wanda c. Jakuba, 475. Woźniak Walenty s. Piotra, 476. Woźniak Wanda c. Franciszka, 477. Zabłocki Zygmunt s. Wacława, 478. Zabłocka Bronisława c. Stanisława, 479. Zadrożny Kazimierz s. Jana, 480. Zadrożna Teresa c. Hipolita, 481. Zagórski Wacław s. Józefa, 482. Zagórska Bronisława c. Bronisława, 483. Zasłona Mieczysław s. Aleksandra, 484. Zasłona Janina c. Józefa, 485. Zawadzki Tadeusz s. Jana, 486. Zawadzka Władysława c. Józefa, 487. Zbrzezny Kazimierz s. Aleksandra, 488. Zbrzezna Jadwiga c. Stefana, 489. Zdrojek Jan s. Wincentego, 490. Zdrojek Józefa c. Andrzeja, 491. Zdun Jan s. Wawrzyńca, 492. Zdun Honorata c. Wincentego, 493. Zdziennicki Ludwik s. Franciszka, 494. Zdziennicka Irena c. Franciszka, 495. Zgorzelski Kazimierz s. Władysława, 496. Zgorzelska Alfreda c. Lucjana, 497. Zieliński Marian s. Feliksa, 498. Zielińska Kazimiera c. Józefa, 499. Ziomek Władysław s. Jana, 500. Ziomek Aleksandra c. Franciszka, 501. Żochowski Czesław s. Kazimierza, 502. Żochowska Irena c. Ludwika.

POSTANOWIENIE

POSTANOWIENIEPREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 października 2000 r.
o nadaniu odznaczeń.
(M.P. z dnia 11 grudnia 2000 r.)

Rej. 64/2000 MPM
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) odznaczone zostają osoby, które przeżyty 50 lat w jednym związku małżeńskim,
MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych:
1. Fulde Stefan, 2. Fulde Barbara,
na wniosek Wojewody Opolskiego:
3. Andracki Jan, 4. Andracka Apolonia, 5. Bala Jan, 6. Bala Zofia, 7. Baraniak Józef, 8. Baraniak Łucja, 9. Bielawski Tadeusz, 10. Bielawska Józefa, 11. Bogacki Stanisław, 12. Bogacka Dorota, 13. Bromer Franciszek, 14. Bromer Ruta, 15. Bukowiecki Zygmunt, 16. Bukowiecka Marianna, 17. Bytomski Hubert, 18. Bytomska Maria, 19. Chmurzewski Kazimierz, 20. Chmurzewska Zofia, 21. Ciolek Konrad, 22. Ciolek Tekla, 23. Czereda Józef, 24. Czereda Maria, 25. Danisz Józef, 26. Danisz Gertruda, 27. Dłubis Emil, 28. Dłubis Karolina, 29. Drong Paweł, 30. Drong Anastazja, 31. Drozdowski Czesław, 32. Drozdowska Stefania, 33. Filarowski Aleksander, 34. Filarowska Longina, 35. Frach Paweł, 36. Frach Hildegarda, 37. Gabor Roman, 38. Gabor Anna, 39. Gala Stanisław, 40. Gala Aniela, 41. Gasda Ignacy, 42. Gasda Marta, 43. Golański Bronisław, 44. Golańska Celina, 45. Górski Józef, 46. Górska Helena, 47. Grajnert Paweł, 48. Grajnert Marta, 49. Gruener Karol, 50. Gruener Marta, 51. Gruszka Paweł, 52. Gruszka Anna, 53. Grzebiela Stanisław, 54. Grzebiela Janina, 55. Grzegorzewski Antoni, 56. Grzegorzewska Janina, 57. Hanussek Adam, 58. Hanussek Aleksandra, 59. Hofman Kazimierz, 60. Hofman Lucyna, 61. Janczyk Paweł, 62. Janczyk Elfryda, 63. Jonczyk Jan, 64. Jonczyk Dorota, 65. Jonek Ignacy, 66. Jonek Monika, 67. Kalinowski Bronisław, 68. Kalinowska Cecylia, 69. Kazek Piotr, 70. Kazek Anna, 71. Kąkiel Alfred, 72. Kąkiel Janina, 73. Kecler Józef, 74. Kecler Elżbieta, 75. Kłosek Karol, 76. Kłosek Magdalena, 77. Knop Alfons, 78. Knop Emma, 79. Kobus Jan, 80. Kobus Helena, 81. Koksanowicz Kazimierz, 82. Koksanowicz Janina, 83. Kołodziej Józef, 84. Kołodziej Gertruda, 85. Kołodziej Ryszard, 86. Kołodziej Anna, 87. Komander Józef, 88. Komander Maria, 89. Kowalczyk Bolesław, 90. Kowalczyk Maria, 91. Kowalczyk Józef, 92. Kowalczyk Stanisława, 93. Kretowicz Adam, 94. Kretowicz Sabina, 95. Kubitzki Teodor, 96. Kubitzka Małgorzata, 97. Kucharczyk Franciszek, 98. Kucharczyk Jadwiga, 99. Kutz Józef, 100. Kutz Maria, 101. Lenart Józef, 102. Lenart Maria, 103. Lesik Jerzy, 104. Lesik Wiktoria, 105. Linek Karol, 106. Linek Eufemia, 107. Mateja Wiktor, 108. Mateja Melania, 109. Miosga Antoni, 110. Miosga Matylda, 111. Mnich Jan, 112. Mnich Anna, 113. Myśko Stefan, 114. Myśko Helena, 115. Nanowski Michał, 116. Nanowska Anna, 117. Noga Józef, 118. Noga Stefania, 119. Nowak Antoni, 120. Nowak Gertruda, 121. Nowak Antoni, 122. Nowak Teresa, 123. Ogonowski Władysław, 124. Ogonowska Katarzyna, 125. Orzeszyna Wacław, 126. Orzeszyna Otylia, 127.Otrzonsek Józef, 128. Otrzonsek Agnieszka, 129. Pientka Paweł, 130. Pientka Stefania, 131. Pogoda Tadeusz, 132. Pogoda Rozalia, 133. Porada Franciszek, 134. Porada Emilia, 135. Pownuk Wiktor, 136. Pownuk Anna, 137. Reszczyński Kazimierz, 138. Reszczyńska Danuta, 139. Rogala Kazimierz, 140. Rogala Marianna, 141. Roj Józef, 142. Roj Anna, 143. Rosiak Stefan, 144. Rosiak Danuta, 145. Róż Stanisław, 146. Róż Eugenia, 147. Rus Jan, 148. Rus Maria, 149. Salańczyk Paweł, 150. Salańczyk Hildegarda, 151. Samborski Władysław, 152. Samborska Franciszka, 153. Sieradzki Jan, 154. Sieradzka Zofia, 155. Skipor Józef, 156. Skipor Marianna, 157. Skolik Antoni, 158. Skolik Gertruda, 159. Smarzlik Henryk, 160. Smarzlik Gertruda, 161. Sobański Jan, 162. Sobańska Zofia, 163. Sobota Wincenty, 164. Sobota Hildegarda, 165. Sowa Stanisław, 166. Sowa Zdzisława, 167. Stanowski Stefan, 168. Stanowska Małgorzata,169. Stasch Herbert, 170. Stasch Gertruda, 171. Strzys Józef, 172. Strzys Marta, 173. Szklany Zygmunt, 174. Szklana Jadwiga, 175. Szłapa Jerzy, 176. Szłapa Gertruda, 177. Szymeczek Paweł, 178. Szymeczek Marta, 179. Topoła Teodor, 180. Topoła Anna, 181. Twardowski Jan, 182. Twardowska Maria, 183. Urbanek Gerard, 184. Urbanek Gertruda, 185. Wacławczyk Józef, 186. Wacławczyk Klara, 187. Waloszek Paweł, 188. Waloszek Maria, 189. Wanisz Eryk, 190. Wanisz Małgorzata, 191. Wieczorek Augustyn, 192. Wieczorek Gertruda, 193. Wieczorek Rudolf, 194. Wieczorek Gertruda, 195. Wiktor Augustyn, 196. Wiktor Maria, 197. Wojdyła Józef, 198. Wojdyła Maria, 199. Wojdyła Stanisław, 200. Wojdyła Zofia, 201. Woźniak Władysław, 202. Woźniak Zofia, 203. Zając Jan, 204. Zając Helena, 205. Zdrzatka Antoni, 206. Zdrzatka Salomea,
na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:
207. Badurak Zygmunt, 208. Badurak Irena, 209. Banasik Władysław, 210. Banasik Marianna, 211. Bania Jan, 212. Bania Irena, 213. Bączek Jan, 214. Bączek Michalina, 215. Binek Julian, 216. Binek Marianna, 217. Biskup Witold, 218. Biskup Marianna, 219. Błach Jan, 220. Błach Waleria, 221. Bobrowicz Leopold, 222. Bobrowicz Danuta, 223. Borek Józef, 224. Borek Genowefa, 225. Bużowicz Stanisław, 226. Bużowicz Gabryela, 227. Chmielewski Eugeniusz, 228. Chmielewska Sabina, 229. Chmielewski Jan, 230. Chmielewska Janina, 231. Chojnowski Tadeusz, 232. Chojnowska Kazimiera, 233. Chwaliński Tadeusz, 234. Chwalińska Maria, 235. Cierlik Bolesław, 236. Cierlik Helena, 237. Cieślak Henryk, 238. Cieślak Józefa, 239. Ciok Stefan, 240. Ciok Franciszka, 241. Ciotak Bronisław, 242. Ciołak Helena, 243. Cisowski Stanisław, 244. Cisowska Władysława, 245. Ciszek Józef, 246. Ciszek Helena, 247. Dąbrowski Mieczysław, 248. Dąbrowska Cecylia, 249. Dąbrowski Stanisław, 250. Dąbrowska Teresa, 251. Domagała Stanisław, 252. Domagała Daniela, 253. Domański Józef, 254. Domańska Helena, 255. Dorman Piotr, 256. Dorman Helena, 257. Drogosz Jan, 258. Drogosz Marianna, 259. Drogosz Wacław, 260. Drogosz Jadwiga, 261. Drożdżał Jan, 262. Drożdżał Józefa, 263. Dygas Bolesław, 264. Dygas Zofia, 265. Dylewski Władysław, 266. Dylewska Genowefa, 267. Działak Jan, 268. Działak Marianna, 269. Falkowski Stanisław, 270. Falkowska Emilia, 271. Firmanty Marian, 272. Firmanta Janina, 273. Gałczyński Jerzy, 274. Gałczyńska Aleksandra, 275. Gembski Józef, 276. Gembska Zofia, 277. Gluza Wincenty, 278. Gluza Stanisława, 279. Gos Jan, 280. Gos Marianna, 281. Gos Władysław, 282. Gos Stanisława, 283. Grzelka Roch, 284. Grzelka Władysława, 285. Grzyb Kazimierz, 286. Grzyb Julianna, 287. Jadowski Stanisław, 288. Jadowska Marianna, 289. Jakubczyk Aleksander, 290. Jakubczyk Cecylia, 291. Janiec Henryk, 292. Janiec Janina, 293. Jarząbek Walenty, 294. Jarząbek Genowefa, 295. Jaśkiewicz Bolesław, 296. Jaśkiewicz Marianna, 297. Jaśkiewicz Józef, 298. Jaśkiewicz Irena, 299. Kabała Włodzimierz, 300. Kabała Jadwiga, 301. Kamiński Tadeusz, 302. Kamińska Zdzisława, 303. Karpiński Albin, 304. Karpińska Alina, 305. Kasza Franciszek, 306. Kasza Magdalena, 307. Kędzierski Tadeusz, 308. Kędzierska Stanisława, 309. Kiełbik Władysław, 310. Kiełbik Marta, 311. Kłys Józef, 312. Ktys Marianna, 313. Konieczny Bolesław, 314. Konieczna Władysława, 315. Konopa Mieczysław, 316. Konopa Helena, 317. Koriat Stanisław, 318. Koriat Wanda, 319. Kotwica Wacław, 320. Kotwica Regina, 321. Kowalik Marian, 322. Kowalik Zofia, 323. Kowalik Władysław, 324. Kowalik Irena, 325. Kowalski Feliks, 326. Kowalska Marianna, 327. Kowalski Feliks, 328. Kowalska Cecylia, 329. Kowalski Jan, 330. Kowalska Waleria, 331. Kowalski Stanisław, 332. Kowalska Aleksandra, 333. Kowalski Władysław, 334. Kowalska Irena, 335. Kowynia Stanisław, 336. Kowynia Janina, 337. Krakowiak Jan, 338. Krakowiak Helena, 339. Kromer Władysław, 340. Kromer Józefa, 341. Krupa Edward, 342. Krupa Helena, 343. Krzak Zygmunt, 344. Krzak Józefa, 345. Książek Kazimierz, 346. Książek Henryka, 347. Kubicz Wacław, 348. Kubicz Zofia, 349. Kudełka Bolesław, 350. Kudełka Janina, 351. Kukulski Stanisław, 352. Kukulska Stefania, 353. Kurek Jan, 354. Kurek Irena, 355. Lech Jan, 356. Lech Władysława, 357. Lejzak Stefan, 358. Lejzak Helena, 359. Leśniewski Marian, 360. Leśniewska Krystyna, 361. Łęcki Józef, 362. Łęcka Stanisława, 363. Maj Jan, 364. Maj Genowefa, 365. Małek Antoni, 366. Małek Stanisława, 367. Markowski Stanisław, 368. Markowska Wiktoria, 369. Mech Stanisław, 370. Mech Anna, 371. Miernik Mieczysław, 372. Miernik Janina, 373. Milczarek Józef, 374. Milczarek Leokadia, 375. Młudziński Stanisław, 376. Młudzińska Julianna, 377. Młyńczak Wit, 378. Młyńczak Władysława, 379. Mogiła Józef, 380. Mogiła Helena, 381. Musiał Franciszek, 382. Musiał Bronisława, 383. Nawrot Andrzej, 384. Nawrot Zofia, 385. Niewczas Jan, 386. Niewczas Anna, 387. Niewczas Józef, 388. Niewczas Józefa, 389. Nowak Stanisław, 390. Nowak Otylia, 391. Nowak Stefan, 392. Nowak Janina, 393. Orczyk Julian, 394. Orczyk Krystyna, 395. Pacek Jan, 396. Pacek Florentyna, 397. Paździór Wacław, 398. Paździór Irena, 399. Picheta Jan, 400. Picheta Genowefa, 401. Pluta Stanisław, 402. Pluta Helena, 403. Płatek Mieczysław, 404. Płatek Helena, 405. Płusa Roman, 406. Płusa Stanisława, 407. Płusa Stefan, 408. Płusa Agnieszka, 409. Płusa Wacław, 410. Płusa Irena, 411. Pochwała Jan, 412. Pochwała Leokadia, 413. Podgórski Antoni, 414. Podgórska Władysława, 415. Podloch Władysław, 416. Podloch Władysława, 417. Pomorski Mieczysław, 418. Pomorska Marianna, 419. Raczyński Stanisław, 420. Raczyńska Stefania, 421. Rafalski Kazimierz, 422. Rafalska Marianna, 423. Rega Stanisław, 424. Rega Marianna, 425. Rokita Daniel, 426. Rokita Zofia, 427. Rokita Marian, 428. Rokita Florentyna, 429. Rokita Stanisław, 430. Rokita Jadwiga, 431. Rokita Stanisław, 432. Rokita Marianna, 433. Rusak Bogusław, 434. Rusak Genowefa, 435. Ruś Stanisław, 436. Ruś Zofia, 437. Salata Jan, 438. Salata Marianna, 439. Sieczka Bronisław, 440. Sieczka Genowefa, 441. Skład Stanisław, 442. Skład Helena, 443. Skorek Marian, 444. Skorek Daniela, 445. Skorek Stanisław, 446. Skorek Janina, 447. Skóra Franciszek, 448. Skóra Adela, 449. Słonecki Zygmunt, 450. Słonecka Zofia, 451. Smoląg Stanisław, 452. Smoląg Marianna, 453. Sobala Mieczysław, 454. Sobala Alfreda, 455. Sobczyk Stefan, 456. Sobczyk Wanda, 457. Stachurski Władysław, 458. Stachurska Jadwiga, 459. Staszałek Stanisław, 460. Staszałek Zofia, 461. Stępień Kazimierz, 462. Stępień Janina, 463. Stompor Stefan, 464. Stompor Janina, 465. Suliński Leopold, 466. Sulińska Teresa, 467. Suwara Stanisław, 468. Suwara Józefa, 469. Sykuła Władysław, 470. Sykuła Aniela, 471. Szczerba Henryk, 472. Szczerba Helena, 473. Szeląg Adam, 474. Szeląg Petronela, 475. Szlęzak Bogumił, 476. Szlęzak Leokadia, 477. Szumielewicz Władysław, 478. Szumielewicz Halina, 479. Szymczyk Henryk, 480. Szymczyk Emilia, 481. Świtek Eugeniusz, 482. Świtek Zofia, 483. Tomaszewski Kazimierz, 484. Tomaszewska Czesława, 485. Urbański Kazimierz, 486. Urbańska Stefania, 487. Uzarowicz Antoni, 488. Uzarowicz Alina, 489. Waloch Bolesław, 490. Waloch Władysława, 491. Warzecha Franciszek, 492. Warzecha Janina, 493. Wesołowski Wacław, 494. Wesołowska Alfreda, 495. Wierzbowski Józef, 496. Wierzbowska Helena, 497. Wilk Stanisław, 498. Wilk Janina, 499. Wiśniewski Bronisław, 500. Wiśniewska Edmunda, 501. Wiśnios Stanisław, 502. Wiśnios Wanda, 503. Wleciał Tadeusz, 504. Wleciał Pelagia, 505. Wnukowski Józef, 506. Wnukowska Janina, 507. Wołczyk Mieczysław, 508. Wołczyk Genowefa, 509. Woskowicz Bolesław, 510. Woskowicz Kazimiera, 511. Woźniczko Roman, 512. Woźniczko Leokadia, 513. Wójtowicz Jan, 514. Wójtowicz Józefa, 515. Wrona Józef, 516. Wrona Marianna, 517. Wrzeszcz Franciszek, 518. Wrzeszcz Marianna, 519. Wyciszkiewicz Jan, 520. Wyciszkiewicz Alina, 521. Wywiołek Zygmunt, 522. Wywiołek Marianna, 523. Zaborowski Józef, 524. Zaborowska Leokadia, 525. Zając Władysław, 526. Zając Helena, 527. Zaliński Władysław, 528. Zalińska Franciszka, 529. Zapała Władysław, 530. Zapała Stefania, 531. Zawada Tadeusz, 532. Zawada Anna, 533. Zawada Wacław, 534. Zawada Zofia, 535. Zięba Józef, 536. Zięba Genowefa, 537. Zolbach Zdzisław, 538. Zolbach Izabela.

« Poprzednia stronaNastępna strona »